Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Navnet Høye(Haugr)

 
VIKINGGRAVHAUGENE PÅ HØYE.
 
NAVNET HØYE HENSPEILER PÅ TOPOGRAFISK NÆRHET TIL GRAVHAUGER.
 
 
BIRCKESETTER: 1510 - BERSET 1667.
HØYE: 1578 HOGH - 1593 HOUGH - 1604 HØYE.
 
Min far het Sigvald Høye(jr)
Min bestefar het Sigvald Høye(senior).
Også andre grener av familien bruker navnet Sigvald Høye.
 
Andre spennende navn går igjen i slektene gjennom århundrene,eks Simon - Paul,osv, fra vikinghistorien til det katolske presteskapet.
 
 
Litt vikinghistorie.
 
Fra vikinggravhaugene på Høye i Rendalen til Lindholm Høye i Dannmark.
 
Navnet Høye fremkommer også i sagaen.
 
Forøvrig mye og lære ved og bruke google, vil anbefale og "Google" Lindholm Høje"( Dannmark), vikinggravsteder/museer.
 
I det katolske betyr Høye: Den som står nærmest gud.
Protestantiske                : Hellig.
 
Vi har før skrevet om Hrr SimonPofvelson(Pål Høye sin sønn) som styrte Rendalen og Jens Bundisøn som styrte Åmot kommune.
Hrr Simon var Jens Bundisøn"s svigersønn.
 
Google: Lindholm Høye.
 
----------------------------------------------
 
RINGEBU.
 
 
Følg også genealgien og Dna, fra Høye  i Rendalen til Ringebu og Øyer.
 
--
 
1173.
Undres hva som sto på på menyen da Kong Sverre Sigurdson(1177 -1202) med følge var på julebord i Rendalen i 1173.
Det var neppe vegetarkost.
 
 
 
 
Viktig og lære seg historiren om Finnemannen Jon Andersen Brydalen(nordre spekedalen,drev med tamreindrift) som ble stamfar til gården Koppang og etterkommerne som giftet seg til Høye i Rendalen.
Flere av disse mektige slekter(Koppang) ligger gravlagt ved Øvre Rendal kirke ,ved siden av Høyefoket på første rekke.
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie