Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Varsel fra Regjeringen.

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nyheter:
 
Kongen i statsråd har i dag 04.03. 2016 oppnevnt Høgsterettsdommar Karl Arne Utgård som leiar for lovutval.
Eit nytt lovutval skal gå igjennom lovverket for statsallmenningene.
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrevet av tidligere Riksarkivar:
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kommunesammenslåingen:
 
Årsaken: Den gedigne eiendomssvindelen og sviket mot skyldfolket.
Alt styrt ut fra kommunen og det offentlige.
 
Atter en gang blir kommunesammenslåing forsøkt , dette for og legge lokk over ukulturen i eiendomsforholdene i Fjelddistriktene.
23% av grunnarealet i Norge er "såkalt eierløst".
Kongeriket Norge bør nå ta tak og rydde opp i eiendomsforholdene.
 
Tinglyste dokumenter og Gentester(sykdommene - skyldfolket og Ættefolket), forteller sannheten.
 
 --------------------                       
 
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie