Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Birckesetter"s eldre historie .

 
Litt fra Birckesetters og  eldre historie .
 
Det mektige platået Birckesetter og verdiene i grunnen ( malm ) .
 
Bosettingene , skyldfolkets og Ættefolkets historie i Norge .
 
 
SPØRSMÅLET : Undre på hva som sto på menyen da den blivende Kong Sverre Sigurdson med følge var på julebord på Birckesetter ( Rendalen ) i 1173 , se spørsmålet nederst på underliggende dokument .
 
 
 
 
HELE INDRE ØSTLANDET MØTTE PÅ HOUGH ( HØYE )  PÅ BIRCKESETTER FOR UNDERTEGNELSE : ØVRE OG NEDRE RENDALEN  - STORELVDALEN - ÅMOT - ELVERUM -TRYSIL - TYNSET .
8 MANN FRA HVERT STED .
 
Alle kjente sine aner og viste med dette hvor de nedstammet fra , skyldfolket fra Hough ( Høye ) , og Bergh ( er - set ) på Birckesetter .
 
Skyldfolket var tidlig ute , forløperen til " jaktloven i Norge " , som kom over 110 år senere (1845 ) .
 
 
Se også i arkivet , skyldfolkets slektstre , nedstammer direkte fra kong Sverre Sigurdson .
 
Kong Sverre Sigurdson , kongen for birkebeinerne var på julebord på Birckesetter i 1173 på Julebord .
 
 
 
---
 
BIRCKESETTER OG HAMMERSGAARD .
Jernutvinning : se Historien om Hammersgaard på " siste utlagte " del 4 .
Hammersgaard ble etablert 1152 ( Hamar bispedømme ) , jernutvinningen ved Hammersgaard ( Gammellia ) i områdene Slaggtjern - Raaaasen - Malmtektene -Hammersgaard , osv ,
Kart over områdene , foto , osv .

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie