Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Fredriks Gave.

Fredriks gave ble skjenket 18 gårder i Øvre Rendal.

Fredriks gave(1798 dok), er innført i grunnbøkene på over 300 eiendommer i Rendalen.

Vår erfaring er at ingen rettsinstans vil befatte seg med disse fiktive grunnbøkene.

Fjellområdene er ikke nevnt i gaven, ikke nevnt med et ord, går klart frem av dokumentene hva gaven består av.

Se grunneindomskartet, "Wesselkartet" på Rendalen. (Se kategorien "Kart"). Se også beskrivelsen av fjellområdene og eierene(kirken og 1 gård), dette viser også matrikkelen gjennom århundrene(nordre Høye med underliggende fjeld)

Ingen gave til Rendølene  mellom bygda og sølendalen. (Se dokumenter under). Gaven er kun skogen oppe på grunnen i Sølendalen.

Fredriks gave brukes av de "hjemmelsløse" for å sansynliggjøre eiendomsrett i fjellområdene.

Se også dokumentet, "Salg av Fredriks gave".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1697: 1697-1753 pdf Bygsel Rendalsfjellene..pdf (1682097)  Fremlagt ved Commisjonsdommen.

         17170723 Tingbøker - bygsler (1) Fjellområder.pdf (21746)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wesselkart fremlagt ve doverhoffretten den 2,3,4,8,9 10 ,11 februar 1790

          Wesselkart grunneiendomskart for Rendalen.pdf (7415404)

1783: 17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487609)

1786: 17860700 Tyldalens Konge og Bøygde Alminding.pdf (470,8 kB) Spekedalsområdet.

1790: 17900716 Bygseltagerne vant ved commisjonsdommen(side 2).pdf (31485)  Fjellene ikke noe fellesskap.

1697: 1697-1753 pdf Bygsel Rendalsfjellene..pdf (1682096)

Se også dommen Meiåvollen 1698,og dommen angående storlegda 1752.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1790: 17900210 Voteringsprotokoll Overhoffretten.pdf (38048)

1790: 17900211 Domsprotokoll Overhoffsretten Lars Gjermundsen m flere.pdf (388280)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1790: 17900724 Brev fra Mandall til kongen for Danmark og Norge.pdf (8,7 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1790: 17900628 Presten J.H Reinhardts forbønn..pdf (270 kB)"Surt myrvann og barkebrød deres mat".

1790: 17900716 Til Kongen.pdf (1,5 MB) Se dok: Bygseltagerne vant,"medeierene havde ikke evne til at forsvare sin rettighet",bygda tapte,noen få ble eiere av fjellområdene(bygseltagerne).

Rendølene tapte ved Commisjonsdommen (1786),først områdene i øst til Sverige,(del av Engerdal i dag),såtapte de fjellområdene i Rendalen,"De bygslede bruk vant i fjellområdene"medeierne havde ikke evne til at forsvare sin rettighet"

Se bygselprotokoll for fjellområdene

Noen få vant mot bygda,det ble helsvart.

Siden har de prøvd og bevise sin grunneiendomsrett ved hjelp av Havnekontraktene og Fredriks  Gave.(noe dokumentene avviser).

Tinglyste dokumenter kunne de ikke bruke,da dommene gikk i mot.

          

                            DETTE VAR STARTEN PÅ UKULTUREN:

        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1790: 17900910 Ansøgning fra præstegieldets indbyggere.pdf (2,3 MB)   (Fredriksgave).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1790: 7900716 ansøgning om kongelig nåde allminding Engerdal.pdf (31477)  Underskrevet av alle gårdeierene i Øvre Rendal,pluss Qvernes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1792: 17920424 Til det kongelige Rentekammer.pdf (600,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1798: 1798-1998 Kongbrevet av Halvor Paus.pdf (460,3 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1798: 1798-99 Rentekammerets conseptforestilling s.1-11.pdf (4,7 MB)

         1798-99 Rentekammerets conseptforestilling s.12-23 .pdf (4,9 MB)

        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1801: 18010211 Rådeleoppmerkingsforretning.pdf (349,5 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1807: 18070213 Gavebrevet orginalt Lest på Vintertinget 13.02.1807.pdf (4,3 MB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1807: 18071213 Deling av Sølendalen.pdf (326,6 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1807: 18071209 Kongelig rentekammers skrivelse.pdf (117,9 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1871: 18710222 Salg av Fredriks Gave.pdf (136,8 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1883: 18830315 Dom vedr. salg av Fredriks gave Ørsjøvola.pdf (272,8 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1896: 18960215 Salg av jaktrett pdf.pdf (749,6 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1811: 18110716 Hogstkontrakt Sølendalen.pdf (1287281)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1915: 19150304 Skrivelse fra Landbr. dep. ang. eiendomsretten til Sølenstrækningerne.pdf (9224)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da Rendaølene tapte alt,ved commisjonsdommen 1786-Overhofsrettens dom av 1790.

1786: 17860000 Wesselkart[1].pdf (7415402)

1783: 17830719 Beskrivelse av Wesselkart (1).pdf (487623)

1790: 17900210 Voteringsprotokoll Overhoffretten.pdf (38048)

1790: 17900211 Domsprotokoll Overhoffsretten Lars Gjermundsen m flere.pdf (388280)

1790: 17900716 ansøgning om kongelig nåde allminding Engerdal.pdf (31485)

1790: 17900910 pdf Ansøgning fra præstegieldets indbyggere (1).pdf (2433249)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie