Skyldfolket og Ættefolkets historie.

geistligheten, rendalen, Østerdalen

1 Stand:De Geistlige,Det pommerske presteskap,Hovedgårdene.

2 Stand: Adelen.

3 Stand: Arbeiderne.Almuen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Jens Bondesen (Bundisøn) - Simon Pofvelsn.pdf (2876675)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1600: 16000000 Geistlig skifteprotokoll for Hedmark og Østerdalen.jpg (45,3 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1661: 16610724 Geistelig skifteprotokoll - Rendalen - Østerdalen.pdf (87,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1766: 17660818 Skifte etter Madam Anne Cathrine Sommerschild.pdf (56368)

         Maren Jensdatter-Anne Caterine Sommerschield153.pdf (5463222)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Preste og prostearkivet s. 1 - 71 (1).pdf (7112150)

        Preste og prostearkivet s. 72 - 135.pdf (6449508)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Geistligheten - Rendalen.pdf (20313)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1697: 16970000 Domprost Jens Rennord(rendalen nordset),og Kapelan S.pdf (1495412) Stifsprost i Bergen Domkirke,Ludwig Rennord ble birkedommer over Svanø birk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         masteroppgaven Ludvig Rennord.pdf (4286938)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geistligheten-Rendalsdatabasen.

1902: 19020616 Kongeriget Norges civile, geistlige og judicelle indeling.pdf (6356606)

1951: 19510101 Norges sivile, geitslige, rettslige og militære inndeling del l.pdf (4347730)

1951: 19510101 Norges sivile, geitslige, rettslige og militære inndeling del ll.pdf (4952692)

2008: 20080000 Fra folketellinger og kirkebøker til norsk befolkningsregister.pdf (564561)

         geistligheten_register (1).pdf (25521)

         Høringsdokument-Administrative og statistiske inndelinger4 5.pdf (4185978)

         Rendalsdatabasen 1733 til 1900 (side 6) (1).pdf (564561)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie