Skyldfolket og Ættefolkets historie.

De klausulerte panteregistre og grunnbøker i Rendalen.

 
 
I pantebøkene for Rendalen(1800 og fremover) er det satt strek over 30/40 sider med tinglyste gjeldsbrev,skjøter osv, sidene er klausulert.
Her kom konkursraset for bygda.
Noen hadde statslån og mange lånte av Hågen Olsen Høyes legater, går frem av grunnboken på den enkelte eiendom hvor de lånte penger.
 
Undertegnede har selv sett disse bøkene og jobbet med dette i mange år.
Det er i dag fritt frem for den enkelte og se disse gamle pantebøkene via arkivverkets portaler.
 
 
 
 
 
Dette konkursraset er også årsaken til at Rendalen har flere grunnbøker og grunnboksblader før 1800 og etter,og nyere igjen,
I motsetning til andre kommuner som har en sammenhengende grunnbok på hver enkelt eiendom gjennom århundrene.
Fiktive grunnbøker etter 1800,og ikke ekte skjøter på eiendommene, dette gjelder ikke hovedgårdene da de hadde kongeskjøter og auksjonsskjøter,men nyere bruk etter 1800.
 
Rendalen tapte fjellområdene ved commisionsdommen av 1786,kun noen få var eiere,bygseltagerne vant,se "Fredriks Gave",under"Kategorier".
 
De ble også tvunget til og selge "Fredriks Gave", dette er fjellområdene som Tryslingene eier i dag i Rendalen Østfjell.
 
 
 
 
 
 
SØKNADEN OM NÅDE
 
 
 
 
Rendalen Historie vil utover våren scanne inn auksjonsprotokollene fra 1800 tallet,et enormt materiale på mellom 500 og 600 sider med auksjoner,alt fra løsøre til setrer og eiendom.
Dette vil bli lagt ut fortløpende og viser nøden og elendigheten i bygda..
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie