Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 14 .

 
THE PLAGUES.
 
Disscussion:
 
The findings of this stydy met our hypothesis that the uneven regional distribution of breast ovarian cancer kindreds in the Norwegian population is due to the presence of foundermutations.
We conclude that the great majority of today"s estimated 4000 BRCA 1 mutation carriers are descendants of a small number of ( POSSIBLY AS FEW AS FOUR ) surwivor of the medieval Bobonic plagues 600 years ago .
 
We can only speculate that this foundermutation are of Norwegian origin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENETIC FOUNDER EFFECTS.
 
De store " NIFU " merriterende vitenskapelige undersøkelser.
 
40 års forskning,les " Psychosis and suicide in a rural community ", gjelder dagens befolkning og de første blodprøvene ble samlet inn i 1978.
Starten , hovedgårdene i Rendalen og de genetiske epedemiene.
 
 
HOSPITAL - TRATED , " PSYCHOSIS AND SUICIDE ".
 
OBJECTIVE:
To demostrate the existence of genetic founder effect in Hospital -Treated cases of psychosis and self-harm in historical cohorts of a small rural population.
 
 
METHOD:
These cohorts consist of named persons born after 1845.
The cumulative case register were linked to the purported pedigrees of three presumed mentall ill founders living in the communty in the 17th and 18th centuries.
We compared the incidence of psychosis and self-harm in the gentically unexposed population and in three exposed founderpopulation.
 
 
RESULTS:
We found a preponderance of organic mental disorder and schizophrenia in the twice exposed founderpopulation and of non - organic psychosis and self- harm in the thrice - exposed founder population .
 
 
CONCLUSION:
The genetic impact of the founders seems to have affected the incidence rates of severe psyciatric disorder of their descendants in two ways .
A founder effect is detected in organic mental disorder and shizophrenia and it seems to run independently of that detected in affective psycotic disorder and intentional self-harm.
 
 
SIGNIFICANT OUTCOMES:
1: Genetic founder effects of psychotic disorder and suicide have been found .
2: A Genetic based dichotomy is found in psycotic disorder along cognitive and affective lines .
3: Some genetic constellations appear to protect against certain severe mental disorder .
 
 
 
 
 
 
 
BREAST AND OTHER CANCER.
 
3 til 5 ganger så stor risiko for kreft .
 
 
 
 
OVERSIKT GENETIC EPEDEMILOGY.
 
The Norwegian Radiumhospital.
Rendalen og kreft AT .
 
Discussion of results.
Cancerrisk in ATM heterozygotes.
 
 
Pedigree analyses and mutation detection.
In the Nowegian At population a foundermutation is resposible for 47% of diseasecausing alleles, found in 11 of 18 families.
 
A common attendant haplotype has been seen in all individuals carrying the mutation, and five of the families are demonstrated decendants of A COUPLE BORN IN THE 15th CENTYRY .
 
Most likely there are more families attacthed to the Rendal - Pedigree  in families as these , which a high degree of consanquinity and in the precence of a foundermutation.
It is essential that epedemiological studies and pedigree analyses, estimation of carrier probability - especially,background propability -- would be inacurate in these Norwegian AT families , since they have a much greather risk of been carrier than the rest of the population.
Thus without molecularanalysis it is imposible to revala true correlation between carrier status and increased cancer risk.
 
 
 
THE HISTORICAL INLAND ROAD - FROM THE SOUTH EAST TO MID- NORWAY .
 
 
100 separate families carrying one of thes foundermutations.
 
Familial breast - ovarian cancer has been demonstrated to be freqventbut unevenly distributed in Norway.
This was assumed to be caused by the redused population size created by the medieval Bubonic plagues 25 generations ago, and by the following rapid expansion.
We have previously reported that four mutations account for 68% of the BRCA 1 mutation carriers.
 
Subseqvent analysis has resulted in a total of 100 separate families carrying one of these founder mutations.
The four mutation occured of one specific BRCA 1 haplotype each.
The 1675delA - 816delGT and 3347delAG familiesorginated from the sout west coast of Norway, with a few families in the north.
While the tracable anchestor of the 1135insA families clustered from the south east to Mid - Norway.
 
THE CARRIER OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE DECENDANTS OF ONE OR A FEW INDIVIDUALS SURWIVING THE PLAGUES .
 
 
We may identify the majority of BRCA 1 mutation carriers in Norway by screening for local foundermutations.
 
 
 
 
Genetic epedemiology: Se egne sider under " Kategorier " .
Genealogirapporter og DNA , se egne sider under "Kategorier " .
 
 
 
---
 
 
Kontrakt Unset.
 
 
---
 
 
Se egen side under  kategorier  " Genetic epidemiology ".
 
 
---
 
 
AVDØDE I ØVRE RENDAL 1925 - 1961, m/ kommentarer .
 
 
 
 
 
---
---
---
 
 
DEN STORE NORDISKE KRIG .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se egen side under " Kategorier ", Den store nordiske krig .
 
 
---
---
 
 
JESUITTENE .
 
KLOSTERLASSE - NORGES FARLIGSTE MANN.
 
 
 
 
 
Først i 1956 ble forbudet mot Jesuitter i Norge opphevet .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUNNLOVENS FORBUD MOT JESUITTER OG MUNKEORDENER .
 
 
 
 
 
---
---
 
 
HEDMARK PÅ PILLETOPPEN I NORGE.
 
 
 
---
 
 
OPPERERER BORT FRISKE BRYSTER FOR OG UNNGÅ KREFT :
 
 
 
 
 
 
 
Se egen side:  Genetic epedemiology .
 
 
---
---
 
 
Gert Bjøntegaard.
 
Se egen side under kategorier: Literatur - næring - industri .
 
---
 
 
REFORMASJONEN: 
 
DERFOR KASTER VI 581 ÅR GAMLE TING .
 
 
Nidaros: Erkebiskop Olav Engelbrektson , ( hans jordebøker er omtalt i arkivet ).
 
 
---
 
 
SVERRES SAGA - HEIMSKRINGLA.
 
 
 
---
 
11.04.2019 - Nye bilder i arkivet .
 
---
 
RENDALSSENKINGEN .
 
---
 
 
 
 
---
 
 
SKOLER .
 
 
 
Se forøvrig egen side om Rendalens 13 skoler , under " kategorier ".
 
 
---
 
 
Se forøvrig egen side om "Fiskeriene" under "Kategorier".
 
---
 
DANMARK - NORGE I NAPOLEONSKRIGENE.
 
---
 
JACOB BREDA BULL - 50 ÅR POST MORTEM.
 
 
Det er viktig og mrk seg "De fjernede gravhauger i Øvre Rendal", likeså Jacob Breda Bull"s ønske om og bli hauglagt i Øvre Rendal.
Han var vel og en av de siste som ble hauglagt i Norge.
 
 
Se forøvrig egen side " Jacob Breda Bull " under " Kategorier ".
 
---
 
12.05.2019 - Nye bilder i arkivet .
 
---
---
 
 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVIA .
 
Rendalen er forskernes mekka.
 
 
 
Se egen side: Gentic epidemiology .
Sykdommene, mutasjonene og genfeilene .
 
Se også: Siste utlagte, del 3: Genene som går i arv.
 
 
---
---
 
 
NORGES DOKUMENTARV :
 
 
 
---
 
 
NY TRANSKRIBERING AV MANTALLENE FRA 1660 ÅRENE OG 1701.
 
 
 
---
 
 
DA DET NORSKE RIKET BUKKET UNDER 1502 - 1537.
 
 
 
---
 
 
 
 
 
---
 
 
                                             SKYLDFOLKET.
 
 
                Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet.
 
 
 
                               Lat oss ikkje forfedrane gløyma,
                               under alt som me vende og snu.
                               For dei gav oss ein  arv til å gøyma,
                               han er større enn mange vil tru.
 
 
 
Vende og snu: Reformasjonen.
Arven           : Genene og blodslinjene i det norske folk.
 
Fra ætteboken: Gammelt skyldfolk i østerdalene.
Utgitt 1914 - Oliver M. Finstad.
 
 
---
---
 
 
Det er fortsatt igjen kilosvis med eldre dokumenter som skulle vært scannet inn og systematisert,men på grunn av alvorlig sykdom i nær familie så er alt foreløpig lagt på is.
 
Ber om forståelse for dette. 
 
 
---
 
 
HISTORISK DATABASE - ARV OG LIDELSER.
 
 
 
---
 
KART OVER FISKEVOLLEN, 1926.
 
 
Se forøvrig under "kategorier" kart.
 
---
 
SVERRES SAGA.
 
 
Se egen side om "Kong Sverre", under kategorier.
 
---
 
BIRK. 
 
 
---
 
30.10.2019. Nye bilder i arkivet.
 
---
 
 
KULTURMINNER.
 
Hva som ble gjort med gravhaugene og innholdet er godt beskrevet i arkivet.
Jeg har gjennom årenes løp sett mange flotte kulturminner som har vært i privat eie, dette er ting som skulle vært innlevert og registrert , men som folk har valgt og beholde selv, pilspisser - spydspisser, osv.
Når det kommer til kulturminnene etter presteskapet fra Høye( Hough) , så har disse blitt fjernet fortløpende, ikke noe av dette skulle frem i dagslyset.
Jeg har av egen interesse registrert og funnet rester etter eldgamle buer, (jernutvinnigsområder), funnet meget flotte steingulv( gjemt under mose ).
Dette er ting som ikke er registrert eller sett av mennesker på århundrer.
 
I og med at dette har med kirke og presteskapet å etterkommerne å gjøre ,vet jeg at dette vil bli ødelagt og fjernet, men det vil bli lagt ut bilder utover neste sommer.
 
Kommer tibake til dette temaet nærmere våren .
 
 
---
 
Under kategorier,"Fra Rendalens kriminalhistorie".
 
Mer om Peder P. Marken (halshugget).
 
 
---
 
 
---
 
20.11.2019.
Nye bilder i arkivet.
 
---
 
BIRK (egen rettskrets).
 
---
 
 
FADDERE ( for de som fører disse inn i sitt slektstre).
 
Johan P. Håve ( min bestefars fadder ).( alias Knut Veum )
 
 
 
Mrk: Jacob Breda Bull"s faddere : Østerdalskongen , Jakob Eriksen Haarseth og kone Ingerid.
 
Se arkiv.
 
 
---
 
 
På grunn av stor pågang vil brukertilgangen fra 1.1.2020  bli sterkt redusert,  bidragsytere og støttespillere vil bli prioritert.
Takk til alle dere som har fulgt meg i disse årene.
 
For spørsmål om bruk av arkivet:
 
post@langmaritaasen.no
Tlf: 906 38 590.
 
Svein Arne Høye.
 
---
 
 
Det gjenstår og scanne kilosvis av dokumenter( 1800 tall"s ) , dette vil bli gjort i årene som kommer, samt mye spennende i arbeider i marken,avdekke kulturminner ,fotografere og dokumentere disse før de blir fjernet og ødelagt,(aldri før vært omtalt eller registrert).
Ikke alle er like glad i den eldre historie,og disse gjør hva de kan for og omskrive (og fjerne)historien,husk vi gikk fra det katolske til det protestantiske.
Vi har noe"etter mitt syn," meget spennende og komme med i løpet av sommeren,med fotodokumentasjon,osv.
 
 
---
 
12.12.2019.
Nye bilder i arkivet.
 
---
 
 
 
                                                SKYLDFOLKET.
 
                  VI vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet.
 
 
 
                                   Lat oss ikkje forfedrane gløyma 
                                   under alt som me vende og snu.
                                   For dei gav oss ein til å gøyma
                                   han er større enn mange vil tru.
 
 
Vende og snu: Reformasjonene.
 
Arven: Genene og blodslinjene i det Norske folk.
 
 
 
 
 
---
 
TRAGEDIEN I RENDALEN.
 
 
Se forøvrig egen side under kategorier "Kriminalsaker i Rendalen".
 
---
 
SMIKKJØLHØGDA.
 
Se forøvrig egen side under kategorier " Dommer".
 
---
 
 
---
 
Litt lokalinfo om fiskeriene i Rendalen.
En lokal karikatur ble tatt for tyvfiske(Huntjern) i et flott ørretvann(kun ørret der),saken ble anmeldt.
Mannen ble bøtelagt,og saken var avsluttet.
Våren etter sto det en plakat på et tre ved vannet: 5 fisker tok jeg, og 5 fisker satte jeg ut.
Siden har dette vært et rent gjeddevann. 
 
Verdt og tenke over:
Harsjøen :Abboren kom dit for 5-6 år siden.
Storsjøen:Krøkla kom dit for 3-4 år siden.
Skarsjøen: En flott fjellsjø , gikk fra et rent ørretvann til Harr, likeså to andre vann på Fonnåsfjellet.
 
---
 
KIRKENS UTFORDRINGER ETTER SVARTEDAUDEN.
 
 
---
 
 
 
---
 
 
JOMSVIKINGENE:
 
Disse holdt til i Pommeren (Jomsborg), Flere av disse hadde etternavet Haye/ Høye(osv),og flere hadde fornavnet Sigvald(osv) .
Undertegned heter også Høye, min far het Sigvald jr Høye, min bestefar Sigald senior Høye .
Min oldefar het Simon ,(St Simon kirke på Birckesetter),også en del av denne spennende historien.
 
Man kan lese om jomsvikingene på wikipedia, det vil etterhvert bli lagt ut stoff om disse.
 
 
 
---
 
JUTULHOGGET.
Jutulhogget,slik det ble til med nedtapping av nedre Glåmsjø for 9500 år siden.
 
---
 
Bøxelseddel.
 
Se forøvrig Spekedalen/kongeskjøter under "Kategorier".
 
---
 
JERNUTVINNINGS ANLEGG , VESTKJØLEN.
 
 
Gjemt under mose i århundrer.
 
Se "fotoarkiv" med bilder fra stedet .
 
---
 
Meget gammel stokk kiste til salgs, Hbo 3000 kr, lengde 240 cm, dia ca 85 cm, se billedarkiv for bilde .
 
---
 
Se fotoarkiv.
Der tiden står stille.
 
Se fotoarkiv.
I Sølensjøkongens rike.
 
---
 
KIRKEBOK FOR ØVRE RENDAL 1661 - 1680.
 
Denne ligger i arkivet, finnes nå transkribert,den er tilgjengelig på bibliotekene,event kontakt Roger Sæther, prestegården 2484 Rendalen.
 
---
 
THE GENETIC STRUCTURE OF NORWAY.
 
 
---
 
KIRKENE.
Dagens kirke er bygd i 1759, innviet i 1761, mye opplysninger om denne i arkivet.
 
Den gamle kirke,ST Simon og plasseringen,se kart 1723 under.
 
 
 
 
 
---
 
GEISTLIGHETEN.
 
HRR SIMON.
 
 
 
 
 
Egne sider som omhandler Simon Pofvelson og Jens Bundisøn i arkivet.
 
 
 
---
---
 
 
---
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie