Skyldfolket og Ættefolkets historie.

 

Konkursene --- tvangsauksjonene.

 
 2 protokoller,disse protokollene inneholder ca 480 sider,deler av inneholdet er innscannet og utlagt..
Den første protokoll inneholder 229 auksjoner.
Totalt inneholder begge protokoller 310 tvangsauksjoner,( begge protokollene inneholder ca 480 store sider).
 
 
 
1867: Mars.
 
1.
 År 1867 den 13 mars.
 
2.
År 1867 den 13 mars.
 
3.
År 1867 den 15 mars.
 
4.
År 1867 den 16 mars.
 
5.
År 1867,den 6 mai.
 
6.
År 1867 den 20 mai.
 
7.
År 1867 den 13 juni.
 
8.
År 1867,den 15 juni.
 
9.
År 1867,den 18 juni.
 
10.
År 1867,den 19 juni.
 
11.
År 1867,den 21 juni.
 
12.
År 1867,den 24 juni.
 
13.
År 1867,den 16 juli.
 
14.
År 1867,den 29 juli.
 
15.
 
16.
År 1867,den 3 september.
 
17.
År 1867,den 16 september.
 
18.
År 1867,den 23 september.
 
19.
År 1867,den 4 oktober.
 
20.
År 1867 den 5 oktober.
 
21.
År 1867,den12 oktober.
 
22.
År 1867 den 14 oktober.
 
23.
År 1867 den 15 oktober.
 
24.
År 1867 den 18 oktober.
 
25.
År 1867 den 19 oktober
 
26.
År 1867 den 30 oktober.
 
27.
År 1867 den 11 november.
 
28 År 1867 den 5 november.
 
29.
År1867 den 12 november.
 
30.
År 1867 den 18 november.
 
1868.
 
31.
År 1868 den 12 februar.
 
32.
År 1868 den 15 februar.
 
33.
År 1868 den 24 februar.
 
34.
År 1868 den 29 februar.
 
35.
År 1868 den 6 mars.
 
36.
År 1868 den 12 mars.
 
37.
År 1868 den 30 mars.
 
39.
År 1868 den 14 april.
 
40.
År 1868 den 5 mai.
 
41.
År 1868 den 6 mai.
 
42.
År 1868 den 19 mai.
 
43.
År 1868 den 5 juni.
 
44.
År 1868 den 6 juni.
 
45.
År 1868 den 13 juli.
 
46.
År 1868 den 18 august.
 
46.
År 1868 den 31 august.
 
47.
År 1868 den 21 september.
 
48.
År 1868 den 22 september.
 
49.
År 1868 den 25 september.
 
50.
År 1868 den 26 september.
 
51.
År 1868 den 1 oktober.
 
52.
År 1868 den 12 oktober.
 
53.
År 1868 den 13 oktober.
 
54.
År 1868 den 13 oktober 2.
 
55.
År 1868 den 20 oktober.
 
56.
År 1868 den 21 oktober.
 
57.
År 1868 den 22 oktober.
 
58.
År 1868 den 27 oktober.
 
59.
År 1868 den 9 november.
 
60.
År 1868 den 11 november.
 
61.
År 1868 den 18 november.
 
62.
År 1868 den 19 november.
 
63. År 1868 den 20 november.
 
64. År 1868 den 2 desember.
 
65. År 1868 den 21 desember.
 
66.
År 1868 den29 desember.
 
1869:
 
67. År 1869 den 29 januar.
 
68. År 1869 den 16 mars.
 
69.
År 1869 den 5 april.
 
70. År 1869 den 27 april.
 
71.
År 1869 den 30 april.
 
72.
År 1869 den 21 mai.
 
73.
År 1869 den 2 juni.
 
74.
År  1869 den 3 juni.
 
75.
År 1869 den 4 juni.
 
76.
År 1869 den 5 juni.
 
77.
År 1869 den 8 juni.
 
78.
 År 1869 den 14 juni.
 
79.
År 1869 den 15 juni.
 
80.
År 1869 den 16 juni.
 
81.
År 1869 den 19 juni.
 
81.
År 1869 den 18 juni.
 
82.
År 1869 den 24 juli.
 
83.
År 1869 den 25 juli.
 
84.
År 1869 den 2 august.
 
85.
År 1869 den 23 august.
 
86. 
År 1869 den 7 september.
 
87.
År 1869 den 9 september.
 
88.
År 1869 den 21 september.
 
89.
År 1869 den 23 september.
 
90.
År 1869 den 25 september 1.
 
91.
År 1869 den 25 september 2.
 
92. År 1869 den 12 oktober.
 
93.
År 1869 den 28 oktober.
 
94.
År 1869 den 16 november.
 
95.
År 1869 den 10 desember.
 
96.
År 1869 den 20 desember.
 
 
97.
År 1870 den 7 januar.
 
98.
År 1870 den 10 februar.
 
99.
År 1870 den 15 februar.
 
100.
År 1870 den 9 mars.
 
101.
År 1870 den 25 mars.
 
102.
År 1870 den 26 mars.
 
103.
År 1870 den 28 mars.
 
104.
År 1870 den 11 april.
 
105.
År 1870 den 13 april.
 
106.
År 1870 den 19 april.
 
107.
År 1870 den 5 mai.
 
108.
År 1870 den 7 juni.
 
109.
År 1870 den 8 juni.
 
110.
År 1870 den 9 juni.
 
111.
År 1870 den 20 juni.
 
112.
År 1870 den 27 juni.
 
113.
År 1870 den 14 juli.
 
114.
År 1870 den 1 august.
 
115.
År 1870 19 september.
 
116.
År 1870 den 24 oktober.
 
117.
År 1870 den 25 oktober.
 
118.
År 1870 den 27 oktober.
 
119.
År 1870 den 28 oktober.
 
120.
År 1870 den 31 oktober.
 
121.
År 1870 den 1 november.
 
122.
År 1870 den 14 november.
 
 
1871:
123.
År 1871 den 5 januar.
 
124.
År 1871 den16 januar.
 
125.
År 1871 den 20 februar.
 
126.
År 1871 den 25 februar.
 
127.
År 1871 den 18 april.
 
128.
År 1871 den 19 april.
 
129. 
År 1871 den 19 april(2).
 
130.
 År 1872 den 10 mai.
 
131. 
År 1871 den 7 juli(1)
 
132. 
År 1871 den 7 juli(2)
 
133. 
År 1871 den 18 juli.
 
134. 
År 1871 den 2 oktober.
 
135. 
År 1871 den 2 oktober(dag2)
 
136.
År 1871 den 3 oktober.
 
137.
År 1871 den 4 oktober.
 
138.
År 1871 den 9 oktober.
 
139.
År 1871 den 10 oktober.
 
140.
År 1871 den 13 oktober.
 
141.
År 1871 den 16 oktober.
 
142.
År 1871 den 17 oktober.
 
143.
År 1871 den 23 oktober.
 
144.
År 1871 den 24 oktober.
 
145.
År 1871 den 30 oktober.
 
146.
År 1871 den 6 november.
 
147.
År 1871 den 8 desember.
 
148.
År 1871 den 28 desember.
 
 
1872.
 
149.
År 1872 den 16 mai.
 
150.
År 1872 den 30 mai.
 
151.
År 1872 den 1 juni.
 
 
Mere kommer.
 
Protokoll 2 ,deler av inneholdet.
 
1.
År 1878 den 2 desember.
 
2.
År 1879 den 30 januar.
 
3.
År 1879 den 15 februar.
 
4.
År 1879 den 17 februar.
 
5.
År 1879 den 20 februar.
 
6.
År 1879 den 6 mars.
 
7.
År 1879 den 25 april.
 
8.
År 1879 den 29 april.
 
9.
År 1879 den 5 mai.
 
10.
År 1879 den 6 mai.
 
11.
År 1879 den 7 mai.
 
12.
År 1879 den 25 mai.
 
13.
År 1879 den 30 mai.
 
14.
År 1879 den 7 juni.
 
15.
År 1879 den 9 juni.
 
16.
År 1879 den 10 juni.
 
17.
År 1879 den 11 juni.
 
18.
År 1879 den 16 juni.
 
19.
År 1879 den 28 juli.
 
20.
År 1879,den 8 september.
 
21.
År 1879 den 13 oktober.
 
22.
År 1879 den 14 oktober.
 
23.
År 1879 den 20 oktober.
 
24.
År 1879 den 24 oktober.
 
25.
År 1879 den 6 november.
 
26.
År 1879 den 10 november.
 
27.
År 1879 den 11 november.
 
28.
År 1879 den 17 november.
 
29.
År 1879 den 19 november.
 
30.
År 1879 den 15 desmber.
 
31.
År 1879 den 20 desember.
 
32.
År 1880 den 12 januar.
 
33.
År 1880 den 26 januar.
 
34.
År 1880 den 30 januar.
 
35.
År 1880 den 6 mars.
 
36.
År 1880 den 30 mars.
 
37.
År 1880 den 31 mars.
 
38.
År 1880 den 1 april.
 
39.
År 1880 den 2 april.
 
40.
År 1880 den 5 april.
 
41.
År 1880 den 10 april.
 
42.
År 1880 den 12 april.
 
43.
År 1880 den 14 april.
 
44.
År 1880 den 27 april.
 
45.
År 180 den 28 april.
 
46.
År 1880 den 30 april.
 
47.
År 1880 den 31 april.
 
48.
År 1880 den 3 mai.
 
49.
År 1880 den 18 mai.
 
50.
År 1880 den 20 mai.
 
51.
År 1880 den 24 mai.
 
52.
År 1880 den 25 mai.
 
53.
År 1880 den 28 mai.
 
54.
År 1880 den 31 mai.
 
55.
År 1881 den 3 juni.
 
56.
År 1880 den 4 juni.
 
57.
År 1880 den 5 juni.
 
58.
År 1880 den 7 juni.
 
59.
År 1880 den 8 juni.
 
60.
År 1880 den 17 juni.
 
61.
År 1880 den 18 juni.
 
62.
Høye den 18 oktober 1886.
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie