Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Utgangen.

Hvorfor er Rendalen  Kommune er et av de mest gjennomforskede folkeferd i Norge,og hvorfor bruker universitetet i Tromsø eiendommene i Rendalen som bakgrunnstoff til elevene.(jvf: Rendalsdatabasen.uit).

Svar: Starten på ny bosetting etter reformasjonen, - Ættesoga(Kapelan Lauritz Høye(swante).

Verdiene i grunnen Jern/kobber, kongens lommebok presteskapet jernutvinningen,Rørosverket,osv

Starten i Rendalen: Vestkjølen,se eldre kart: Malmtektene - Slaggtjern - osv.

Stamtavle 1550 - 2014.

Gammelt skyldfolk i Østerdalen, Stamtavle 1550 - 1914.pdf (907924)

 

Den offentlige rapporten som stadfester utgangen fra Pommeren.(Hele rapporten lengre ned)

Psychosis and suicide in a rural community, kort versjon.pdf (489080)

A Historical Population Register of Norway.pdf (654540) Rendalen , Universitetet i Tromsø.

The Norwegian Historical Populationregister 1801 -1815 Rendalsdatabasen..pdf (1423284)

The farm - and genealogical "bygdebok" genre in Norway.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den Norske Legeforening,Inngifte,mutasjoner,genfeil, -- Kreft kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495.

Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (8049073)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ataxia: Rendalsmutasjonene, nevrologiske sykdommer,fellesbetegnelse på flere sykdommer.

Ataxia nevrologiske sykdommer Rendalsmutasjonene..pdf (289636)

Hereditær ataksi i Norge - Kliniske og genetiske trekk basert på en database fra 2002 - Edel Elle Staalesen.pdf (460039)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagartikkel:

1008_Fagartikkel.pdf (100537)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Hvorfor Rendalen: Verdien i grunnen, Jern - malm - Kopper, osv (les også Rørosverkets historie).

Se eldre  kart: Vestkjølen - malmtektene - slaggtjern - osv, enorme slaggforekomster etter drift pr i dag.

Etableringen av ny bosetting i Norge etter Reformasjonen(det inngifteskadde presteskapet(Pommeren)

 

Dette på grunn av at i Rendalen har man en utgang, Kappelan Lauritz Swante,fra Rheinland Pfhalls i Pommeren,(stamfaren).

Det Tysk/Polske presteskapet som etablerte bosetting på hovedgårdene etter reformasjonen, og som ble stamfedre til Rendølene og Østerdølene.(ref:Ættebok,Oliver M. Finstad).

Lauritz bosatte seg på Høye,en av hans sønner Pål Høye ble far til Kappelan Simon Pofvelson (ref: Ættebok Oliver Myhre - Blåfjell Bull,også omtalt som heksebrenneren)

Lauritz etterkommere bosatte hovedgårdene i Rendalen, og i Østerdalen(ref: Oliver Myhre Finstad"s bok "Gammelt skyldfolk i Østerdalene")

Simon Pofvelson ble gift med Maren Jensdatter,datter av Slottskappelan på Akershus Festning,  Jens Bundisøn(Bondesen).

Jens Bondesen(Bundisøn), kappelan til Åmot og Rendalen,hans sønn, Hrr Ole Jensen ble stamfar til militærslekten Aamot(født 1645).

En annen sønn var  "Monseigneur Jens Jensen Aamot",født 1686.

Simon Pofvelson bodde på Negard Nordseth i Rendalen, både han og hans svigerfar Jens Bundisøn var sterkt innvolvert i Hekseprosessene i Rendalen.

Både Jens Bondesen og Simon Pofvelson ble senere kapelaner til Aamot og Rendalen.

Disse slektene ble østerdølenes stamfedre etter reformasjonen.

Av etterkommerne til Lauritz Swante (etterkommerne tok etternavnet Høye etter gården), ble flere kapelaner på hovedgårdene rundt om i Norge.

En av Simons etterkommere, Jens tok etternavnet Rennord, en sammenføyning av Rendalen(ren) og Nordseth(nord), altså Jens fra Rendalen bor på Nordseth, (se statsarkivets dokumentasjon på dette).

Jens flyttet til Bergen,ble stiftsprost i Bergen domkirke, og Korskirken han bosatte Osen hovedgård,av etterkommerne til jens ble flere kappelaner langs kysten.

Jens ble født i Rendalen 5 mai 1702 - død i Bergen 1775, gift men Anne christine Piper.

Hans sønn, Ludwig Rennord var født i 1742 og ble birkedommer over Svanø birk, senere sorenskriver og sogneprest til Indre Morgedal.

Stor etterslekt vestpå.

Sykdommene,mutasjonene,genfeilene,pga inngifte fulgte blodslinjene videre.

Det ligger mye dokumentasjon på disse slektene i arkivet (link: ættefolket).

 

1647: Rendalen,ca 75 personer betalte skatt(ref: Den første skattematrikkel, navn på alle fremkommer).

1700: 600 personer i hele Østerdalen -- 300 av disse bodde i Rendalen.

1769: Rendalen Hovedsogn 842 personer -- Nedre Rendalen Annex 549 personer (ref: Den første folketelling 1769).

Lett for forskere og bruke Rendalen som bakgrunnstoff, få mennesker - Presteskapet tinglyste dokumentasjon på eiendommene -- Førte Prestemantall og fogdemantall,senere folketellinger -- et mininorge.

 

                              Fogdens manntall 1664.

                  Øffre och Nedre Ringdallens Annexer.

  Efter lensmennenes och allmuens egenn angifuende och forklaring,(vitneunderskrevet).


 

Akre:        10 personer.                                  Berger:                  12 personer.

Kvernes:     7 personer.                                  Bergset:                  7 personer.

Hole:          2 personer.                                  Ellevold:                 11 personer.

Lomnes:    14 personer.                                 Søndre undseth:        6 personer.

Andrå:        6 personer.                                  Mømb:                     4 personer.                                                     

Ås:             3 personer.                                  Nordseth:                 6 personer.

Haugen:     3 personer.                                  Hornseth:                 6 personer.

Sjølie:        7 personer.                                  Haarseth:                 4 personer.

Illevold:      4 personer.                                  Hangaard:                 9 personer.

Fiskvig:      4 personer.                                  Bjøntegård:              3 personer.

Otnes:        4 personer.                                  Hogseth:                  6 personer.

Otnes nord  2 personer.                                  Nordseth:                 4 personer.

Aataas:       1 person.                                    Hanestad:                5 personer.   

Vigen:         1 person.                                    Romenstad:              3 personer.

Prestegard:  2 personer.                                 Bolstad:                   4 personer.

                                                                    Nordre Høye:            2 personer.

                                                                    Søndre Høye:            2 personer.

                                                                    Fonaas:                    4 personer.

                                                                    Backen:                    2 personer.

                                                                    Grøtting:                  6 personer.

                                                                    Rugsveen:                 1 person.

                                                                    Finstad:                     3 personer.

16640000(1)Fogdens_Mantall[2]-1.pdf (2154286)

                                                                                        

Jordebok over Foring - Vissøre - Leding, 1625 Øffre og Nedre Rinndallens Annexer.(skatt)

NEDRE RINNDAL ANNEX:                        ØFFRE RINNDAL ANNEX:

Dorrette Horennsett.                                Tholoff Elevoldt.

Effuind och Hedrich Agger.                        Erich Fannaaes.

Olluff och Peder Lombnes.                         Biørenn Hannestadtt.

Torre Hualle.                                            Tolluff wunndsett.

Joenn Andrough.                                      Brynild och Oluff Bircheset.

Olluff Diesett.                                          Olluff Berge.

Helge Liøgsett.                                        Erik wnndsett

Hendrich Fishervig.                                  Laurieds och Svend Berge.

Seming Aas.                                            Olluff Horsett.

Olluff Ottness.                                         Børger Nordsett.

Roland Illvold.                                          Laurieds Hunndgaardtt.

Oluff Hagenn.                                          Erich Biønntegardtt.

Joenn Qvernes.                                        Haldsteen Møemb.

Olluff Søllie.                                             Svend Hougsett.

Harald Diesett.                                         Børger Findstadtt.

Oluff Nørdre Aatnes.                                 Børger Rømundstadtt.

Niells Røed.                                              Hagenn Boldstadtt.

Laurieds Prestegaardtt.                             Lauriedz Hoije.

                                                                Povell Hoije.

1625 Jordebok Østerdalen.pdf (1064145)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykose og selvmord i Rendalen(inngifterelatert - degenerert).

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

A Historical Population Register of Norway.pdf (654540) Rendalen , Universitetet i Tromsø.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvanlige genfeil hos schizofrene _ forskning.pdf (178607)

Schizofreni er ekstremt arvelig _ forskning-1.pdf (367651)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150903 aftenposten_30 personer i samme familie fikk kreft.pdf (543363)  Mutasjoner og genfeil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frambu: Senter for sjeldne diagnoser og syndromer.

Diagnoser Frambu jobber med.pdf (75261)

Innavlen i Norge er størst i hele verden.pdf (2368937)

Norsk barnevern slaktes i Litauen - Nyheter, tv og radio fra hele verden - NRK-1.pdf (3607239)

Aftenposten - Ikke reis til Norge, der tar de barna dine.pdf (572461)  (Nytt blod)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inngifte.pdf (3976869)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faglig standard - autismespekterforstyrrelse barn (mistanke om degenererte tilstander).pdf (386178)

thesis Universitetet i Tromsø aksonal degenerasjon..pdf (618247)

Barn med nevrodegenerativ sykdom - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (56150)

Nevrodegenerative sykdommer - Generell veileder i pediatri.pdf (49652)

2011 NTNU Degenerasjon Inngifte.pdf (573003)

sansetap.no » Lebers congenitte amaurose (LCA).htm (67704)

Norges Parkinsonforbund - CBD Basal Degeneration.htm (23647)

Degenerasjon - Store medisinske leksikon.pdf (20534)

Rasehygiene-Ordforklaringer - Wikikilden.pdf (88256)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jon Alfred Mjøen.

Klassekampen_Rasehygiene og menneskesyn-1.pdf (3092502)

Jon Alfred Mjøen - Norsk biografisk leksikon-1.pdf (135189)

Jon Alfred Mjøen - Wikipedia.pdf (373496)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 1 Innledning.pdf (46692)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 2 Rase.pdf (470230)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 3 Slekt.pdf (437919)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 4 Slekt.pdf (1230724)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 5 Slektens fall - degenerasjon.pdf (439936)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 6 Slektenes gjenreisning - Rasehygiene.pdf (1588807)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hva forskerrapportene slår fast: Meget få slekter i Norge,utgangen Erik av Pommeren(konge av Norge - Sverige - Danmark)-presteskapet som bosatte hovegårdene-slektene ut igjen fra disse. (les om den første,"the Pommerian", (Psycoshis an suicide in a rural community).

Se rapport: Winderen institutt: Mjøen -- Kina har ca 500 slekter -- Hvor mange er det i Norge  --.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovedfagsoppgave: Erik av Pommeren.

Hovedfagsoppgave Erik av Pommeren -_Arne_J _Misund, del l.pdf (619939)

Hovedfagsoppgave Erik av Pommeren -_Arne_J _Misund, del ll.pdf (5745849)

Hovedfagsoppgave Erik av Pommeren -_Arne_J _Misund, del lll.pdf (4237988)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universitetet i Tromsø.

Hele Norge i et slektstre (Forskning.no).pdf (1159168)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        

Hvorfor har Universitetet i Tromsø egen Rendalsdatabase.(ny bosetting etter reformasjonen, - Kapelan L.Swante)

Databasen refererer som det står til Parish register.

Les: "The rise and fall,the case of Rendalen 1750 - 1900".

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall..pdf (98200)

Parish Registers and Transcripts in the Norfolk Record Office.pdf (671015)

Haverhill, Massachusetts. West Parish Congregational Church records, 1734-1900.pdf (341053)

 

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, l.pdf (5594911)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, ll.pdf (6351388)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, lll.pdf (5863162)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presteskiftene: Simon Pofvelso -Erik Olsen Wærdahl - Maren Jensdatter - Anna Caterine Sommerschield - Barna.

1701 Skifte på Nordseth MarenJensdatter og Erik Olsen Werdahl.pdf (115140)

Skifte Erik Olsen wærdahl og Anne Catrine Sommerschield..pdf (48287)

16610724 Geistelig skifteprotokoll-Hedmark og Østerdalen..pdf (89615)

 

Sommerschield-1 (1).pdf (1329000)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Riksantikvarens database:

1510 . Birckesetter - 1667 Berset. 1593 Hough -1604 Høye..pdf (2051943)

Navnet Høye henspeiler på topografisk nærhet til gravhauger(jfr NG 370 Haugr).pdf (1631506)

Bergset det katolske kirkegods..pdf (585504)

 

17280723 Det Unike dokument Søndre Høye (2) (1).pdf (1009770)

17260224 Det unike dokument (4).pdf (2467373)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie