Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Jakt og fiske

For fiskeriene,se rullgardin.

                                          DEN LOKALE SEDVANERETT(Den Rendalske rettsoppfatning).

Bare tull,jvf Eidsivating Lagmannsrett"s dommer.

"De ankende parter har påberopt en lokal sedvanerett som gir dem rett til jakt og fiske på fremmed grunn,så langt en eventuell beiterett strekker seg"

-----------

"Lagmannsretten finner IKKE at det er ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet".

Lagmannsretten finner IKKE at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett idet det IKKE foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett.

-----------

Lagmannsrett.Den lokale sedvanerett(Den Rendalske rettsoppfatning).pdf (500886)

20000124 Juridisk betenkning Jakt Unset.pdf (389356)

19930611 Dom Hanestad.pdf (1446199) Her vitnet 2 mann fra Øvre Rendal om "I Rendalen drar havneretten grunneiendomsretten",(de tapte).

19971117 Eidsivatin Lagmannsrett Vestfjellsameie.pdf (772423)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie