Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 12 .

 
STAMMEFAMILIENE FRA RENDALEN ( BIRCKESETTER ) .
 
Den norske ættehistorien .
 
 
Fra stammefamilene - Skyldfolket og Ættefolket til Norsk befolkningsregister , dagens Norge .
 
SKYLDFOLKET OG ÆTTEFOLKET :
 
Vi har før beskrevet hvordan barna av presteslektene flyttet fra Rendalen til Bergen - Oslo - Trondheim , osv , eks sønn av Hrr Simon ble prest i Bergen , hans sønner igjen ble prester oppover kysten , osv ( egne sider om temaet ) .
Vi har også beskrevet " the common anchestor " født i Rendalen i 1495 , altså en felles stamfar som er født i Rendalen i 1495 .
Dette er Brynjuf Bircesetter , hans slekt og Ætt overlevde svartedøden .
Det er også store vitenskapelige undersøkelser gjennom 50 år som tar for seg disse ættene og senere slektene . 
 
Reetableringen og påfyllet av folk etter svartedøden ( Pommeren ( Swante ) - Dannmark ( Høye ) - England ( sommerschield ) og stendergifte er også godt beskrevet på egne sider i arkivet .
 
Følger man etterkommerne av Brynjulf Birckesetter , ( The common anchestor ) , født i Rendalen i 1495 , får man til slutt " hele Norge i ett slektstre ".
Genealogirapportene i over 1000 år er ferdige , DNA testene fra disse slektene er også klare ,sammen med 1000 vis av andre som har DNA testet seg .
 
Vi har før beskrevet hvordan bosettingene var ut fra kirken og hovedgårdene , og brukene som gikk ut fra hovedgårdene i den enkelte kommune .
Prestene fra Rendalen og Østerdalen som sto for hekseprossesene ( kjedeprosessene ) er også behørig omtalt.
Simon Pofvelson ( Pål"s sønn ) , Hrr simon fra Nordset i Rendalen og Jens Bundisønn , ( Åmot ) , han var forøvrig tidligere slottskappelan på Akershus festning .
 
Skifteskjøtene og skjøtene etter disse ligger i arkivet .
 
Kirke og gravhaugshistorikken på Bircesetter ( Rendalen ) har egne sider i arkivet , hva som skjedde med gravhaugene og de katolske kirkene er også godt beskrevet .
 
Hvordan Norge gikk fra det katolske til protestaniske trossamfunn , og hvordan dølene kvittet seg med den katolske historie er også godt beskrevet .
Det katolske innventaret i kirkene som ble brent på bål og auksjonsalgene er også beskrevet i arkivet .
 
DE HISTORIELØSE :
Hvordan de gjorde seg " historieløse " og kuttet alle band til sine egne forfedre er også godt beskrevet ( nye bygdebøker, hvor de hoppet over 200 år etter reformasjonen , osv ) .
Diktet opp usanne historier om hvor kirkene sto , fjernet forfedrenes gravhauger , brente opp gårdene ,  falske grunnbøker på eiendommene , osv .
 
NORGE BEGYNTE IKKE PÅ NYTT ETTER 1814 .
Ikke i gener - skjøter eller eiendom .
 
Det er direkte pinlig og lese avisartikler om " bruk av synske folk " for og påvise hvor den gamle kirke på Nordset sto , her bør man  lese seg opp , hva som kan skje i degenererte samfunn , og rapporten "psychosis and suicide in a rural comunity " .
 
Sammarbeidet mellom arkivverket ( oversettelse av dokumentene på Rendalen , startet forøvrig i 1998 ), og universitetene å sykehusene og flere statelige aktører , er også behørig dokumentert i arkivet .
Slektskapet mellom folkene fra Hough på Unset ( Hough ble senere delt i to , Nordre og Søndre unset ) , og Hough på Bircesetter er også omtalt .
Sigrid Undset nedstammer fra Hough , og ætter 5 dobbelt inn i det danske kongehuset .
Som vi alle vet , hun ble kalolikk .
 
 
MRK : SVARET HAR VI :
 
 
-----
 
 
HEKSEPROSSESSENE I RENDALEN : De store kjedeprosessene .
 
KIRKEN - PRESTESKPAPET ( Geistligheten ) - DE ØSTERDALSKE HEKSEBRENNERE .
 
Hrr Simon( Nordset , Rendalen ) og Jens Bundisøn (Åmot ) er de som fra kirkens side sto bak prosessene , og har blitt omtalt som heksebrennerne .
Jens Bundisøn er ogå omtalt som en av Åmots stamfedre i bygdeboken , han var også tidligere slottskappelan på Akershus festning .
Hrr Simon ( Simon Pofvelson )  sønn  Pål Høye ), han døde på sin gård Nordset i Rendalen .
Skiftebrevene etter de danske kapelanene ligger i arkivet , se egne sider om temaet .
Hrr Simon var Jens Bundisøn"s svigersønn .
 
PÅL LAURITZEN HØYE : FAR TIL HRR SIMON .
 
 
 
 
 
 
 
 
Litt stoff geistligheten , Hrr Simon og Jens Bundisøn.
 
 
Simon Pofvelson s. 70 .
 
 
 
 
Mrk: Egne sider i arkivet om Geistligheten , kirken - Presteskapet - Trolldomsprosessene .
 
 
----
 
 
                                            SKYLDFOLKET
 
 
             VI vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
                                Lat oss ikkje forfedrane gløyma ,
                                under alt som me vende og snu.
                                For dei gav oss ein arv til å gøyma ,
                                han er større enn mange vil tru .
 
 
Hyldningsdikt fra boken : Gammelt skyldfolk i Østerdalen .
Av Oliver M. Finstad ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven            : Genene og blodslinjene i det norske folk .
Skyldfolket    : Høye - Nordset - Haarseth .
 
 
 
 
 
---
 
 
BJØNTEGAARD :
 
 
 
 
---
 
 
BRUKENE OG BRUKSRETTENE :
De som nå har fulgt dokumentene ser at i Rendalen er det kun bruksretter på gårdene , kommunen vil ikke utale seg i og med at det er falske grunnbøker på eiendommene .
Ingen klarer og følge sin eiendom bakover og inn i skjøtene.
Det vil si at de har ingen grunneiendomsrett , ei heller jakt og fiskerett .
 
De nyere slekter med bruksretter ville gjerne ha grunneiendomsrett både i dalen og fjellområdene , å forsøkte og skrive om Rendalens historie .
Man kan selv sjekke hvem som jobber på toppen i kommunen i dag og se hvor de har sine røtter ( bureisersamfunnene ) .
 
Desverre så ble innavl / dårlige gener og tyvstykker  ødeleggende for Rendalssamfunnet .
Utviklingen stoppet opp og enfold og grådighet tok overhand .
 
 
---
 
 
Til den harde kjerne :
 
Alt ble gjort for og stoppe " Dokumentarkivet " Rendalen Historie " .
Mine hus ble satt fyr på , omtalt i arkivet , utallige knekte hengelåser på bomveier , osv .
Undertegnede har selv blitt truet med " det du jobber med er ensbetydende med selvmord " , blitt kalt judas , osv .
 
Til alt dette er det og si : Ikke trå på Norges ættehistorie .
 
Den våkne leser har vel nå skjønt hvorfor Øvre Rendal ( Birckesetter ) er landets mest gjennomforskede samfunn.
 
DEN NORSKE ÆTTEHISTORIE .
 
 
---
 
 
ACADEMIA :
Etter at vi fikk egen webside i " academia . edu " har brukermassen her i arkivet økt formidabelt , dette er noe vi setter stor pris på . 
 
 
 
---
---
 
 
 
THE NORWEGIAN RADIUMHOSPITAL .
 
RENDALEN OG KREFT : AT .
 
DISCUSSION OF RESULTS .
Cancer risk in ATM heterozygotes.
 
Pedigree analyses and mutation detection .
In the norwegian AT population a foundermutation is resposible for 47% of the disease causing alleles : found in 11 of 18 families .
A common attendant haplotype ha been seen in all individuals carrying the mutation , and five of the families are demonstrated descendants of a couple , " BORN IN THE 15 th CENTURY " .
Most likely there are even more families attacthed to the " RENDAL - PEDIGREE " in families as these , witch a high degree of consanguinity and in the presence of a foundermutation , it is essetial that epidemiological studies and pedigree analyses .
Estimation of carrier probability -- especially background probability --  would be inacurate in these norwegian AT families since they have a much greater risk of beeing carriers than the rest of the population .
Thus , without molecular analysis it is impossible to reveal a true correlation between carrier status and increased cancer risk .
 
 
 
 
 
 
 
AT - THE RENDALEN MUTATION : 3 TIL 5 GANGER SÅ STOR RISIKO FOR KREFT .
 
 
 
Se forøvrig egne sider i arkivet om " Genetic epidemiology " .
 
Se også " siste utlagte , del 3 " Genene som går i arv .
 
 
---
 
DANNMARKS HIRSTORIE , KALMARUNIONEN .
 
 
 
LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN :
 
SAMMENHENGEN :
Den våkne leser har vel nå sett sammenhengen :  ----- The founder mutation ----- The common anchestor  ----- Etterkommerne etter  paret som " born in the 15th century "  ----- Det katolske  " Birckesetter "  ----- De gamle slekter som overlevde svartedøden ----- Reetableringen fra Pommeren ----- De Tyske å Danske og Engelske gener som giftet seg inn i slektene på Birckesetter ( Ø. Rendal i dag ) ----- Øvre Rendal landets mest gjennomforskede samfunn ----- Arkivverkets jobb i over 10 år med dokumentene ----- Universitetenes rapporter ----- Rikshospitalets " store vitenskapelige undersøkelser gjennom 40 år , Psychosis and suicide in a rural community " ----- Oxford University " rapporter på Rendalen og sykdommene ----- Stamfedrene og all forskningen på mutasjoner og genfeil , mm .
 
 
Undertegnede har tatt for seg : De katolske presteslektene ----- Ættehistorien ----- Gravhaugshistorikken  ----- Kirkehistorien ----- Hekseprosessene  ----- Genealogirapportene og DNA ----- Eiendomhistorikken ----- Reetableringen ut fra de tidlige slekter på Birckesetter og rundt om i landet ----- Oversettelsen av kongeskjøter --- Skjøter --- Skifter ---  Utskiftingsforretninger --- Rendalens 1900 tall"s historie --- Fotoarkiv --- mm .
 
 
 
Ingen overaskelse for de som kjenner " ættehistorien på Norge " at " The foundermutation " og " The common anchestor " , ble funnet på Høye ( Houg ) i Rendalen kommune .
 
Helt elementært for de som kjenner sine aner og sin historie .
 
 
FELLES GENETISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON :
 
 
---
---
 
 
DANNMARKS HISTORIE -- KALMARUNIONEN .
 
 
Se egen side " Kalmarunionen ".
 
 
---
 
 
FRA ØSTERDALENE TIL INDRE TROMS .
 
LANDNÅM : INNVANDRINGEN TIL INDRE TROMS .
 
I 1789 lyktes det og få en stor mengde bønder fra Østerdalen og Gudbrandsdalen til og bosette seg i Indre Troms .
 
 
 
 
 
 
 
---
 
 
 
FELLES GENETISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON :
 
SVARET HAR VI :
 
Et enormt antall mutasjoner og genfeil , og sykdommer , mange av disse er helt spesifikke for Norge , og finnes nesten bare her .
 
 
---
 
THE HISTORICAL INLAND ROAD , FROM THE SOUTH EAST TO  MID - NORWAY .
 
GENETIC EPIDEMIOLOGY :
Familial breast - ovarian cancer has been demonstrated to be freqent but unevenly distributed in Norway . This was assumed to be caused by the reduced population size created by the medieval Bubonic plagues 25 generations ago , and by the following rapid expansion .
We have previously reported that four mutations accountfor 68% of the BRCA 1 mutationn carriers .
 
Subsequent analysis has resulted in a total of 100 separate families carrying one of these founder mutations .
 
The four mutations occurred on one spesific BRCA 1 haplotye each.
The 1675delA , 816delGT and 3347delAG families orginatedfrm the South - West coast of Norway with a few families in the north  while the tranceable ancestors of the 1135insA families clustered along the historical inland road from the south east to mid - Norway .
 
THE CARRIERS OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE DESCENDANTS OF ONE OR A FEW INDIVIDUALS SURVIVING THE PLAGUES .
 
We may identify the majority of BRCA 1 mutations carriers in Norway by screening for local foundermutations .
 
 
Se forøvrig egne sider om temaet :  " Genetic epidemiology " .
 
---
 
Les også i arkivet om : 
 
De katolske prestene som etter reformasjonen fikk fortsette sin gjerning i Norge ( via kirken og hovedgårdene ).
Følger man presteslektene , følger man også mutasjonene og genfeilenes vandring i Norge ( inn i den nyere tid ) .
 
---
 
 
18 .10 . 2018 : Nye bilder i arkivet .
 
EN UBRENT GAMMEL MILE .
Kanskje Norges eneste fra den tid .
 
8 nye bilder i arkivet ( Se miler ) .
 
 
---
 
 
NAVNENE :  BIRCKESETTER ( seth ) -- HØYE ( HOUGH ) .
De gamle ætter og de nyere , ut fra de som overlevde svartedøden og reetableringen .
 
Samme ætt ( familie ) :
 
Ætt betyr 8 , 4 ledd bakover på hver side , sverdsiden og spinnesiden ( se boken gammelt skyldfolk i østerdalene ) .
 
Selv i dag bor det en Høye familie ( gård ) 5 meter fra en gedigen gravhaug , vi har før omtalt alle gravhaugene som ble fjernet , bilder ligger i arkivet .
 
 
HOUGEN PÅ Unset .
Vi har før omtalt den gedigne gravhaugen på Unset , som riksarkivar utalte , Hougen ble delt i 2 , dette var første delingen på Unset , ble delt i Nordre og søndre Undset .
Rekken av dyregraver passerer rett ved Hougen .
 
Sigrid Undseth nedtammer fra disse ættene ( slektene ) , disse slektene ætter 5 dobbelt inn i det danske kongehuset .
 
 
-
 
 
RINGEBU :
 
Ringebu stavkyrkje og Høye navnet ( Høye gravene der . )
 
Haugje er skrivi Høye i 1520 - Hoe i 1578 - Høye 1604 .
 
 
Det danske framandmålet kunne ikkje melte det trauste norske gardsnavnet Haug.
 
---
 
 
SVERRES SAGA - NORGES KONGESAGAER .
 
 
 
---
 
 
FRA RENDALENS KRIMINALHISTORIE :
 
Forskning har vist at det er slektskap Myhrebrødrene ( Drap 1 ) og Peder Pedesen Marken ( Drap 2 , 30 år tidligere ).
Erklært sinnsyk , arvelig belastet og tegn på mental forstyrrelse .
Også verdt og merke seg rapporten " Psychosis and suicide in a rural community " , 1877 - 2005 .
 
 
 
 
 
NOEN I RENDALEN VET :
 Stenersensaken .
 
 
Det er også flere drapssaker i Rendalen som har fått lite omtale i media , bla -- Drap på Unset på 1980 tallet ( drap og mordbrann ) -- Drap i Unsetbrenna  på 1960 tallet ( skutt ) .
 
 
Rendalen har også en annen sak : Historien om den forsvunnede kommunekassereren ( Bjøntegaard ) .
Forløpet til saken er vel etter mitt syn en kriminalsak , vi  vil etterhvert komme tilbake til denne saken , det har nå etterhvert blitt " mye kjøtt på beinet " .
 
 
Fogdsgården Søndre Høye : Før krigen .
Det ble pakket ned 3 store kister med verdisaker , disse ble fraktet til Hanestad Jernbanestasjon , disse skulle sendes til Dannmark .
Min bestefar og bestemor var med og hjalp til med dette .
Den eldre damen som ble funnet død i sin seng morgenen etter , er også en del av denne historien .
 
 
Mitt syn :
Fra Rendalen kommer intet ut , og indrejustisen er knallhard .
 
 
-
 
JACOB . B . BULL .
RENDALENS FOLKERACE .
 
EN STORTYVSTYPE OG VILLMANNSTYPE SOM ANSER SKOG OG VIDDER SOM SITT RETTSMESSIGE RIKE , OG SEG SELV SOM HERRER OVER ALT .
 
 
 
 
---
 
KULTURMINNEVANDALISME .
 
Hvor er registrene over inneholdet i de fjernede gravhager på Høye ( Hough ) og likeså på den gedigne gravhaugen på Unset .
Spørsmålet går til Rendalen kommune .
 
På Unset vet vi at sølvet ble smeltet og omstøpt til spiseskjeer , men hva med resten av innholdet i gravhaugen .
 
Gravhaugene på ( Høye , Nordre og Søndre ) vet vi ikke noe om , dette til tross for at det ikke er lenge siden de ble fjernet .
 
 
 
Gravhager er fredede kulturminner , dette viste " Rendalen kommune " utmerket godt , det forventes at det blir fremlagt registreringer over innholdet i gravhaugene .
 
Dette gjelder alle gravhaugene , ikke bare de rundt Høye ( Hough ) .
 
Kirkegodset ble slaktet , gårdene Nordre og Søndre Høye ble slaktet fullstendig , gravhaugene og kirkehistorien , den katolske utgangen skulle fjernes fullstendig .
Midthøye og gravhaugen der fikk bestå ( uttynnet  , en nyere gård , de kuttet hovedgrenene til det katolske og kirken  Nordre og Søndre Høye ) .
 
Historien ble omskrevet og alle skulle begynne på nytt , og alle skulle være med og være " såkalt grunneier " .
 
Dette er en skammens historie , man handterer ikke sine forfedres historie slik .
 
 
NORGE BEGYNTE IKKE PÅ NYTT , IKKE I GENER -- IKKE I SKJØTER OG EIENDOM .
 
 
MITT SYN : Fra Rendalen kommer intet ut , og indrejustisen er knallhard .
 
 
 
---
 
 
 
                                               SKYLDFOLKET .
 
 
                 Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
                                  Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                  under alt som me vende og snu .
                                  For dei gav oss ein arv til å gøyma ,
                                  han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Vende og snu : Reformasjonen ,
Arven : Genene og blodlinjene i det Norske folk .
 
 
Hyldningsdikt fra boken : Gammelt skyldfolk i Østerdalene .
 
Av Oliver M . Finstad ( 1914 ) .
 
 
---
 
 
DET UNIKE DOKUMENT :
 
Litt fra Birckesetters eldre historie .
 
Det mektige katolske platået " s historie gjennom 1000 år og verdiene i grunnen ( malm - jern kobber , osv ) .
Skyldfolkets og Ættefolkets historie i Norge .
 
 
SPØRSMÅLET :
Undres på hva som sto på menyen da den blivende " Kong Sverre Sigurdson " med følge var på julebord på Birckesetter i 1173 ( se spørmålet nederst på underliggende dokument ) .
 
 
 
HELE INDRE ØSTLANDET MØTTE PÅ HOUGH ( HØYE ) FOR UNDERTEGNELSE , ØVRE OG NEDRE RENDALEN - STORELVDALEN - ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL - TYNSET.
 
 
Alle kjente sine aner og viste med dette hvor de kom fra ( nedstammet fra ) , skyldfolket fra Hough og Bergh .
 
Skyldfolket var tidlig ute , dette var forløperen til jaktloven i Norge , som kom over 110 år senere ( 1845 ) .
 
 
Mrk : Bøtene , se dok - Og kirken , som eier av egnen hvor sådant forøves .
 
 
Bygselsedlene på gårdene ( 1730 -1824 ) ligger i arkivet : Høye ( Hough ) - Berger ( Bergh ) - Bjøntegård , presteskapet gårder .
Så kom innløsningen , selveierskjøtene først på 1730 tallet , disse ligger i arkivet .
Som det står i disse : intet på nogen måte undtagen alt er med , eng ,fjell , vann , osv .
Her gkk det over til privat  bondegods .
 
 
 
 
 
Se ogå " skyldfolkets genealogirapporter og slektstre og DNA rapport " .
 
Nedstammer direkte fra " Kong Sverre Sigurdson " .
Kongen for  " Birkebeinerne " .
 
 
---
 
 
BIRCKESETTER ( ØVRE RENDAL I DAG ) .
 
Som forskerne skriver : LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN .
 
Det står også :            : VI VET .
 
 
---
 
 
SPØRSMÅLENE INGEN VIL SVARE PÅ :
 
Hvor mange overlevde egentlig svartedøden , ? .
Var reetableringen nesten total , ? ( de nye gener ) .
 
Svaret finner man i : " reetableringen av Norge " , ved og følge DNA , og genealogirapportene ( skyldfolkets og ættefolkets historie ) . 
 
Les også : " The common anchestor is identified " .
 
 
---
 
16.11.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
---
 
 
DNA : Alle som har DNA testet seg og er brukere av systemene har vel registrert de skremmende høye % i Dna matchene for den enkelte ( felles dna med andre ) .
Når man ser på folk fra samme kommune , landsdel eller distrikt kan man bli vettskremt .
Av sånt må det nødvendigvis bli mye mutasjoner - genfeil og sykdommer .
 
Dette er virkeligheten pr i dag , men så høy prosent i DNA matchene bør ikke forekomme .
 
Man må ha med seg alle delingene som har vært gjennom århundrene , og da bør dette ikke være i prosent , men heller 0, .
 
Som det forøvrig er for mange .
 
Når man samkjører " Genealogirapportene " med Dna  får man et helt og greit bilde av slektsskapsforholdet .
 
 
Dette er vel en ømtålig og vanskelig sak , men ingen slipper unna sine egne gener .
 
 
---
 
 
Små lukkede populasjoner ( les bydesamfunn ) hvor det nesten ikke har kommet inn nytt blod på århundrer er genetisk lite heldig .
Alle giftet seg innenfor bygda .
Som vi sier her i dalen , ( han klev over skiggarn ) , dvs : gitet seg med naboen .
 
Dette ble særlig utbredt fra midt på 1800 tallet og fremover , det ble mere folk , alle ville være eiere av jord og skog , ( fjell ) , for å sikre sine etterkommere .
Slik ble det gjort gjennom århundrene , og som alle vet var søskenbarngifte vanlig i norge frem til 1900 .
 
 
Jord og skog var for den enkelte ettertraktet , og kommunen styrte konsesjonslovene til bydas beste ( mente di ) , her skulle ingen byfant få kjøpe seg en gård .
Skulle noe selges ( les gårdsbruk )  , så ble det slaktet , dvs , kjøpt opp billig av bygdefolket , prismessig ble dette styrt ut fra kommunen ( ved konsesjon ) .
 
Kommunen hadde sine egne folk som dro ut til enker og andre for og taksere ( ved dødsfall ) , prisen ble som regel satt til 40 % av markesverdi , her ble mange direkte snytt .
 
Det er først nå i de senere år  at det blir brukt takseringsselskap .
 
Alt skulle forbli i bygda , intet skulle på andre hender .
 
Skal man få jobb på toppen i kommunen , bør man helst være etterkommer av bureiserserne og bo i ei bureisergrend .
Da er man sikret .
Utdannelse er ikke så viktig , jobb får du , " hvis du er en av oss " ( politisk styrt ) .
 
 
De som har lest " Hans Henrik Bull" s , verker , " The rise and fall " mm har vel sett svaret .
I Rendalen ble det født 2,7 ganger så mange uekte barn ( løsunger ) som i kommunene rundt .
Barneflokkene var store ,12 / 15 i hver .
 
Hvor ble det av alle disse ? .
 
Svaret har vi .
 
 
---
 
 
FRA RENDALEN KOMMUNE KOMMER INTET UT .
 
De falske grunnbøkene på brukene i dalen har vi før omtalt i arkivet .
De enorme antallet setrer i Rendalsfjellene som ble satt opp mellom 1905 0g 1990 , hvor er utgangsdokumentene på disse .
 
Dette var politisk styrt og disse ble bare bygd ( ingen lovelig hjemmel ) .
 
Enorme fjellområder som ble lagt under setrene , alle skulle være såkalt grunneiere .
 
Selv " Norges Høiesterett " bruker ordet okkupasjon om norges eldste innenlandsfiskevær " Sølensjøen " , ( se Høiestrettsdom i arkivet ).
 
 
---
 
 
De beste til og evaluere dokumentene og genene er vel de 100 vis av utenlandske og norske forskerne som pr i dag bruker arkivet ,  etterhvert kommer sannheten om svartedøden - ættene og slektene - gravhaugene og kirkehistorien frem i lyset .
 
Inngifteproblematikk , enfold og grådighet , eiendomstyveri .
 
Omdømmemessig for innlandet og norge  , er det vel bare og si :  vel , vel .
 
 
---
 
 
SPESIELT FOR RENDALEN : 80 % AV BONDEHUSHOLDENE HADDE TJENERE .
 
 
 
---
 
 
INNAVL : SYKDOM OG NEDSATT MENTALE EVNER .
 
 
 
 
-
 
FORSKNING :
 
 
---
 
 
STATENS FRASKRIVELSE AV EIENDOMSRETTEN :
 
 
KIRKEN SOM EIER AV EGNEN:
 
 
Se forøvrig egne sider om temaene .
 
 
---
 
1388 . Arkivverket : Dronning Margretes valgbrev .
 
 
 
---
 
 
BRUKERSTATISTIKK :  2013 - 2018 :
 
En liten brukerstatistikk ved årets slutt , vi er meget godt fornøyd med bruken av arkivet , pilene peker rett vei .
 
 
 
---
 
 
 
DE SOM OVERLEVDE SVARTEDØDEN : SURVIVING THE PLAGUES .
 
 
Nå har vel alle lest om den ( de ) som overlevde svartedøden som kom fra Birckesetter ( Bergset i dag ) .
 
Utdrag : " THE CARRIER OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE  DESCENDANTS OF ONE OR A FEV INDIVIDUALS SURVIVING THE PLAGUES ".
 
Dette er det nærmeste man kommer vikingene og vikingblodet i norge i  dag , " som kan dokumenteres ".
 
Dette viser også DNA og Genealogirapportene .
 
 
 
DE GAMLE ÆTTER OG SLEKTER .
 
FOLKET FRA BIRCKESETTER - HOUGH ( HØYE ) OG BERGH ( er/ set ) .
 
 
OG ETTERKOMMERNE .
 
 
Svartedauden / kreft ligger i genene våre .
 
 
 
 
---
 
 
RENDALENS ELDSTE KIRKEBØKER ER FRA 1661 .
 
Disse ligger i arkivet , " se under kategorier " .
Oppbevares på BAS .
 
 
 
---
 
 
THE CASE OF RENDALEN - THE RISE AND FALL .
 
The basis for the analysis is " The Rendalen database .
The foudation of the database is Parish Register from 1734 - 1900 , that are linked together by a family reconstitution procedure .
In addition there are linkages to several other sources such as cencues probate register and court journals .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrk : 2,7 ganger så mange løsunger i Rendalen , sett i forhold til bygdene rundt .
        4 av 10 plassjenter forble ugift , men fikk mange barn .
 
 
---
 
 
SVARTEDAUDEN LIGGER I GENENE VÅRE ( KREFT ) .
 
 
 
 
 
 
Nå har vel alle lest om de som overlevde svartedøden , folket fra Birckesetter - Hough ( Høye ) og Berg ( er/set ) .
 
UTDRAG : THE CARRIER OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE DESCENDANTS OF ONE OR A FEV INDIVIDUALS SURVIVING THE PLAGUES .
 
 
---
 
12.12.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
---
 
 
MARGRETE -- NORDENS DRONNING .
 
Hersker over Norge - Sverige og Dannmark ( Kalmarunionen ) .
 
 
 
 
 
Ikke bare dronning i navnet , men også i blodslinjene , dette vises i Dna og genealogiraportene .
 
 
Se forøvrig egne sider om " Kalmarunionen " , under " kategorier " .
 
 
DEN NORDGERMANSKE ARVEN : Norge - Sverige og Dannmark .
 
 
Genealogirapport Svein Arne Høye ..pdf (176936383) ( Beregn tid på og åpne , ca 4500 sider ) .
 
 
 
 
Se egne sider under " kategorier " : Genealogirapporter og Dna .
 
 
---
 
 
VED DISSE JULETIDER : Se underliggende dokument .
 
Undres på  hva som sto på menyen da den blivende kong Sverre Sigudrdson med følge var på julebord i Rendalen i 1173 ( se spørsmålet nederst på underliggende dokument ) .
 
 
HELE INDRE ØSTLANDET MØTTE PÅ HOUGH ( HØYE ) FOR UNDERTEGNELSE : ØVRE OG NEDRE RENDALEN - STORELVDALEN - ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL -TYNSET .
 
Alle kjente sine aner og viste med dette hvor de kom fra ( nedstammet fra ) , skyldfolket fra Hough ( Høye ) og Bergh ( er/seth ) .
Skyldfolket var tidlig ute , dette var forløperen til " jaktloven " i norge som kom over 110 år senere ( 1845 ) .
 
 
Mrk bøtene :  se dok , Og kirken som eier av egnen hvor sådant forøves .
 
 
---
---
---
 
 
 
NY FJELLOV ( almenningene ) .
 
 
 
-
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie