Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Historisk oversikt.

Historisk oversikt til 1599_.pdf (76049)

Historisk oversikt fra 1600 til 1899.pdf (89342)

Parish Registers and Transcripts in the Norfolk Record Office.pdf (671015)

Haverhill, Massachusetts. West Parish Congregational Church records, 1734-1900.pdf (341053)

Nasjonalt historisk befolkningsregister.pdf (96918) (for forskere innen medisin og psykiatri,det foreligger lokale registre for Rendalen 1733 - 1900).

Historisk oversikt 1900-1966.pdf (103260)

Historisk oversikt fra år 1967.pdf (89890)

 

Under: Utdrag av Historisk oversikt.

 

Begynnelsen, på den første dag skapte Gud.pdf (31557)

Vikingtokter - Vikingtiden 800-1000.pdf (270566)

Svartedauden.pdf (55222)

Margrete 1388-1412.pdf (48325)

Tyske hertuger - Erik av Pommern ble kronet til konge som 15-åring .pdf (23883)

Erik av Pommeren, konge av Norge, Danmark og Sverige.pdf (19799)

Christoffer av Bayern 1442-1448, sønn til søster av Erik av Pommern.pdf (37088)

Eystein Aslakson - registrering av Oslo bispesetes jordegods.pdf (21000)

Adel.pdf (41177)

Høyadelige titler.pdf (52245)

Geistlige proprietærer - fortegnelse over alt kirkegods i Oslo bispedømme.pdf (56403)

Oslo bispedømme.pdf (22772)

Bøndene ble leilendinger.pdf (234373)

Vannsagene - hovedtrekk ved samfunnsutviklingen 1500-1814.pdf (210479)

Reformasjonen.pdf (139456)

Rang, stand og stendersamfunn.pdf (23503)

Oppgangssagene og plankebaronene.pdf (23127)

Militær byggestil gjennom tidene.pdf (152809)

Isen som landskapsarkitekt.pdf (68179)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Christian Kvart og hans barn - Fagsnakk - Historie.pdf (984752)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie