Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 5 .

 
HØYE ( HOUGH ) MED UNDERLIGGENDE FJELD I MATRIKKLENE .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om temaet .
 
Det er vel på tide at " Bureiserne " legger frem sine skjøter på fjellområdene i Rendalen.
Setrene er matrikulert inn med store fjellarealer .
 
Okkupasjon og ufulstendig gårddeling , se egne sider .
Bruksretter , servitutter .
ulovelig utleie av jakt og fiske for millionbeløp hvert år i Rendalen .
Ikke mere lovlig om alle er med på dette , offentlig svindel .
 
En kommune som ikke vil se eller respektere tinglyste skjøter , ikke bryr seg om Høiesterettsdommer , som kun kun har sin egen rettsoppfatning .
 
 Svindlen med kirkehistorien , avisoppslag om at St Simon kirke lå på Nordset , ved hjelp av synske folk , osv .
 
 
Kommunen fjernet ( ved hjelp av bulldoser ) , gravhaugene , både de vanlige og kongehaugene ved St Simon kirke ( Hough/Høye ).
Plyndringen av gravhaugene både på Undset og Bergset er også en del av historien .
Noe av sølvet ble omstøpt til skjeer .
 
Slaktet av Hough ( Høye ) og hovedgårdene  å forsøket med og omskrive det mektige prestebolets historie ( Birckesetter ) er fullstendig mislykket.
 
Denne svadaen som Rendalen kommune forefekter ( Bureiserne og de nyere brukene ) er ikke i henhold til virkeligheten .
Disse fiktive grunnbøkene som ( K.E ) , på 1940 tallet skrev styrker heller ikke troverdigheten .
På grunn av disse måtte staten bruke over 10 år med og oversette eiendomsskjøtene i Rendalen , " Digitalpensjonatet over Rendalen " .
 
 
Det er bare en sannhet , og den ligger i de tinglyste dokumenter gjennom århundrene , samt i " store vitenskapelige undersøkelser " gjennom 40 år , jvf " Psychosis and suicide in a rural Community " .
 
Her kommer reetableringen etter svartedøden klart frem , med genene etter F 1 - F 2 og F 3 , samt til slutt innavlen og sykdommene .
Rapporten går  fra 1877 - 2005 , den viser skadene i befolkningen og genene som går i arv .
 
Det er på tide at Rendølene tar inn over seg at Rendalen ( Birckesetter ) er landets mest gjennomforskede kommune .
 
Rendalen Kommune fremstår i dag som lite troverdig , når det gjelder eiendomshistorikk - Kirkehistorie - Gravhaugshistorikk .
 
Alt ble gjort for og skjule sannheten om Geisteligheten og forfedrene ( skyldfolket ) , og det mektige katolske prestebolet " Birckesetter " .
 
Totalt sett , en gedigen offentlig svindel .
 
Med tanke på alle våre utenlandske brukere , forskere osv , ikke alle rendøler er en del av dette .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                               SKYLDFOLKET .
 
                 VI vil minnes de henfarne slekter i ærbødig hengivenhet .
 
 
                                 Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                 Under alt som me vende og snu
                                 For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                 Han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " .
Av Oliver Myhre Finstad ( 1914 ) .  
 
Vende og snu     : Reformasjonen .
Arv til å  gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Som den eldre mannen fra skogene sa i en litt opphetet diskusjon , " vi kjenner alle historien om bruksrettene og rødnissene på blåfjell  , og kampen om grunneiendomsretten " .      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DE KATOLSKE KIRKENE SOM BLE BORTE .
 
De fleste har vel fått lest seg opp om da Bergset brandt , 20 juni 1759 .
De 3 storgårdene på Bergset ( Birckesetter ) brandt samme dag .
Dette var bygdas oppgjør med presteskapet ( Kongeskjøtene ) , og Geistligheten .
 
Ny kirke reist på Bergset ( Birckesetter ) , samme år 1759 .
Den katolske St Simon kirke ble fjernet .
Siste rest av det katolske innventaret i kirken ble brent på bål i 1915 , noe ble dog solgt på auksjon .
 
St Peter kirke På Hornset vet man lite om , men ny kirke ble reist på Otnes 1757 .
Den katolske St Peter kirke ble fjernet .
Så fredlyste kongen , og 10 år senere kom rettsaken hvor rendølene tapte , Commisionsdommen 1786 .
Så kom " Fredriks gave ", denne gjorde de til en gedigen svindel , dokumentene ligger i arkivet ( salg av Fredriks gave ,osv ) .
 
 
Dermed var alle spor etter de katolske kirkene borte , da det gjelder gravhaugene ble først kongehaugene fjernet , så de mindre .
Så kom slaktet av gårdene .
 
Hvordan bygda behandlet etterkommerne av folket fra Hough ( Høye ) gjennom 18 og 1900 tallet er en historie for seg selv.
 
Alle de som døde bitre på grunn av denne historien , fortjener også en stemme .
 
Gårdene på Birckesetter ble brent .
St Simon kirke ble fjernet .
St Peter kirke ble fjernet .
Ny kirke ble reist (1759 ) , samme år som de 3 storgårdene brandt ( 20 juni , 1759 ) .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INGER KARIN MARTINSEN .
 
Skjøtene og andre eldre dokumenter og digitalpensjonatet for Rendalen er oversatt av Inger Karin Martinsen .
Inger Karin er arkivregistrator ved Statsarkivet Hamar .
Inger Karin Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene , Sorenskriveriene og Fogderiene .
Hun er i tilegg ekspert på gotisk .
 
 
 
Digitalpensjonatet for Rendalen .
 
Ved bruk av " Digitalpensjonatet " , skriv inn eks :  gard -  er lik - Berger ( eller Bergset , Engerdalen , Bergset , osv ) .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KONGESKJØTER , MM :
 
 
Alvdal og Folldal .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THE COMMON ANCHESTOR IS IDENTIFIED :
 
 
Jens Simonsen Høye ( Hough ) , nevnt i 1615 var en ættling av Brynjulv Birckesetter .
Ætt betyr åtte , 4 ledd bakover på Sverdsiden ( Farssiden ) og 4 ledd bakover på Spinnesiden ( Morssiden ) .
Brynjulv Birckesetter er et spennende navn .
 
 
 
Det het Birckesetter i 1510 , i 1667 het det Berset.
Det het Hough i 1510 , i 1604 het det Høye .
Jens Simonsen Høye , nevnt i 1615 var en Ættling av Brynjuv Birckesetter , her er overgangen mellom Birckesetter og Hough ( Høye ) .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 
DET DANSKE PARADOKSET .
 
Kongeskjøtene som eksisterer , men ikke blir brukt .
 
 
Les om : " Det Danske paradokset ".
Norge dårligst i scandinavia .
Skal Norge bli tatt seriøst , må det ryddes opp.
Kongeskjøtene må taes i bruk og det må ryddes opp .
 
I 2017 er fortsatt over 20 % av kongeriket " uten eier " i matrikkelen .
 
Da det gjelder Norge og det genetiske er det noe Europeiske forskere  kan alt om.
 
Jvf : Psychosis and suicide in a rural community " , Acta Psychiatrica Scandinavia .
 
Finnansiert av bla EU "s Biomed fond 1 og 2 .
 
Norge skrev under :
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Litt " old Genealogi " , for viderekomne .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Lægdseddel .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FELLESSKAP IKKE INNSATT .
 
Viktig og merke seg : Fellesskap ikke innsatt , se egne sider om  det enkelte temaet , Utskiftinger - Skogdelingskontrakter - Skylsettingskontrakter - Skylddelinger .
Legger ved noen for og vise til .
 
18070715 Utskifting (1).pdf (4067735) Fellesskap , ruin og ødeleggelse .
 
 
 
18330904 Deling Samejeskoug 64 skind.pdf (2210846)At alt fellesskap være oppløst .
 
 
 
 
 
 
Fellesskap ikke innsatt :  Gjelder også setrene i fjellområdene .
 
Det er også viktig og merke seg hva som står med uthevet skrift i havnekontraktene , GJELDER IKKE GRUNNEIENDOMSRETTEN .
 
Se forøvrig egne sider om det enkelte temaet .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Da dette er en meget stor fil , må man beregne noen minutter på og åpne den ,( ca 4500 sider ) .
 
GENEALOGIRAPPORT PÅ " FOLKET FRA HOUGH " ( HØYE ) .
 
Da dette er en meget stor fil , må man beregne noen minutter på og åpne den , ( ca 4500 sider ) .
 
 
 
Folket fra Hough : Gentest på avstamning kommer .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ny side under " Kategorier " .
 
Tingets tenkemåter : Kriminalitet og rettsaker i rendalen 1763 - 97 .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kommer : Gentest på avstamning ( Hough - Høye ) .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PLASSENE OG STUENE :
Disse finner man mange av i skogsliene på både øst og vestsiden i Øvre Rendal.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LEJERMÅL OG HOR .
 
 
Jvf H. H Bull : 2,7 ganger så mange løsunger i Rendalen i forhold til kommunene rundt .
 
Hvordan rettsvesenet handterte dette kan man lese om under kategorier " Tingets tenkemåter ", kriminalitet og rettsaker i Rendalen 1763 - 97 .
 
Her spilte det genetiske en stor rolle ,( Jvf Psychosis and suicide in a rural community , 40 års forskning , går frem til 2005 " gjelder dagens befolkning "  ) .
Jacob B . Bull og andre ( Bjøntegaard ) , skrev i sin samtid om disse merkverdige figurene , Pussjo - Nukken på gammelstu - Mongoleus - Ola Johnsen styggpåjord - Ljugarmarja - Kaffebrennkari , osv .
Disse bodde i små stuer og på husmannsplasser i skogsliene på øst og vestsiden i Øvre Rendal .
Etter hvert utpå 1900 tallet kom bureisersamfunnene .
 
Det er verdt og merke seg , Rendølene kjenner sin egen historie , på stolryggene i kommunestyresalen er disse karikaturene skjært ut i tre , Pussjo , Ljugarmarja  , osv .
 
 
 
Se forøvrig egen side om temaet under " Kategorier " .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SANNHETEN OM SLEKTENE : SKYLDFOLKETS OG ÆTTEFOLKETS HISTORIE .
 
Da dette er en meget stor fil ( ca 4500 sider ) , må man beregne noen minutter på og åpne den .
 
 
 
Kommer : Gentest på avstamning ( folket fra Hough ( Høye ) .
 
--
 
Som Forskerne skriver :
ØVRE RENDAL , LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN .
 
 
Artikkel som er verdt og lese :
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                   SKYLDFOLKET .
 
                VI VIL MINNES DE HENFARNE SLEKTER I ÆRBØDIG HENGIVENHET .
 
 
 
                                       Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                       Under alt som me vende og snu
                                       For dei gav oss ein arv til å gøyma 
                                       Han er større enn mange vil tru .
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " .
Av Oliver Myre Finstad ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
---
 
 
Skyldfolkets gravsteder på første rekke ved Øvre Rendal kirke , slik det har vært gjennom århundrene .
Her sto også St Simon kirke i sin tid , og navnet Simon har fulgt folket fra Hough ( Høye ) i slektsleddene i over 500 år , så også i dag .
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
JEMTLAND OG HARJEDALEN LÅ UNDER NORGE FREM TIL 1645 .
 
 
Se forøvrig under Kategorier : " Tingbokprosjektet " .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
En artikkel i bladet Fædrelandsvennen , 1838 .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
30.09.2017 - Nye bilder i arkivet .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SLEKTENS FALL OG SLEKTENES GJEREISNING :
 
JON ALFRED HANSEN MJØEN .
Utdrag av Dr Jon Alfred Mjøens bok " Rasehygiene "
 
 
Innledning :
 
Rase :
 
Slekt :
 
Slekt :
 
Slektens fall :  
 
 
Slektenes gjenreising :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HANS HENRIK BULL :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
 
ÆTTEBOK :
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SKYLDFOLKET PÅ BIRCKESETTER .
 
 
Landets mest gjennomforskede slekter og familier .
 
FOLKET FRA HOUGH ( HØYE ) .
Høye - Nordseth - Haarseth .
 
De er verdt og merke seg de bibelske , kongelige og kirkelige navnevalgene i familiene ( enkelte gren ) gjennom 500 år .
Skyldfolket er Høye - Nordseth - Haarseth .
 
Simon ( St ) .
Jacob .
Lauritz  ( St Laurentzius ) ( Norwegus ) ( st ) .
Paul ( us ) .
Nicolaus ( St )
Jens ( Bundi - Bonde ) .
Erik ( av Pommeren ) .
Nils ( lauritzen )
 
OSV , det er lett og sjekke navnevalgene ( registrene ) i disse få familiene .
 
Det er også slik i dag .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
06.10.2017 : Nye bilder i arkivet .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
07.10.2017 .
Flere utdrag av Dr Jon Alfred Mjøens bok " Rasehygiene " , ligger i arkivet .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
JORDEBØKER - MATRIKKEL - FOLKETELLINGER , MM .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrk : 1578 : Birckeseth størst .
 
 
For helheten :
Se forøvrig mere under egen side , se " kategorier " , Jordebøker og Matrikkel .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIRKESTEDER I HEDMARK -
 
Øvre Rendal , St Simon kirke .
Ytre Rendal gamle , St peter kirke .
Koppang , St Mikael kirke .
 
kirkesteder_Hedmark 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie