Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Trolldomsprosessene.

 
Med tanke på heksebrennerne fra Rendalen Simon Pofvelson(Nordset) og hans svigerfar , slottskapelan på Akershus festning , Jens Bundisøn.
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blåfjell, del 1, s.1-89.pdf (4,7 MB)
Blåfjell, del 2, s.90-153.pdf (3,7 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiltalt- Ragnhild Nordseth..pdf (73,7 kB)
16730000(frikjent) Ragnild Nordset,Kirsten Møm,Ingvild Knudsdatter.jpg (1,5 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heksprossessene i Rendalen..pdf (6,3 MB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20130000 Svartebøker.pdf (93,1 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20130101Trolldomsprosessene i norge..pdf (183,3 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jens Bondesen.pdf (37,9 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16970000 Simon Pofvelson død(Jens Bundisøns svigersønn).pdf (1491236)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosessene i rendalen..pdf (4,1 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Register over svartebøker..pdf (89,3 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De frikjente i Rendalen:

Ragnhild Nordsett.

Kirsten Møm.

Ingrid Norsett.

Karl Nordsett.

Else Horsett.

Jorunn Bergsett.

Gjertrud Berger.

Gunhild Hundgård.

Marthe Hundgård.

Karen Knutsdatter.

Rett Marthe.

Ingeborg Handgård.

Ivar Møm.

Ole Simensen Norsett.

Kirsten Nordsett.

Sigrid Horsett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trolldomsprosessene på Østlandet..pdf (1113073)

Register over trolldomssakene..pdf (198774)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

witchesplay.pdf (10404456)

-----------------

Med kommentarer om hekseprosessen i Rendalen.

Den norske Overhoffretten på Akershus 350 år - Arkivverket.pdf (197460)

Ragnhild Olsdatter Nordset , Øvre Rendalen .pdf (461031)

Hekser i Norge _ Norwegian Witches.pdf (227141)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heksenes vårfest .

Heksejegernes blodige bibel - Trøndelag.pdf (2229895)

NRK - Historie Bloksberg ..pdf (123450)

Sagnet sier at heksene fløy hit da de festet med djevelen på valborgsaften - Dagbladet.pdf (903552)

Skjærtorsdag dro heksene til Blokksberg.pdf (2310831)

Valborgsmesseaften i Troms kirke.pdf (217941)

Valborgsmässoaften og 1.pdf (927078)

Valborgsnatta - Wikipedia (1).pdf (135133)

Valborgsnatten - Wikipedia.pdf (183630)

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie