Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte del 18.

 
COMMISONSDOMMEN,mm.
 
Satt på Sjøli 25 august 1785.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
 
 
 
 
For "Gavebrevet mm".
Se under "Kategorier" Fredriks gave.
 
 
------------------------------------------
 
KOMMER:
 
ORIGINALMATRIKKLENE FOR RENDALEN  THINGLAG: ÅR 1838 OG 1888.
Kommer i løpet av våren/sommeren.
 
 
 
For jordebøker og matrikler, se "Kategorier".
 
---
 
 
ÆTTEBOKEN:
 
Ættebok : Gammelt skyldfolk i Østerdalene.
Oliver Myre Finstad 1914.
 
 
Mange kjenner ikke engang navn på sine oldeforeldre(s.2).
 
Den del av embetsstanden som har sin rot i fremmed ætt har ære i å ha gått foran her(s.2)
 
Les om "Skyldfolket" presteslektene fra Høye - Nordseth og Haarseth.
Les om genene: De Pommerske(F.1)Swante) - De Danske(F.2) Høye) - De Engelske (F.3) Sommerschield)
 
SIN ROT I FREMMED ÆTT.
 
 
 
------
 
NY SIDE UNDER "KATEGORIER " NAVNET HØYE(HAUGR).
 
Fra Viking gravhaugene på Høye i Rendalen til Lindholm  Høye i Dannmark(viking gravsted).
 
Følg også genealogien og Dna sporene Fra Høye i Rendalen til Ringebu og Øyer.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KOMMER:
 
KART 1700/1800/1900 TALLET.
 
1784.
 
Situations cart over Rendalen Allmimdings circumferense.
 
 
Se forøvrig "Kart" under "Kategorier".
 
---
 
 
1847.
Kart over Rendalens skovstrækning  ved store sølensjø,sølna og femundselv.
 
 
 
 
---
 
1700/1800.
Fortegnelse over en del matrikulerede fiskevande og rydningsplasser.
 
 
---
 
1805.
Kart over østre del av Rendalen Prestegjeld.
 
---
 
Gammelt kart over store Sølensjø(ukjent årstall).
 
---
 
Kart over Rendalen ,circumferensem.
 
---
 
Kart over utskifting (sameiestrekning).
 
---
 
Biometrisk kart over Kjølen(vest)
 
---
 
1723 Øfre Reindalen.
 
---
 
 
...
1862.
Utskiftningskart over sameiestrekning.
 
...
 
Av de eldste kart.
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Forarbeider og kart brukt ved Commisionsdommen.
 
 
 
 
Carte over de Femundske og Rendalske kongeallmindings skove,mm.
 
 
Situasjonscart over Rendalen Almenning.
 
 
Situasjonscart over Rendalen Almennings circumference. såvel som det bemelte i allmenningen befinnende.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Kart over Haarseth m.fl.
 
Harsjøsetersameiet.
 
Nekli seterskog.
 
 
Ævre Rendal,østre del.
 
Conseptkart over klettseterens sameieskog.
 
1808 Kart Haarsetvollen og Bergsetvollen.
 
---
 
Vikingsverd fra Rendalen.
 
Vikingtid (Rendalen),se under"kategorier" ,"Høye"(Haugr)
Gravhaugene på Høye
 
----
 
 
14.01.2023.
Nye bilder i billedarkivet.
 
---
 
 
MORGENBLADET:
SETERLIV I ØSTERDALENE AUGUST 1850.
 
Drap på 3 fanter.
 
 
 
Se forøvrig under "kategorier" Fra Rendalens kriminalhistorie.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
NORDRE OG SØNDRE SPEKEDALEN.
 
Nordre Spekedalen/Spekedalsseteren.
 
Finnemannen Jon Andersen Brydalen.også nevnt som stamfar til gården Koppang.
Noen av etterkommerne giftet seg til Nordre og Søndre Høye i Rendalen.
Flere av disse ligger gravlagt ved Øvre Rendal kirke,under etternavnet Koppang  og Høye.
 
I områdene rundt nordre Spekedalen har vi i dag navn som "Finnkampen","Finnroa",osv.
 
 
 
 
 
SØNDRE SPEKEDALEN.
 
Haagen Olsen Berger(Jordet Berger).
 
Haagen Olsen Berger(Jordet Berger)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygselen på Spekedalen ble fornyet samme år som "DET UNIKE DOKUMENT"(tinglyst 1728).
 
 
DET UNIKE DOKUMENT:
 
EN GRÅKALD  FEBRUARDAG I 1726 BENKET DET SEG 48 ØSTERDØLER I DEN GAMLE TINGSTUE PÅ SØNDRE HØYE I RENDALEN.
DET SOM SÅ SKJEDDE ER ENESTÅENDE I NORGESHISTORIEN.
48 MANN UNDERTEGNET,FRA TRØNDELAGS GRENSE TIL SOLØR.
 
Forløpet til Jaktloven som kom over 110 år senere.
 
Hele indre Østlandet møtte på Hough(Høye) i Rendalen for undertegnelse,Øvre og Nedre Rendalen - Storelvdalen - Åmot - Elverum - Trysil - Tynset.
Ingen tilfeldighet at de møttes på Hough(Høye) i Rendalen, de kjente sine aner og sin historie.
 
Skyldfolket og Ættefolkets historie.
 
 
 
 
 
 
GENEALOGIRAPPORTER OG DNA:
 
1: Jacob Lauritzen Swante.
 
2: Jens Simensen Høye,var ætling av Brynjulf Bircksetter.
 
3: Genealogirapport Svein Arne Høye.(stor fil,tar tid og åpne).
 
 
 
 
 
 
---
 
Litt Statestikk,bruk av arkivet.
 
Takk til brukerne,alle piler peker oppover ,siste år (2022) slo vi alle rekorder med over 142 000 sidevisninger.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
GRUNNBOKSBLADENE PÅ RENDALEN 1800 -1837.
Alfabetisk ordnet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
UTGANGEN.
 
FØRSTE BOSETTING PÅ UNDSET.
 
HOUGEN(HAUGEN).
 
 
Denne gedigne gravhaugen ligger på et stort platå,ca 500 meter rett opp for gården Bakken.
 
Hafellbakken ligger rett opp for Bakken.
 
So proffesor Rygh skriver, Gnr 71 er Hougen(Haugen).
 
Dyregravrekken kommer rett ned fra fjelletbare et steinkast sør for Hougen(Haugen),går videre nedover dalen ogoppover fjellet på andre siden.
 
Hougen er plyndret og utgravd i tidligere tider,ble bla støpt sølvskjeer av det som ble funnet der.
 
 
 
 
 
Bilde tatt ovenfra og ned på gravhaugen.
 
 
 
 
Les også i arkivet om gravhaugen på Gammellia, og gravhaugene på Birckesetter.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                      DEN NORSKE STAT:
 
 
Samarbeidsprosjekt Rendalen:
 
 
RIKSHOSPITALET OG SYKEHUS INNLANDET:
Oxford University,Rikshospitalet og Sykehus Innlandet tok for seg genene"de store vitenskapelige undersøkelser",rapporten  Psychosis and suicide in a rural  community,denne var norges del av "Acta Psychiatrika Scandinavia""(1978 - 2005).
De første blodprøver ble innsamlet i 1978.
 
 
UNIVERSITETET I TROMSØ.
Universitetet i Tromsø tok seg av " The historical populationsregister of Norwa" og" The farm and the genealogcal "bygdebok" genre of Norway,og "The Ættesoge".
 
 
PROFFESOR HANS HENRIK BULL:
Proffesor Hans Henrik Bull tok for seg "Ættefolkets siste skanse",og befolkningsregisteret , og mye , mer.
 
 
ARKIVVERKET:
Inger Karin Martinsen(Arkivverket) og Hans Henrik Bull tok for seg eiendommene,oversettelse av 1000 vis av dokumenter,skjøter,dommer,osv.
Dette resulterte i "Digitalpensjonatet for Rendalen".
 
 
Dermed er historien om "Skyldfolket" fra Birckesetter satt sammen både i liv og levnad,gener og eiendom.
 
 
Mer om dette,se"kategorier" siste utlagte,del 6.
 
 
 
-----------------------------
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie