Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Rendalsdatabasen 1733-1900. Universitetet i Tromsø.

 
 
The basis for the analysis is the Rendalen database.
The foundation of the database is Parish Registers from 1734 - 1900, that are linked together by a family reconstitution procedure.
In addition there are linkages to several other sources such as cencures probate registers and court journals.
 
 
 
Nasjonalt historisk befolkningsregister.pdf (96918) For forskere innen medisin og psykiatri,det foreligger lokale registre  for Rendalen 1733 - 1900.
 
 
The farm - and genealogical "bygdebok" genre in Norway.
 
 
 

Fra folketellinger og kirkebøker til Norsk befolkningsregister.Rendalsdatabasen 1733-1900.pdf (568588)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sykehus innlandet benyttet databasen til sine studier:  Psychosis and suicide in a rural community.

Les om de første: siste side,F1 - F2 - F3. Mistet 9 av 10 barn.

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall. (1).pdf (98200)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Studier fra Rendalen og Åland(små kjernefamiliers dominans).pdf (125107)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalsdatabasen har fått innlagt data for 1910 tellingen,en svært rikholdig kilde som snart er tilgjengelig for forskning(2008)

UIT -Universitetet i Tromsø.

Rendalsdatabasen.pdf (3266168)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mange boller i bunadene _ forskning.no.htm (163719)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18000000 Hans H. Bull Smått med jomfrubruder på 1800 tallet.pdf (184325)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1762-1900 H.Bull Ættesamfunnets siste skanse del 1 (1).pdf (1587762)

1762-1900 H.Bull Ættesamfunnets siste skanse del 2 (1).pdf (3878121)         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans Henrik Bull (2) Befolkningsregister for Rendalen 1750 - 1900 . (2).pdf (1197902)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marriage Market i Rendalen Norway 1750 - 1900. (1).pdf (29897)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall. (1) (2) (4) (1) (1).pdf (98200)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fornuft og følelser i Rendalen 1750 - 1900 . (1).pdf (12628548)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

1750 -1900 Senter for kvinneforskning - Jentene fra husmannstanden fortsatte og bli gravide utenfor ekteskapet . (1).pdf (1110592)

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Marriage Market i Rendalen Norway 1750 - 1900. (2).pdf (29897)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Hans Herik Bull - Bruken av kilder i Jacob B Bull s forfatterskap (1).pdf (1998986)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Bondemotstand og bonderesignasjon - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (1).pdf (52698)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Der myten bekreftes. (1).pdf (4581018)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Spesielt for Rendalen,80% av bondehusholda hadde tjenere.

Tenesteskipnaden i Elverum i perioden 1758-63 med vekt på geografisk mobilitet - Spesielt for Rendalen 80- av bondehusholdene hadde tjenere . (1).pdf (46101)

 

Stammefamiliene Rendalen 1599 - 1801 (1).pdf (5309787)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

NRK 20111120 Rendalen er forskernes mekka - Sinnslidelser og barn født utenfor ekteskap (1).pdf (283442)

Vi tok for oss en prest.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie