Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Statsarkivet: Direktelink til Rendalsdatabasen(Digitalpensjonatet for Rendalen).

Søkbart arkiv.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kongeskjøter Sølør og Østerdalen 1716- 1736.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Digitalpensjonatet for Rendalen er satt i system av Inger Karin Martinsen ved Statsarkivet Hamar.
Er formidabel jobb som har tatt mange år.
Det er også hun som har oversatt store deler av dokumentene i arkivet "Rendalen Historie".
 
Inger Karin Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene - Sorenskriveriene - Fogderiene.
Hun er i tilegg ekspert på gotisk..
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie