Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Havneutskiftinger.

 
Havneutskiftinger: Se gjelder ikke grunneiendomsretten.
 
Lagmannsrettens omtale av "den lokale sedvanerett".
 
Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett idet det ikke foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie