Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Konkursene og tvangsauksjonene.

 
 
 
 
DA RENDALEN GIKK KONKURS(1867 - 1880).
 
PROTOKOLL 2: Underskrevet av Høye fra 15/2 1879 - 18/6 1880.
Ofte underskrevet av 2 eller fler Høye.
Auksjonene ble kjørt på ca 1 år og 4 mnd
 
Hvilken type auksjon og hva som er tvangsauksjon må sjekkes på den enkelte.
 
 
Deler av protokollene er innscannet(ikke alt er med).
 
 
 
2 stk protokoller,disse protokollene inneholder ca 480 store sider.
Den største protokollen inneholder ca 229 auksjoner.
Den andre protokollen inneholder ca 85 auksjoner,alle undertegnet av 2 stk Høye.
Totalt ca 310 auksjoner på 13 år.
 
 
 
 
BERSET GIKK KONKURS 1 1832.
BERGER(JORDET) i 1835.
Senere oppkjøpt av Høye.
 
 
 
 
 
 
1.
År 1867 den 13 mars.
Løsøreauksjon.
Underskevet E.J Koppang.
 
 
2.
År 1867 den 15 mars.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Semmingsen - Strand og Misterosen.
 
 
3.
År 1867 den 16 mars.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Semmingsen - Strand og Misterosen.
 
 
4.
År 1867 den 6 mai.
Løsøreauksjon.
Underskrevet av 3 (??).
 
 
5.
År 1867 den 20 mai.
Løsøreauksjon.
Underskrevet av 3,Strand(??).
 
 
Eiendom Lnr: 48b.
Jordet (lilleenget kaldet).
Underskrevet av E.Høye - Balstad - Strand.
 
 
 
6.
År 1867 den 13 juni.
Auksjon.
Eiendom Lnr 84 c Søstu Mømb.
 
 
7.
År 1867 den 15 juni.
Løsøreauksjon(stor).
 
 
 
 
Eiendom.
Berger Lnr 69e.
Løkken/Sørberget Lnr 58b
Underskrevet: Ellevold - Strand - Kjølstad.
 
 
8.
År 1867 den 17 juni.
Løsøreauksjon Løvhaugen.
Underskrevet av : Kjølstad - Strand - Haarseth.
 
 
9.
År 1867 den 18 juni.
Stor løsøreauksjon.
 
10.
År 1867 den 21 juni.
Løsøreauksjon.
Hangaardseggen.
Underskrevet: Strand - Hornset - Finstad.
 
 
11.
År 1867 den 24 juni.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Strand - Finstad -Alm.
  
 
12.
År 1867 den 16 juli.
Eiendom.
Lnr 84e Storstu Berger og Søstu Mømb(skov).
Underskrevet: Strand og 2 til.
 
 
13.
År 1867 den 29 juli.
Eiendom,Sørberget
Lnr 58.
Underskrevet: Strand - Finstad - Rønningen.
 
 
Eiendom Sørberget.
Lnr:58b Løkken Sørberget.
Lnr 85a Uttistu Mømb
Lnr 58e Eriksegga
Løsøreauksjon Eriksegga.
 
 
 
 
 
14.
År 1867 den 29 og 30 juli.
Eiendom.
Lnr 45a Sørberget.
Underskrevet: Strand - Berger - Rønningen.
 
 
 
15.
År 1867 den 3 september.
Løsøreauksjon Løvhaugen i Rendalen.
 
 
16.
År 1867 den 16 septtember.
Eiendom.
Lnr: 121b.
Rønningen - Vakkerrøsten - Skredderenget.
Underskrevet: Strand - Rønningen - Helstad.
 
17.
År 1867 den 23 september.
Eiendom.
Bergerløkken Sørberget.
Lnr58b.
Underskrevet : Strand - Berger -Rønningen.
 
 
18.
År 1867 den 4 oktober.
Løsøreauksjon .
Lilleenget.
Underskrevet: Strand - F. Back - ?.
 
 
19.
År 1867 den 5 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet:Strand - Engebretsen - Rønningen.
 
 
 
20.
År 1867 den 12 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet : Strand -? - ?.
 
 
21.
År 1867 den 14 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Strand - ? -?.
 
 
22.
År 1867 den 15 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Strand - Rønningen - ?.
 
 
23.
År 1867 den 18 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskevet : Strand - Rønningen - ?.
 
 
24.
År 1867 den 19 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Strand - ? ?.
 
 
25.
År 1867 den 30 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Strand  - ? -?.
 
 
26.
År 1867 den 5 november.
Eiendom.
Lnr 179 Grinddalen Øvre Rendal.
Lnr 137 Myhre Finstad.
Underskrevet Strand - Berger - ?.
 
27.
År 1867 den 11 november.
Stor løsøreauksjon.
Finstad.
Da intet mer var at sælge blev auksjonen hermed efter rekvirentens forlangede sluttet.
Underskrevet Finstad - Myre -J Finstad.
 
 
28.
År 1867 den 12 november.
Stor løsøreauksjon.
Underskrevet : Strand - S. Finstad - S. O. Finstad.
 
 
29.
År 1867 den 18 november.
Løsøreauksjon.
Underskrevet : Strand -? - ?.
 
---
 
            1868.
 
30.
År 1868 den 12 februar.
Eiendom .
Lnr 228.
Underskrevet : Skancke - hansen - ?.
 
31.
År 1868 den 15 februar.
Eiendom
Storstu Berger.
Lnr 179.
Lnr 95 e Sveen.
Lnr 96b.
 
32.
År 1868 den 24 februar.
Løsøreauksjon Bursleet Mømb ?.
Underskrevet Mømb - Finstad - Høye.
 
33.
År 1868 den 29 februar.
 
 
34.
År 1868 den 6 mars.
Løsøreauksjon Mømb.
Underskrevet Høye - Mømb - Finstad.
 
35.
År 1868 den 12 mars.
Myre Finstad
Underskrevet: Strand - Hansen - Lund.
 
36.
År 1868 den 30 mars.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Strand - Rønningen - Fonnås.
37.
År 1868 den 14 april.
Underskrevet Strand - Engebretsen - ?.
 
38.
År 1868 den 5 mai.
Auksjon 
Haukseteggen.
Underskrevet: Berger - Haugset - Haarseth.
 
39.
År 1868 den 6 mai.
Løsøreauksjon.
Undertegnet. E . Høye - Strand - Skance(?).
 
40.
År 1868 den 19 mai.
Løsøreauksjon:
Underskrevet: E. Høye - Strand - S. Finstad.
 
41.
År 1868 den 5 juni.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Strand  - Misterosen - (?).
 
42.
År 1868 den 6 juni.
Løsøreauksjon:
Underskrevet: Semmingsen - Strand - Misterosen.
 
43.
År 1868 den 13 juli.
Løsøreauksjon:
Underskrevet: S. Finstad - Johan s. Myre - (?).
 
44.
År 1868 den 18 august.
Løsøreauksjon
Undeskrevet: Esten P.Rønningen - S. Finstad - (?).
 
45.
År 1868 den 31 august.
Løsøreauksjon.
Underskrevt: S.Haugseth - Strand - berger.
 
46.
År 1868 den 21 september.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Strand - Jens e. ? - (+)
 
47.
År 1868 den 22 september.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Haagen S. Berget - Strand - (?).
 
48.
År 1868 den 25 september.
 
 
49.
År 1868 den 26 september.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Strand - Rønningen - (?).
 
50.
År 1868 den 1 oktober.
 
 
51.
År 1868 den 12 oktober.
 
 
52.
År 1868 den 13 oktober.
 
 
53.
År 1868 den 20 oktober.
 
 
54.
År 1868 den 21 oktober.
 
 
55.
År 1868 den 22 oktober.
 
 
56.
År 1868 den 27 oktober.
 
 
57.
År 1868 den 9 november.
 
 
58.
År 1868 den 11 november.
 
 
59.
År 1868 den 18 november.
 
 
60.
År 1868 den 19 november.
 
 
61.
År 1868 den 20 november.
 
 
62.
År 1868 den 2 desember.
 
 
63.
År 1868 den 21 desember.
 
 
64.
År 1868 den 29 desember.
 
 
---
 
1869.
 
 
65.
År 1869 den 29 januar.
 
 
66.
År 1869 den 16 mars.
 
 
67.
År 1869 den 5 april.
 
 
68.
År 1869 den 27 april.
 
 
69.
År 1869 den 30 april.
 
 
70.
År 1869 den 21 mai.
 
 
71.
År 1869 den 2 juni.
 
 
72.
År 1869 den 3 juni.
 
 
73.
År 1869 den 4 juni.
 
 
74.
År 1869 den 5 juni.
 
 
75.
År 1869 den 8 juni.
 
 
76.
År 1869 den 14 juni.
 
 
 
77.
År 1869 den 15 juni.
 
 
78.
År 1869 den 16 juni.
 
 
79.
År 1869 den 18 juni.
 
 
80.
År 1869 den 19 juni.
 
 
81.
År 1869 den 20 juli.
 
 
82.
År 1869 den 24 juli.
 
 
83.
År 1869 den 25 juli.
 
 
84.
År 1869 den 2 august.
 
 
85.
År 1869 den 23 august.
 
 
86.
År 1869 den 7 september.
 
 
 
87.
År 1869 den 9 september.
 
 
 
88.
År 1869 den 21 september.
 
 
 
89.
År 1869 den 23 september.
 
 
 
90.
År 1869 den 25 september.
 
 
 
 
91.
År 1869 den 12 oktober.
 
 
 
92.
År 1869 den 28 oktober.
 
 
 
93.
År 1869 den 16 november.
 
 
 
94.
År 1869 den 10 desember.
 
 
 
95
År 1869 den 20 desember.
 
 
---
 
 
1870.
 
 
 
96.
År 1870 den 7 januar.
 
 
 
97.
År 1870 den 10 februar.
 
 
 
98.
År 1870 den 15 februar.
 
 
 
99.
År 1870 den 9 mars.
 
 
 
100.
År 1870 den 25 mars.
 
 
 
101.
År 1870 den 26 mars.
 
 
 
102.
År 1870 den 28 mars.
 
 
 
103.
År 1870 den11 april.
 
 
 
104.
År 1870 den13 april.
 
 
 
105.
År 1870 den 19 april.
 
 
 
106.
År 1870 den 5 mai.
 
 
 
107.
År 1870 den 7 juni.
 
 
 
 
108.
År 1870 den 8 juni.
 
 
 
109.
År 1870 den 9 juni.
 
 
 
110.
År 1870 den 20 juni.
 
 
 
111.
År 1870 den 27 juni.
 
 
 
112.
År 1870 den 14 juli.
 
 
 
113.
År 1870 den 1 august.
 
 
 
114.
År 1870 den 19 september.
 
 
 
 
115.
År 1870 den 24 oktober.
 
 
 
116.
År 1870 den 25 oktober.
 
 
 
117.
År 1870 den 27 oktober.
 
 
 
 
118.
År 1870 den 28 oktober.
 
 
 
119.
År 1870 den 31 oktober.
 
 
 
120
År 1870 den 14 november.
 
 
----
 
 
 
1871.
 
121.
År 1871 den 5 januar.
 
 
 
122.
År 1871 den 16 januar.
 
 
 
123.
År 1871 den 20 februar.
 
 
 
124.
År 1871 den 25 februar.
 
 
 
125.
År 1871 den 18 april.
 
 
 
126.
År 1871 den 19 april.
 
 
 
 
127.
År 1871 den 10 mai.
 
 
 
128.
År 1871 den 7 juli.
 
 
 
 
129.
År 1871 den 18 juli.
 
 
 
 
 
130.
År 1871 den 2 oktober.
 
 
 
 
131.
År 1871 den 3 oktober.
 
 
 
 
132.
År 1871 den 4 oktober.
 
 
 
 
133.
År 1871 den 9 oktober.
 
 
 
 
134.
År 1871 den 10 oktober.
 
 
 
 
135.
År 1871 den 13 oktober.
 
 
 
 
136.
År 1871 den 16 oktober.
 
 
 
 
137.
År 1871 den 17 oktober.
 
 
 
138.
År 1871 den 23 oktober.
 
 
 
139.
År 1871 den 24 oktober.
 
 
 
 
140.
År 1871 den 30 oktober.
 
 
 
 
141.
År 1871 den 6 november.
 
 
 
 
142.
År 1871 den 28 desember.
 
 
 
---
 
 
 
1872.
 
 
143.
År 1872 den 16 mai.
 
 
144.
År 1872 de 30 mai.
 
 
 
145.
År 1872 den 1 juni.
 
 
 
 
Siste side,oppsummering.
 
 
 
 
---
 
 
 
PROTOKOLL 2.
 
Deler av protokollen er innscannet(ikke alt er med).
Fra 1879- til 18/6 1880
 
1878 - 1880.
 
1.
År 1878 den 2 desember.
Eiendom.
Lnr:141a
Underskrevet:Engerdalen - Larsen - Engerdalen.
 
 
2.
År 1879 den 30 januar.
Løsøre.
Underskrevet Halvorsen - Semingsen Jonsen.
 
 
3.
År 1879 den 15 februar.
Eiendom Midt Høye.
Lpnr:26d Lomnes Øvre.
Underskrevet: Høye - Høye - Høye.
 
 
4.
År 1879 den 17 februar.
Auksjon.
Underskrevet: Høye - Høye - Hornset.
 
 
5.
År 1879 den 20 februar.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: E. Høye - Strand - ?.
 
6.
År 1879 den 25 april.
Løsøreauksjon
Fonnås
Underskrevet: E.Høye -Strand - ?.
 
 
7.
År 1879 den 29 april.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: E. Høye - Strand -?.
 
 
8.
År 1879 den 5 mai.
Løsøreauksjon.
Underskrevet E.Høye - Nils Høye - Ellevold.
 
 
9.
År 1879 den 6 mai.
Løsøreauksjon
Underskrevet: E. Høye - Nils Høye - ?.
 
 
10.
År 1879 den 7 mai.
 
 
 
11.
År 1879 den 25 mai.
Løsøre.
Hagen Finstad
Underskrevet : E. Høye - Finstad - Peder Utgård.
 
 
12.
År 1879 den 30 mai.
Løsøreauksjon
Ellevold
Underskrevet: E. Høye - J.A.Dalen - M.Stene.
 
 
 
 
13.
År 1879 den 7 juni.
Løsøreauksjon Finstad dalen.
Undeerskrevet : E. Høye - Peder Utgård - ?.
 
 
14.
År 1879 den 9 juni.
Stor auksjon Handelsstedet Berger.
Underskrevet: E. Høye - Nils Høye - Haugset.
 
 
15.
År 1879 den 10 juni.
Stor auksjon Handelsstedet Berger.
Underskrevet: E. Høye - Nils Høye - Haugset.
 
 
16.
År 1879 den 11 juni.
Stor auksjon Handelsstedet Berger.
Underskrevet: E. Høye - Nils Høye - Haugset.
 
 
17.
År 1879 den 16 juni.
Løsøreauksjon.
Underskrevet Nils Høye - Grøtting - Finstad.
 
 
18.
År 1879 den 28 juli.
Eiendom Nordset Søndre
Lnr 95a.
Underskrevet
Simen Jensen Høye - E Høye - Haugset.
 
 
19.
År 1879 den 8 september.
Eiendom .
Nordset Nedre.
Lnr 96a.
Underskrevet:Simon Høye - E. Høye - Nils Høye.
 
 
20.
År 1879 den 13 oktober.
Løsøreauksjon.
Underskrevet : E. Høye - Semmingsen - Otnes.
 
 
21.
År 1879 den 14 oktober.
Løøsøreauksjon.
Underskrevet: E. Høye - Semmingsen - Øgle.
 
 
22.
År 1879 den 20 oktober.
Løsøreauksjon
Underskrevet
E. Høye - Haugset - Hogstad.
 
 
23.
År 1879 den 24 oktober.
Løsøreauksjon 
Ellevoldsmoen 
Underskrevet E. Høye - M. Stene - Nils Høye.
 
 
24.
År1879 den 6 november.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: Nils Høye - E. Høye - Finstad.
 
 
25.
År 1879 den 10 november.
Løsøreauksjon
Underskrevet: Nils Høye - E.Høye - Finstad
 
 
 
26.
År 1879 den 11 november.
Løsøreauksjon
underskrevet: E.Høye - Nils Høye - Finstad
 
 
27.
År 1879 den 17 november.
Løsæreauksjon
Fellinga Ellevold
 
 
 
28.
År 1879 den 19 november.
Eiendom.
Auksjonen holdes på Midthøye.
Skovstrekning,Ørsjøvola.
Underskrevet: E. Høye - Nils Høye -E.A.Bergset.
 
 
29.
År 1879 den 15 desember.
Eiendom.
3 gangs auksjon holdes på gården Midthøye.
Skovstrekning Ørsjøvola.
Underskrevet.
S. Høye - E. Høye - Nils Høye.
 
 
30
År 1879 den 20 desember.
Auksjon.
Lnr 134 Bakken
Lnr 126c
Lnr 86a Sletten
Underskrevet E. Høye - S.Høye - Nils Høye.
 
---
 
 
 
1880.
 
 
31.
År 1880 den 12 januar.
Eiendom.
Lnr 361a.
Lnr331a.
Lnr 96a Nordset.
Lnr 95b Nordset.
Lnr 93c Nordset.
 
Underskrevet: E:Høye - S. Høye - Nils Høye.
 
 
32.
År 1880 den 26 januar.
Løsøreauksjon
avling
Nedre Akre
Underskrevet
E.Høye - S. Hagen - (?)
 
 
33.
År 1880 den 30 januar.
Løsøreauksjon.
Underskrevet: 
For lensmann: Halvor Halvorsen - Johan Johnsen - J. Semmingsen.
 
 
34.
År 1880 den 6 mars.
Eiendom Nordset,
Lnr 100b
Lnr 95a
Lnr 95c
Lnr 93e
Underskrevet : E. Høye - Nils Høye - J.Bolstad.
 
 
35.
År 1880 den 30 mars.
Løsøreauksjon
Langtrøen
Underskrevet : E Høye - Nils Høye - J.Haugset.
 
 
36.
År 1880 den 31 mars.
Eiendom og løsøre
Lnr 88e
Underskrevet : E. Høye - Nils Høye - (?)
 
 
37.
År 1880 den 1 april.
Løsøreauksjon:
Underskrevet: E.Høye - Nils Høye - S.Finstad.
 
 
38.
År 1880 den 2 april.
Løsøreauksjon
Underskevet: E Høye - Nils Høye - S Finstad.
 
 
39.
År 1880 den 5 april.
TVANGsauksjon hos Peder P. Hannestad.
Ovner - Okser - Kyr - Osv.
Underskrevet E. Høye - Nils Høye :J. Berger.
 
 
40.
År 1880 den 10 april.
TVANGsauksjon
Løsøre.
Underskrevet E. Høye Strand(+) - Olsen(?)
 
 
41.
År 1880 den 12 april.
Løsøreauksjon
Underskrevet : Nils Høye - Utgård - S  Finstad.
 
 
42.
År 1880 den 14 april.
Løsøreauksjon Bjørnsmoen.
 Underskrevet:E. Høye - Høye - Nils Høye.
 
 
43.
År 1880 den 27 april.
Auksjon.
Eiendom
Nordset
Lnr:96a
Lnr:95e
Lnr: 93e
Pluss mer.
Undeskrevet: S.Finstad - E. Høye - Nils Høye.
 
 
44.
År 1880 den 28 april.
Løsøre Hangårdshaugen
Underskrevet: Nils Høye - E. Høye - S. Finstad.
 
 
45.
År 1880 den 30 april.
 
 
 
46.
År 1880 den 31 april.
Løsøreauksjon
Underskrevet Hagen - E.Høye - Ottaasen.
 
 
47.
År 1880 den 3 mai.
Fonås.
Auksjon Løsøre og avling.
Underskrevet E. Høye - John Helstad - Embretsen.
 
 
48.
År 1880 den 18 mai.
Eiendom/løsøre
Lnr 96d
Gnr 25 bnr 26.
Underskrevet Nils Høye - Nils strandvollen -  Hans L.
 
 
49.
År 1880 den 20 mai.
Løsøre fortsettes fra i går.
Underskrevet Nils Strandvolden - Nils Høye - Hans ?.
 
 
50.
År 1880 den 24 mai.
Løsøre Nytrøen Finstad.
Underskrevet: E.Høye - Peder Utgård - (?).
 
 
51.
År 1880 den 25 mai.
Løsøre Hagen Finstad
Underskrevet : E. Høye - Peder Utgård - (?)
 
 
52.
År 1880 den 28 mai.
Eiendom pluss pluss.
Lnr 100b
Underskrevet E.Høye - S.Høye - Høye.
 
 
53.
År 1880 den 31 mai.
Løsøreauksjon
Underskrevet: Sevat Iversen - Nils Høye E. Høye.
 
 
54.
År 1880 den 3 juni.
Løsøre Utti Finstad
Underskrevet Nils Høye - E. Høye - Hågen Finstad.
 
 
55.
År 1880 den 4 juni.
Løsøre utti Finstad
underskevet: E. Høye - Nils Høye - Hågen Findstad.
 
 
56.
År 1880 den 5 juni.
Løsøreauksjon
Underskrevet: E . Høye - Nils Høye - Haagen Finstad.
 
 
57.
År 1880 den 7 juni.
Handelssted auksjon
Undertegnet: E. Høye - N.Høye - Haarseth.
 
 
58.
År 1880 den 8 juni.
Handelsstedauksjon
Fortsettes fra i går.
Underskrevet: E:Høye - N.Høye - Haarseth
 
 
Løøsøreauksjon
Ytre Rendalen Arbeidersamfunn.
Underskrevet: E Høye -  Hole - (?)
 
 
59.
År 1880 den 17 juni.
Løsøreauksjon 
Underskrevet: E.Høye - Otnes - Balstad(?)
 
 
60.
År 1880 den 18 juni.
Løsøreauksjon 
Strandlien
Underskrevet: Nils Høye - Semmingsen - Broen.
 
 
 
Høye den 18 oktober 1886.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mere kommer
Alle ligger på "siste utlagte,del 16".
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie