Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Haagen Olsen Høyes"s legater.(17110 specidaler)

I følge Brønnøysund eksisterer ikke disse legatene pr i dag.

I følge testamentet skal ikke grunnbeløpene i legatene røres,hva har skjedd ???.

 

Haagen Olsen Høye tjente sin store formue på salg av Høye(ref: Rendalen Bygdebok).

Se: Konkursene,310 tvangauksjoner mellom 1867 og 1880(manglende betaling for bygsel)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Haagen Olsen Høye 1808-1874..JPG (5253821) Gravsten,med takk fra Rendalen Kommune.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18720406 Testamente Haagen Olsen Høye håndskrevet.pdf (552,6 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18720406 Haagen_Olsen_Høye_testamentet[1].pdf (47 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legatene.pdf (1508372)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18921215 Erklering styring HOH legat.pdf (108 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18921215 Erklering styring HOH legat no67.pdf (136,7 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hågen Olsen Høyes legater(del 1).pdf (2964634)

Hågen Olsen Høyes legater(del 2).pdf (1228410)

Hågen Olsen Høyes legater(del 3).pdf (1789267)

Hågen Olsen Høyes legater(del 4).pdf (1219774)

Hågen Olsen Høyes legater(del 5).pdf (1436789)

Hågen Olsen Høyes legater(del 6).pdf (1994198)

Hågen Olsen Høyes legater(del 7).pdf (2233617)

Hågen Olsen Høyes legater(del 8).pdf (1560506)

Hågen Olsen Høyes legater(del 9).pdf (705112)

Hågen Olsen Høyes legater(del 10).pdf (1326843)

Hågen Olsen Høyes legater(del 11).pdf (1114569)

Hågen Olsen Høyes legater(del 12).pdf (1085399)

Hågen Olsen Høyes legater(del 13) til kongen..pdf (1718857)

Hågen Olsen Høyes legater(del 14)..pdf (2755043)

Hågen Olsen Høyes legater(del 15)..pdf (1236913)

Hågen Olsen Høyes legater(del 16)..pdf (2451055)

Hågen Olsen Høyes legater(del 17)..pdf (2050877)

Hågen Olsen Høyes legater(del 18)..pdf (2335620)

Hågen Olsen Høyes legater(del 19)..pdf (1490573)

Hågen Olsen Høyes legater(del 20)..pdf (876372)

Hågen Olsen Høyes legater(del 21)..pdf (1828603)

Hågen Olsen Høyes legater(del 22)..pdf (2456621)

Hågen Olsen Høyes legater(del 23)..pdf (773003)

Hågen Olsen Høyes legater(del 24)..pdf (1718938)

Hågen Olsen Høyes legater(del 25)..pdf (836364)

Hågen Olsen Høyes legater(del 26)..pdf (601750)

Hågen Olsen Høyes legater(del 27)..pdf (1206215)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legatdeling mellom Øvre Rendal og Engerdal Hågen Olsen Høye.pdf (154213)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18861217 Ø. R Formannskap Hågen Høyes legater.pdf (464347)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ref: Olver Myhre Finstad,s 157,del 4 på Rendalen Historie.

Håkon Høye født1803,død 1874,ugift skoleholder,efterlot sig en formue på 17110 specidaler,som han testamenterte til kirken og det offentlige.

Skal vel være Hagen Olsen Høye

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie