Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte ,del 16.

 
DE KLAUSULERTE PANTEREGISTRE OG GRUNNBØKER I RENDALEN:
 
I pantebøkene for Rendalen (1800 og fremover) er det satt strek over 30/40 sider med tinglyste gjeldsbevis,skjøter,osv,sidene er "klausulert".
Her kom konkursraset for bygda,de tapte mot kongen(bygselen sto).
Noen klarte ikke og betale bygselen,og noen hadde statslån,mange lånte av Hågen Olsen Høye"s legater,det går frem av grunnboken på den enkelte eiendom hvor de hadde lån.
 
Undertegnede har selv sett disse bøkene,og jobbet med dette i mange år.
Det er i dag fritt frem for den enkelte og se disse gamle pantebøkene via arkivverkets portaler.
 
 
 
 
 
 
Den ufulstendige gårddelingen og dette konkursraset er også årsaken til at Rendalen har flere grunnbøker og grunnboksblader,i motsetning til andre kommuner som har 1 sammenhengende grunnbok på hver enkelt eiendom gjennom århundrene. 
Fiktive grunnbøker(etter 1800) og ingen ekte skjøter på eiendommene.
 
Dette gjelder ikke hovedgårdene da de hadde sine kongeskjøter og auksjonsskjøter,men nyere bruk etter 1800.
Rendalen ble holdt utenfor ved "Høifjeldskommisionen",da den var privat eid,se også dok der staten anser seg ikke eiendomsberettiget i Rendalen Østfjell(1915)(se "utvidet tidslinje").
 
 
 
 
FLERTALLET TAPTE BÅDE FJELLOMRÅDENE OG GÅRDENE:
Rendølene tapte fjellområdene ved comisionsdommen 1786,kun noen få var eiere,bygseltagerne vant.
Se "Fredriks Gave" under "Kategorier"
 
 
 
 
 
 
 
 
SØKNADENE OM NÅDE:
 
EN BYGD DER ALLEREDE SYNKER TIL SIN UNDERGANG.
 
 
 
 
SELGE DERES SMÅ GÅRDE ELLER TAGES FRA DEM FOR GJELD.
 
 
 
 
Rendalen Historie vil utover sommeren og høsten scanne inn Auksjonsprotokollene fra 1800 tallet,et enormt materiale på mellom 500 og 600 sider med auksjoner, alt fra løsøre, til setrer og eiendom.
Dette vil bli lagt ut fortløpende, og viser nøden og elendigheten i bygda.
 
Over 300 auksjoner fra 1876 til 1885,her kom konkursraset for bygda.
Bygda har i følge eiendomsregisteret (matrikkelen) (del 15) 222 matrikulerte eiendommer.
 
 
 
 
---
 
 
AUKSJONSPROTOKOLLENE.
 
Vil utover våren og sommeren scanne inn auksjonsprotokollene.
Over 300 auksjoner,så dette vil ta tid.
 
---
 
KART.
Harsjø og Lillesæter sæterskog,Erik og John Høye.
 
 
---
 
Vi starter i løpet av september med og offentligjøre auksjonsprotokollene ,ca 310 auksjoner fra 1867 -1885.
 
Hvis Academia/forskere eller andre har interesse,ta kontakt, så kan de få begge aukssjonsprotokollene på fil(ferdig innscannet,fra idag).
 
---
 
Auksjonene er påbegynt utlagt,"under kategorier",konkursene.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            
 
GENEALOGI OG SLEKTSFORSKING:
 
Min DNA og Genealogirapport ligger ute,både min far og bestefar het "Sigvald Høye", (Senior/ Jr) , vil anbefale og "google Jomsvikingene og navnene Sigvald/e /Høye".
Jomsvikingene kom fra "Jomsborg",Pommeren.
 
"Mrk" Jacob Lauritzen Swante kom også fra Pommeren.
 
St Simon kirke og de katolske navn i ættene/slektene.
Min fars brødre, "Simon" Høye - "Paul" Høye .
Vi har også "Jacob" Høye" i nær slekt.
 
Navnene har gått i århundrer i mine anerekker,også mange andre spennende navn.
 
 
Fra Vikingetid til den norske ættehistorie/prestehistorie.
 
Følg Dna og genealogirapporter.
Følg anerekken til birkebeinerkongen "Kong Sverre Sigurdson"til Rendalen(Birckesetter)der han var på julebord i 1173.
 
Historien om St Simon kirke og Høyegårdene som var/er omkranset av gravhauger er godt beskrevet i arkivet.
Norges eneste kirke som var  viet til St Simon,den katolske"klippe" i Norge.
 
 
 
---
 
11.11.2021.
Nye utlagt : SE kategorier "konkursene".
 
16.12.2021 .
Nye utlagt : SE kategorier "Konkursene".
 
 
 
 
---
 
KONKURSENE OG TVANGSAUKSJONENE.
 
2 stk protokoller,disse protokollene inneholder ca 480 store sider,deler av innholdet er innscannet og utlagt.
Den første protokoll inneholder 229 tvangsauksjoner,totalt inneholder begge protokollene 310 tvangsauksjoner(ca 480 store sider).
Den ene protokollen inneholder 85 tvangsauksjoner,alle undertegnet Høye.
 
1.
År 1867 den 13 mars.
 
2.
År 1867 den 15 mars.
 
3.
År 1867 den 16 mars.
 
4.
År 1867 den 6 mai.
 
5.
År 1867 den 20 mai.
 
6.
År 1867 den 13 juni.
 
7.
År 1867 den 15 juni.
 
8.
År 1867 den17 juni.
 
9.
År 1867 den 18 juni.
 
10.
År 1867 den 19 juni.
 
11.
År 1867 den 21 juni.
 
12.
År 1867 den 24 juni.
 
13.
År 1867 den 16 juli.
 
14.
År 1867 den 29 juli.
 
15.
År 1867 den 30 juli.
 
16.
År 1867 den 3 september.
 
17.
År 1867 den16 september.
 
18.
År 1867 den 23 september.
 
19.
År 1867 den 4 oktober.
 
20.
År 1867 den 5 oktober.
 
21.
År 1867 den 12 oktober.
 
22.
År 1867 den 14 oktober.
 
23.
År 1867 den 15 oktober.
 
24.
År 1867 den 18 oktober.
 
25.
År 1867 den 19 oktober.
 
26.
År 1867 den 30 oktober.
 
27.
År 1867 den 5 november.
 
28.
År 1867 den 11 november.
 
29.
År 1867 den 12 november.
 
30.
År 1867 den 18 november.
 
 
 
              1868.
 
31.
År 1868 den 12 februar.
 
32.
År 1868 den 15 februar.
 
33.
År 1868 den 24 februar.
 
34.
År 1868 den 29 februar.
 
35.
År 1868 den 6 mars.
 
36.
År 1868 den 12 mars.
 
37.
År 1868 den30 mars.
 
38.
År 1868 den 14 april.
 
39.
År 1868 den 5 mai.
 
40.
År 1868 den 6 mai.
 
41.
År 1868 den 19 mai.
 
42.
År 1868 den 5 juni.
 
43.
År 1868 den 6 juni.
 
44.
År 1868 den 13 juli.
 
45.
År 1868 den 18 august.
 
46.
År 1868 den 31 august.
 
47.
År 1868 den 21 september.
 
48.
År 1868 den 22 september.
 
49.
År 1868 den 25 september.
 
50.
År 1868 den 26 september.
 
51.
År 1868 den 1 oktober.
 
52.
År 1868 den 12 oktober.
 
53.
År 1868 den13 oktober.
 
54.
År 1868 den 20 oktober.
 
55.
År 1868 den 21 oktober.
 
56.
År 1868 den 22 oktober.
 
57.
År 1868 den 27 oktober.
 
58.
År 1868 den 9 november.
 
59.
År 1868 den 11 november.
 
60.
År 1868 den 18 november.
 
61.
År 1868 den 19 november.
 
62.
År 1868 den 20 november.
 
63.
År 1868 den 2 desember.
 
64.
År 1868 den 21 desember.
 
65.
År 1868 den 29 desember.
 
 
      1869.
 
66.
År 1869 den 29 januar.
 
67.
År 1869 den 16 mars.
 
68.
År 1869 den 5 april.
 
69.
År 1869 den 27 april.
 
70.
År 1869 den 30 april.
 
71.
År 1869 den 21 mai.
 
72.
År 1869 den 2 juni.
 
73.
År 1869 den 3 juni.
 
74.
År 1869 den 4 juni.
 
75.
År 1869 den 5 jui.
 
76.
År 1869 den 8 juni.
 
77.
År 1869 den 14 juni.
 
78.
År 1869 den 15 juni.
 
79.
År 1869 den 16 juni.
 
80.
År 1869 den 19 juni.
 
81.
År 1869 18 juni.
 
82.
År 1869 den 20 juli.
 
83.
År 1869 den 24 juli.
 
84.
År 1869 den 25 juli.
 
85.
År 1869 den 2 august.
 
86.
År 1869 den 23 august.
 
87.
År 1869 den 7 september.
 
88.
År 1869 den 9 september.
 
89.
År 1869 den 21 september.
 
90.
År 1869 den 23 september.
 
91.
År 1869 den 25 september.
 
92. År 1869 den 25 september(2).
 
93.
År 1869 den 12 oktober.
 
94.
År 1869 den 28 oktober.
 
95.
År 1869 den 16 november.
 
96.
År 1869 den 10 desember.
 
97.
År 1869 den 20 desember.
 
 
      1870.
 
98.
År 1870 den 7 januar.
 
99.
År 1870 den 10 februar.
 
100.
År 1870 den 15 februar.
 
101.
År 1870 den 9 mars.
 
102.
År 1870 den 25 mars.
 
103.
År 1870 den 26 mars.
 
104.
År 1870 den 28 mars.
 
105.
År 1870 den 11 april.
 
106.
År 1870 den 13 april.
 
107.
År 1870 den 19 april.
 
108.
År 1870 den 5 mai.
 
109.
År 1870 den 7 juni.
 
110.
År 1870 den 8 juni.
 
111.
År 1870 den 9 juni.
 
112.
År 1870 den 20 juni.
 
113.
År 1870 den 27 juni.
 
114.
År 1870 den 14 juli.
 
115.
År 1870 den 1 august.
 
116.
År 1870 den 19 september(1).
 
117.
År 1870 den 24 oktober.
 
118.
År 1870 den 25 oktober.
 
119.
År 1870 den 27 oktober.
 
120.
År 1870 den 28 oktober.
 
121.
År 1870 den 31 oktober.
 
122.
År 1870 den 14 november.
 
 
    1871.
 
 
123.
År 1871 den 5 januar.
 
124.
År 1871 den 16 januar.
 
125.
År 1871 den 20 februar(1).
 
126.
År 1871 den 25 februar(1).
 
127.
År 1871 den 18 april.
 
128.
År 1871 den 19 april(1).
 
129.
År 1871 den 10 mai.
 
130.
År 1871 den 7 juli(1)
 
131.
År 1871 den 18 juli.
 
132.
År 1871 den 2 oktober(1).
 
133.
År 1871 den 3 oktober.
 
134.
År 1871 den 4 oktober.
 
135.
År 1871 den 9 oktober.
 
136.
År 1871 den 10 oktober.
 
137.
År 1871 den 13 oktober.
 
138.
År 1871 den 16 oktober.
 
139.
År 1871 den 17 oktober.
 
140.
År 1871 den 23 oktober.
 
141.
År 1871 den 24 oktober.
 
142.
År 1871 den 30 oktober.
 
143.
År 1871 den 6 november.
 
144.
År 1871 den 28 desember.
 
 
   1872.
 
145.
År 1872 den 16 mai.
 
146.
År 1872 den 20 mai.
 
147.
År 1872 den 1 juni.
 
 
 
 
Protokoll 2.
 
 
1.
År 1878 den 2 desember.
 
2.
År 1879 den 30 januar.
 
3.
År 1879 den 15 februar.
 
4.
År 1879 den 17 februar.
 
5.
År 1879 den 20 februar.
 
6.
År 1879 den 25 april.
 
7.
År 1879 den 29 april.
 
8.
År 1879 den 5 mai.
 
9.
År 1879 den 6 mai.
 
10.
År 1879 den 7 mai.
 
11.
År 1879 den 25 mai.
 
12.
År 1879 den 30 mai(1).
 
13.
År 1879 den 7 juni.
 
14.
År 1879 den 9 juni.
 
15.
År 1879 den 10 juni.
 
16.
År 1879 den 11 juni.
 
17.
År 1879 den 16 juni.
 
18.
År 1879 den 28 juli.
 
19.
År 1879 den 8 september.
 
20.
År 1879 den 13 oktober.
 
21.
År 1879 den 14 oktober.
 
22.
År 1879 den 20 oktober.
 
23.
År 1879 den 24 oktober.
 
24.
År 1879 den 6 november.
 
25.
År 1879 den 10 november.
 
26.
År 1879 den 11 november.
 
27.
År 1879 den 17 november.
 
28.
År 1879 den 19 november.
 
29.
År 1879 den 15 desember.
 
30.
År 1879 den 20 desember.
 
 
 
 
    1880.
 
31.
År 1880 den 12 januar.
 
32.
År 1880 den 26 januar.
 
33.
År 1880 den 30 januar.
 
34.
År 1880 den 6 mars.
 
35.
År 1880 den 30 mars.
 
36.
År 1880 den 31 mars.
 
37.
År 1880 den 1 april.
 
38.
År 1880 den 2 april.
 
39.
År 1880 den 5 april.
 
40.
År 1880 den 10 april.
 
41.
År 1880 den 12 april.
 
42.
År 1880 den 14 april.
 
43.
År 1880 den 27 april.
 
44.
År 1880 den 28 april.
 
45.
År 1880 den 30 april.
 
46.
År 1880 den 31 april.
 
47.
År 1880 den 3 mai.
 
48.
År 1880 den 18 mai.
 
49.
År 1880 den 20 mai.
 
50.
År 1880 den 24 mai.
 
51.
År 1880 den 25 mai.
 
52.
År 1880 den 28 mai.
 
53.
År 1880 den 31 mai.
 
54.
År 1880 den 3 juni.
 
55.
År 1880 den 4 juni.
 
56.
År 1880 den 5 juni.
 
57.
År 1880 den 7 juni.
 
58.
År 1880 den 8 juni.
 
59.
År 1880 den 17 juni.
 
60.
År 1880 den 18 juni.
 
61.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie