Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Bygdebøkene:Jacob B. Bull.

 
 
 
ØVRE RENDALEN: JACOB B.BULL.
 
FORORD:
ETTER 1870 HAR BYGDA SÅ Å SI SKREVET SIN EGEN HISTORIE.
 
Utgitt 1940,10 år etter Jacob Breda Bull"s død, i Bull"s navn men kraftig redigert og omskrevet.
 
 
TVANGSAUKSJONENE STARTET I 1867 ,310 TVANGSAUKSJONER PÅ 13 ÅR,CA 500 STORE PROTOKOLLSIDER.
 
Bygda måtte skrive sin egen historie,de hadde ikke betalt bygselavgiften og ble slått konkurs og sto uten hjemmel til eiendommene(noen få løste inn sine eiendommer).
 
En siste takk fra Rendalen til tidligere ordfører Ola Johnsen Høye(ordføreren som slo bygda konkurs).
Ola Johnsen Høye var i ungdomstiden dreng på Vangen(Bullmuseet i dag).
 
STATUEN AV OLA JOHNSEN STYGGPÅJORD STÅR I DAG PÅ BULLMUSEET.
 
 
Ola Johnsen Høye var fra 1860 -1861 og 1872 - 1879 ordfører i Øvre Rendalens kommunebestyrelse.
Første gang mottok han prins Carl(senere Karl den 15de) anden gang kong Oscar den 2den og dronning Sofie på bygdas vegne,
 
 
 
 
 
 
 
 
BYGDEBOK YTRE RENDALEN: JACOB B: BULL.
 
Bygdeboka(Jacob B. Bull) for ytre Rendal som aldri så dagens lys, til tross for at den var ferdig til utgivelse i Januar 1929.
Folk ville ikke bli folkelivsskildret(idioti og løsunger).
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie