Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 8 .

 
 
 
                     DET MEKTIGE PLATÅET BIRCKESETTER ( Bergset i dag ) .
 
                             Katolsk  ---- Reformasjonen ---- Protestant .
 
 
Geistligheten som bosatte dette mektige platået , folket fra Hough ( Høye ) og Berg ( er og set "  i flertall "  ) , genene etter F 1 - F 2 og F 3 skulle være godt beskrevet .
 
Geistiligheten , " Dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie " , Jens Bundisøn var stamfar til militærslekten Åmot (Østerdalen ) .
 
Jens Bundisøn ( Bondesen - Bundi ) var Simon Pofvelson"s svigerfar .
Simon Povfelson døde som vi vet på sin gård " Nordset i Rendalen ".
Skifteskjøtene etter Simon Pofvelson ligger i arkivet , så også ettter Anna Caterine Sommerschield ( Nordseth / Bjøntegård ) .
 
Jens Bundisøn og Simon Pofvelson var fra kirkens side sterkt innvolvert i de store kjedeprosessene ( hekseprosessene ) på Østlandet , omtalt som heksebrennere .
Jens Bundisøn var tidligere slottskappelan på Akershus , ( før han kom til Åmot ) .
 
For og forstå helheten er det greit og bruke " Tidslinjen " , legger denne under :
 
 
Skjøtene etter folket fra Berg ( er / set ) og Hough ( Høye ) ligger i arkivet .
 
ÅMOT :
Skjøtene etter Berg ( er ) i Åmot  og Berg ( er ) i Rendalen ( Birckesetter ) .
 
SAMME GENER  OG SLEKTER / ÆTTER , så også gårdsnavn ( her kan man bygge inn alle de Østre dalene  , " Østerdalene "  i gener , Ætter og slekt ) .
 
Legger ved noen skjøter fra Åmot :
 
 
 
Åmot prestebol og kirkes innkomst : Underskrevet Jens Bundisøn .
 
 
 
Mrk : Det er egne sider i arkivet om Simon Pofvelson og Jens Bundisøn ( Geistligheten / heksebrennerne ) .
 
 
Se " Kategorier .
 
Undertegnedes forfedre ( fra Hough , Høye i dag ) har i over 500 år brukt navnet Simon i slektsleddene , så også i dag .
Oppkalt etter ST Simon kirke som sto på Høye ( Hough ) , der hadde de oså i tidligere tider sine gravhauger .
Gravhaugene ble fjernet , både kongehaugeneog de mindre , i dag er det bare en gravhaug igjen på På Høye ( Hough ) .
 
Folket fra Hough / Høye er landets mest gjennomforsked ætter / slekter , jvf  " Psychosis and suicide in a rural community " , all type kreftforskning , mutasjoner/ genfeil , osv .
Alt er relatert til Rendalen og genene etter F1 , F2 og F3 .
 
Når det gjelder kreft ( alle typer ) , så kan man lese " The common anchestor is identified , he was born in Rendalen  1495 " , osv .
 
Norge hadde gått fra en katolsk kirke til protestantisk kirk og bindeleddene i både ætter og slekter , kirke og gravhaugshisorie måtte kuttes.
 
Det ble diktet opp historie om kirke på Vangen og Nordset , det  finnes ikke noen opplysninger  om disse i de gamle kilder , alt ble gjort for og  vanskeliggjøre forståelsen av den gamle historien.
 
St Simon kirke ble fjernet ( tidligere omtalt ) og St Peder ( Peter ) , ble også fjernet .
Rendølene dro dette så langt at de fikk til avisoppslag om kirke på Nordset , de satte på en " såkalt synsk kvinne " .
Bare og google , så finner man dette .
 
Det at Øvre Rendal i dag er " Norge "s mest gjennomforskede samfunn " er som det skal være , her startet det hele .
 
For de som kan sin historie om St Peder ( peter ) på Hornset , vil man også der se at historien ikke stemmer , alt endte opp i noen gamle sagn " om fløting av tømmer , osv " .
 
Rendølene dro dette så langt at det endte opp med avisoppslag " om kirke på Nordset " , ved hjelp av en synsk kvinne ( google så finner man ) .
 
 
Jeg vil si at jeg er meget skamfull over måten dette ble gjort på , det finnes fortsatt folk i rendalen som kan sin historie .
 
Alle som har lest førstegangoversettelsen fra arkivverket på 1000 vis av sider ( de tinglyste dokumenter ) og sammenlignet disse med bydebøkene , må vel klø seg i hodet .
Her stemmer lite .....
 
Disse bygdebøkene for Rendalen ( også andre kommuner ) , er ikke noe forskerne bør ta for " god fisk " ) , det er stort sett i de alle hoppet over 150 til 200 år etter reformasjonen .
 
 
Mer kommer .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
KONGERGET NORGES CIVILE , GEISTELIGE OG JUDICIELLE INDDELING .
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Fra Facebook : G. K.
 
Lå i telt på Fiskevollen sommeren 1966 , da var det fjellfestival og mye folk på vollen .
Langs grusveien innover fjellet hadde arrangøren satt opp muntre plakater , en av dem lød slik .
 
 
Man bør se på dette i lys av Hans Henrik Bull" s forskningsresultater .
I Rendalen ble det født 2,7 ganger så mange løsunger , sett i forhold til bygdene rundt .
4 av 10 plassjenter forble ugift , men fikk mange barn .
 
Se egen side : Kategorier - Hans Henrik Bull .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Siste utlagte , del 3 : Ny informasjon utlagt .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
05.01.2018.
Nye bilder i arkivet .
 
10.01.2018 .
Nye bilder i arkivet .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
TROLLDOMSPROSSESSENE I RENDALEN ( kjedeprosessene ).
 
 
De Frikjente :
 
Ragnhild Nordsett .
Kirsten Møm .
Ingrid Nordsett .
Else Horsett .
Jorunn Bergsett .
Gjertrud Berger .
Gunhild Hundgård .
Marthe Hundgård .
Karen Knutsdatter .
Rett Marthe .
Ingeborg handgård .
Ivar Møm .
Ole Simensen Nordsett .
Kirsten Nordsett .
Sigrid Horsett .
 
 
 
Det har vært kommentert lite om de nære familieforholdene , eks , Jens Bundisøn (  Åmot ) og hans svigersøn Simon Pofvelson ( påls sønn )( Rendalen ) , heksebrennerne .
Så også Simon Pofvelson"s nære slektskap til de frikjente .
Dette er verdt en studie i seg selv .
Svartedøden - Reetablering - Stendergifte - Søskenbarngifte - Felles genetisk avstamning - Liten genetisk variasjon .
Man bør også ha med seg kunnskapen om de barna som ikke fikk ta over noen gårder , og hva som skjedde med disse .
 
 
 
 
 
Det er oså verdt og merke seg hvorfra Jens Bundisøns slekt kom , ( nordtyskland ) .
Så også Simon Pofvelson forfedre , se siste side i rapporten " Psychosis and suicide in a rural community " , ( Pommeren ) .
 
Jens Bundisøn døde i Åmot og Simon Pofvelson på sin gård på Nordsett .
 
Det ligger mye om disse i arkivet , men legger noen filer her : Se også egen side om " Geistligheten " .
 
 
 
 
 
 
 
 
Presteskiftene :
 
-
 
 
 
SKYLDFOLKET : Høye - Nordset - Haarseth .
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NYTT FRA SKOGENE .
 
Mannen fra skogene har god humor og glimt i øyet , men var alvorlig da han sa på sin brede dialekt ,  " du får itte tell gull tå gråsten gutten min " , er du fødd med 80 i IQ , så er du fødd med 80 i IQ ".
Du vet , uansett hvor mye du pynter in Lada , så er det  og bir det  in Lada , det bir ældri in Mercedes .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FOR SLEKTSFORSKERE .
 
De gamle ættene ( i dag slektene ) som giftet seg med hverandre .
Åmot og Storelvdalsslektene ( hovedgårdene ) som giftet seg inn i Rendalsslektene ( Hough / Høye ) er greit beskrevet .
 
Så også Alvdal og Nordøsterdalsslektenes utgang fra Rendalen ( Bjøntegård / Sommerschield ) .
 
De mektige gravstenene på første rekke ved Øvre Rendal Kirke ( ved siden av folket fra Hough / Høye ) som det står Koppang på ( gården Koppang ) er også en del av historien ( omtalt på side 175 i boka " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " ) .
 
De store slektene i Gudbrandsdalen ( Hovedgårdene ) som giftet seg inn  i kapelanslektene fra  Hogh/ Høye , disse finner man i genealogirapportene . 
 
For øvrig finnes det flere meget gamle handtegnede slektstre som har vært oppbevart på hovedgårdene , som viser gangen i dette .
 
Disse har ukurant størrelse , så vi får se hvordan det blir med innscanning av disse .
 
Forøvrig til utlån .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FORSKNING : 
 
Statens store satsing på forskning på BR CA 1 og BR CA 2 mutasjonen er meget bra.
 
Enkeltfamilier som sliter veldig med arvelig kreft , ofte gjelder dette familier med stor andel jentebarn , hvor ofte 3 av 4 får kreft i løpet av livet .
Et meget skremmende scenario for den enkelte familie .
Slik har det vært gjennom århundrene .
 
AT , " Rendalsmutasjonene " er det også forsket og skrevet mye om .
 
 
 
 
 
Det er viktig og merke seg :  Genanalysen ovenfor .
Slektstavlen til familiene kan føres tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495 , dette er bare 140 år etter svartedøden .
De Pommerske gener som reetablerte Norge etter svartedøden ( via kongen , kirken og presteskapet , og hovedgårdene i Norge ) er godt beskrevet i " De store vitenskapelige undersøkelser " gjennom 40 år , " Psychosis and suicide in a rural community ).
 
Genene etter F1 ( Pommeren ) - F2 ( Dannmark ) og F3 ( England ) .
Viktig også og mrk seg hvor forfedrene til F 2  og F3 kom fra , ( se arkiv ).
 
 
FOR NORGE ( ØSTLANDET ) , BIRCKESETTER .
 
Folket fra HOUGH / HØYE , stamfedrene .
 
Tar noen minutter og åpne filen , da den er meget stor , ca 4500 sider .
 
 
DNA : Datter av Svein Arne Høye .
 
 
Se forøvrig  egen side om mutasjoner og genfeil .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Litt synsing :
 
Erik av Pommeren , konge av Norge , Sverige , og Dannmark ( Kalmarunionen ) .
 
Det lå også et meget stort " Birk " nord for Stocholm  , men det er  ikke undertegnedes ansvar og dokumentere dette .
 
Mine ressurser er  begrenset , og systemene er nådeløse mot enkeltpersoner .
Det er mange i årenes løp som har jobbet med gener og eiendom i Norge som har erfart dette .
 
Det har kanskje noe med genene etter  ( Erik av Pommeren ) og gjøre.
 
Han tvang Norge til og avstå landet ( enevoldskonge ,osv ) , men den største seieren fikk han , hans gener reetablerte Norge .
 
Litt bismak for Kongeriket ligger vel her .....
 
Som flere mener , det er vel like greit og gå  utenom denne kongen .
 
Kirkegodset ble slaktet og kampen om grunneiendomsretten startet .
 
På grunn av historien ble det  i Norge , slik det måtte bli , selv i dag er over 20 % av landet uten såkalt " eiere i matrikkelen " .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                           SKYLDFOLKET .
 
 
              VI vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
                             Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                             under alt som me vende og snu .
                             For dei gav oss ein arv til å gøyma 
                             han er større enn mange vil tru .
 
 
Av Oliver M. Finstad ( 1914 ) , utgiver av ætteboken .
 
Vende og snu    : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
20.01.2018 . Nytt : Lengre opp på siden .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
HEDMARK PÅ TOPPEN I MEDISINBRUK .
 
50 % større medisinbruk i Hedmark , sett i forhold til Oslo .
 
Se egen side " Genetic epedemiology " .
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DE VERSTE PESTUTBRUDDENE .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
BARKEBRØDTIDER .
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KARTVERKETS HISTORISKE ARKIV .
 
 
Se forøvrig egen side " Kart " .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SKYLDFOLKETS OG ÆTTEFOLKETS HISTORIE .
 
Dokumentarkivet " Rendalen Historie " feirer nå i februar 5 år som arkiv .
 
Vi startet opp den 01.02. 2013 .
 
Det er gledelig og se at vi nærmer oss 400 000 sidevisninger siden oppstarten .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
REFORMASJONSJUBILEET .
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
GENETIC EPEDEMIOLOGY :
 
 
NRK 2018 : HER BODDE IDIOTENE I NORGE .
 
 
 
FRA 1877 - 2005 .
 
 
 
 
Se også :  " Siste utlagte del 3 " , Genene som går i arv .
 
Se forøvrig egne sider om de genetiske epedemiene .
 
Den våkne leser har vel skjønt hvorfor et lite lokalsykehus var med på de nasjonale undersøkelsene og hvorfor " Norsk helsearkiv ble plassert på Tynset " .
 
Starten etter reformasjonene ( reetableringen ) i innlandet  , og " Genetic epedemiology " .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
HVOR BLE DET AV KOBBERET FRA RØROS .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
08.03.2018 .  Nye bilder i arkivet .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.03.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
HANESTAD STASJON :
 
 
 
 
 
 
Trondheim og Størenbanen  1864 .
Støren - Singsås                   1876 .
Singsås - Røros                    1877 .
Hamar - Grunset ( Åmot )    1871 .
Åmot - Koppang                  1875 .
 
Koppang - Støren møttes 14 august 1877 ved gården " Skjøten " i Alvdal , arbeidet hadde tatt 5 år med anleggsvirksomhet .
 
Rørosbanen ble åpnet på Røros av Oskar 2 , den 13 oktober 1877 .
 
 
Christiania - Eidsvoll  1854 .
Hamar - Grunset        1862 .
Hamar - Eidsvoll        1880 .
 
 
Se forøvrig egen side " Hanestad stasjon " .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1882 : Faktura .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
26.03.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
1520 : KART , Scandinavia  in the time of Gustavus Vasa .
 
 
Se også dette kartet i jpg " billedarkiv ", se også egen side med kart .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MEDIEOPPSLAG .
 
 
 
 
 
 
 
Se forøvrig egen side under "  kategorier " , Medieoppslag barnevern " .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KRIMINALSAK RENDALEN .
 
 
Se forøvrig egen side under " kategorier " , " Kriminalsaker i Rendalen ".
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
EN HISTORISK DAG .
 
I går passerte dokumentarkivet 400 000 sidevisninger .
 
I serverne har vi full oversikt over antall brukere og sidevisninger hver dag i arkivets levetid .
 
En stor dag for " en enkel hjemmeside " .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1765 Kart .
 
 
 
Se egen side " Kart " . under kategorier .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FILMATISERES .
 
 
 
 
 
 
Se egen side under  kategorier , " Kalmarkrigen og den Store nordiske krig " .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie