Skyldfolket og Ættefolkets historie.

De privateide kirker.

 
ST SIMON KIRKE, ØVRE RENDAL.
Geistligheten,privat kirke.
 
 
ANNO 1654.
Kirckestolen(regnskapsbøkene).
 
Kierkens Indkomstis på Elfverumb efter forrige kierke verge Erich Grunnsettis Anngiffuende ,eftersom kierche stolenn(regnskapsbøkene) iche findes hos kierchenn.
 
 
 
Aamot Presteboels innkomster og Innventarium.
 
Så Vyt mig derom er bevist av kierckevergerne och menige allmue,eftersom jeg haffuer aldri seet Kirckestoelen(regnskapsbøkene).
 
Om byrdene følger noget av dette  ehr mig ubevist eftersom jeg denne aldri Annamede.
Dette saaledes som forschfeffuit staar af mig at være anngiffuen vidner jeg med mitt signete her neden undertrøctt.
 
                                                                                LS.
 
EX ELFUERUMB 
den 22 octob.
 
ANNO 1654.
 
 
Dette at Vere en Riktig antegnelse på Aamodtz presteboels Aarlige indkompst og innventarium sampt kirckens Aarlige indkompst ,bekiender jeg, Jenns Bondisøn sogneprest til Aamodtz prestegjeld, sampt Helge Pedersøn Alme och Biørn Imbretsønn,kierckeverger der sammed stedz,med voris egne hænder og signeter,saaledes.
 
Aamodtz prestegaard
Den 4 febr
ANNO 1654.
 
JENS BONDESSØN.
 
 
 
 
 
 
 
 
ST SIMON KIRKE : Øvre Rendal.
 
 
 
 
Kirkene  på Østlandet solgt av Kongen,men ikke Øvre Rendal Kirke,ST SIMON.
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie