Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Jernutvinning - Iron ore - Miler

 
Jernutvinning: Området Gammellia - Malmtektene - Gammelvollåsen - Råaasen - Aursjøaasen.
 
Ref: Bok.
Arne Espelund.
 
THE EVIDENCE AND THE SECRETS OF ANCIENT BLOOMERY IRONMAKING IN NORWAY.
Boka tar også for seg Østerdalen.
 
Kirken eide 44% av landet mellom 1030  - 1537.
Kronen eide 4%.
Resten delt mellom Adel og Geistelighet og uavhengige gardeiere (independent farmers).
 
 
 
FORSKNING.NO:
I Norge har folk fremstilt jern i over 2300 år.
 
Les også: Gravhauger er Jernalderens kjennetegn (google).
 
 
 
 
 
HAMMERS GAARD:
 
Litt fra Birckesetters eldre historie og de store malmforekomstene.
 
Man kan på kartet følge de gamle stier (transportveier) fra Råaasen til Slaggtjern, så til Malmtektene, derfra til Hammersgårdaasen, og til Gammellia.
Hammersgård (Hamar stift) var eiere, Hammers bispedømme ble opprettet i 1152 med Idre og Særna sogn, der lå til Elverum , men siden 1645 har hørt til Dalarne i Sverige.
( ref: Bok: De Norske klosters historie i middelalderen).
 
Hammer stift ( Hamar ) hadde sin nordgrense sør for Tylldalen (i dag).
 
 
GAMMELLIA:
Gammellia ligger like ved Malmtektene.
Gravhaugen (e) på "Gammellia" er også spennende.
 Vi har navnene Hammergårdaasen - Hammersgaardtjern - Nordre Slaggtjern - Søndre Slaggtjern - Aursjøaasen (aur) - Råaasen(rå) - Gammelvollaasen, i disse områdene.
Vi har også navnet " Slaggrøsten ", ligger nord for Gammellia.
 
Hammersgaard peker på Kirken / Jernutvinning.
 
 
 
 
 
 
 
MALMTEKTENE: Blått vann (myr).
 
 
 
 
 
 
BILDER AV MALMÅRE I OMRÅDET:
 
 
Malmen ligger på 0,5 - 1,5 meters dybde.
 
 
 
KART OVER OMRÅDET:
 
 
Sackrisvegen fra området og ned i dalen er og spennende, kommer ned ved Kvernbekken.
Oppkalt etter Sackarias Høye, (eiendom: Sackrismoen).
 
 
 
 
ELDGAMLE SAGN FRA DISSE OMRÅDER:
 
Jacob Breda Bull brukte også sagn fra disse områdene i sin diktning:
 
Som Han skriver: Et av de verste stedene i Østerdalene  hvor småvoksent underjordsfolk regjerte er den bekjente Ellevoldsseter nordvest for Throndsjøen.
Setra ligger der den dag i dag (Nysetra).
Historien om der Jens og Jon Helstad møtte på småfolket, og sin skjebne.
Jacob Breda Bull brukte disse gamle sagn i sin diktning ( overtro og fri diktning).
 
Jacob B. Bull har også skrevet flere historier om dette området.
 
 
 
 
-----------------------------------------
 
 
 
 
UBRENT MILE: 
 
 
 
DEN SISTE KULLMILA PÅ HANESTAD 1943:
 
 
 
 
TJÆREFABRIKKEN TYRITUN PÅ HANESTAD 1914:
 
 
 
 
 
SPOR i MARKEN AV GAMMEL MILE (ca 15 meter i diameter).
 
 
 
Mer kommer.
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie