Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Forskningsrapporter / Genanalyser/ mm  Rendalen.

 
ØVRE RENDAL ( BIRCKESETTER ) FORSKERNES MEKKA , LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ENGELSKE REGISTRE / KIRKEBØKER :
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVIA :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
NORGE:
 
BIRCKESETTER : Genene etter det Tyske - Danske - Engelske presteskap.
F 1 er Tysk ( Swante , gift Høye )  -- F 2 er Dansk ( Høye ) -- F 3 er Engelsk ( Sommerschield ) .
 
The authors have jointly traced the records of people in the community in the archives of the three mental hospitals ( Gaustad , Rotvold and Sanderud ) , and in the archive of the psychiatric out patient clinic at Tynset.
The oldest patient record included is dated 1877 and the last one included is dated 2005 .
 
NIFU Meritterende.
 
Del 1:
 
 
Del 2:
 
 
Genealogirapport ( folket fra Hough (Høye ) , ca 4500 sider .
 
Les også nederst på siden : Slektens fall og slektenes gjenreising .
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET :
Dødsårsakregisteret : Se de skremmende tallene for " sørøst " .
 
 
 
 
HER BODDE IDOTENE I NORGE .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POPULATIONREGISTER OF NORWAY : ÆTTESOGA .
 
 
 
Gårdene og det genetiske.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THE FOUNDATION OF THE DATABASE IS PARISH REGISTER FROM 1734 - 1900 THAT ARE LINKED TOGETHER BY A FAMILY RECONSTITUTION PROCEDURE .
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FOR FORSKERE INNN MEDISIN OG PSYCHIATRI , DET FORELIGGER REGISTRE FOR RENDALEN 1733 - 1900 .
 
 
UNIVERSITETET i TROMSØ - OSLO .
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
GENETIC EEPIDEMIOLOGY :
 
Flere tusen normenn kan ha genfeil , oppererer bort friske bryster for og unngå kreft.
 
 
 
FELLES GENETISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON .
 
Les: GENANALYSE : Kreften kan spores tilbake til Rendalen i  Hedmark år 1495.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELLES GENETISK OPPHAV :
 
NOE ER GRUNNLEGGENDE GALT :
 
 
 
 
 
For mere rundt dette: se egen side.
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÆTTEN : DET ELDSTE SAMFUNNET :
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÆTTEBOK :
Denne ble brukt som referanse ved rapportene og undersøkelsene.
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DIREKTELINK :
Digitalpensjonatet for Rendalen kommune i Hedmark , en gedigen jobb som ble gjort - Rendalen Historie har før omtalt de fiktive grunnbøkene.
 
 
Inger Karin Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene - Sorenskriveriene - Fogderiene.
Hun er også ekspert på Gotisk.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HISTORISK ENDRING I KOMMUNE OG FYLKESINNDELINGEN .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KONGEN I STATSRÅD HAR I DAG 04.03.2016 .
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UNIVERSITETET I OSLO - RENDALSDATABASEN .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FRA RIKSANTIKVARENS DATABASE .
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BERGSET DET KATOLSKE KIRKEGODS .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
 
 
Norge dårligst i Scandinavia.
Les om: Det danske paradokset.
--------------------------------------------------------------------------
 
SLEKTENS FALL OG SLEKTENES GJENREISING .
 
 
Innledning :
 
Rase :
 
Slekt :
 
Slekt :
 
Slektens fall , degenerasjon :
 
Slektenes gjenreising :
 
 
Mer på egen side , se " kategorier " , Jon Alfred Mjøen  .
 
---
 
50 % større medisinbruk i Hemark , sett i forhold til Oslo .
 
 
 
 
 
---
 
HISTORISK DATABASE - ARV OG LIDELSER.
 
---
 
THE GENETIC STRUCTURE OF NORWAY.
 
 
---

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie