Skyldfolket og Ættefolkets historie.

 Siste utlagte:  07.05. 2017, del 2 .

 
 
Møyåvollen Seterlag ved Knut Nordseth(kommunens matrikulør), mot Skjellåvollen seterlag.(Møyåvollen tapte).
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Les om: "Det Danske paradokset".
Norge dårligst i Scandinavia .
 
Skal Norge bli tatt seriøst, må det ryddes opp , (reformasjonen og kongeskjøtene) .
 
Kongeskjøtene må brukes.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Se detaljene på kartet ,kirker , jern osv.
 
 
   -----------------------------------------------------------------------------------
 
Det unike dokument fra Hough/Høye i Rendalen.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
20.09.2016 : Nye bilder i arkivet , fra Høye.
                    Se gammel stokkiste mm fra Hough/Høye.
                   
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
 
For de som venter på flere dokumenter: Det er klargjort flere kg med eldre originaldokumenter fra hovedgårdene,men pga dårlig helse må jeg be om forståelse for at dette vil ta litt tid.
For forskere mm - For enkeltdokumenter / emner , ta event kontakt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Geistligheten og det mektige  platået Birckesetter (Bergset i dag) , og koblingen i de geistelige slektsleddene fra Birckesetter til -  Akershus(Oslo) - Bergen - Trondheim(Nidaros).
 
Jens  Rennord ---  Bergen:  Kapelan Bergen Domkirke, sønnen Ludwig Rennord , sogneprest til Indre Morgedal , birkedommer over Svanø Birk og sorenskriver i Sunnfjord.
Simon Pofvelson -  Akershus festning .
Kapelan Werdahl/  Anna Catarina Sommerschield - Nidaros. - Sønnen Ole werdal , sogneprest for Eid.
 
Simon Pofvelson var prest i Særna ( og Idre) , før han ble prest i Aamot og Rendalen.
2 av Simon"s døtre ble gift til Idre,(Martha og Margarete).
 
Geistligheten:
Dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie,(Slottskapelan på Akershus festning).
Simon Pofvelson var gift med datteren til Jens Bundisøn.
 
 
Se arkiv.
 
----------------
Slektstre og Genealogirapport.
 
 
 
--------------------
 
Og så til slutt ved disse juletider.
 
En liten kommentar til spørsmålet nederst på "Det unike dokument".
 
 
 
Undres hva som sto på menyen da den blivende kong Sverre Sigurdson(1177 - 1202) med følge var på julebord i Rendalen i 1173.
 
Årsaken til besøket : Besøk av sine slektninger - Jernutvinning , kongens lommebok.
                        Mat : Mest sansynelig reinsdyrkjøtt.
Kong Sverre : Kongen for Birkebeinerne på Birckesetter.
------------------
 
Norsk Landbruk: 1863 - 1913.
 
 
 
 
 
 
 
-----------------
 
Fra Arkivverket:
 
Gården Preste enke sædet og plassen Sørberget.
 
 
-----------------------
 
 
------------------------
 
Rendalen: Birckesetter (Bergset i dag)
 
Mutasjonene - Genfeilene og kreften fra Gravhaugene (Hough / Høye) som spredte seg i de Norske blodslinjer fra Presteskapet på Birckesetter,(til Bergen - Oslo - Trondheim og videre).
Årsaken til at mange gentester seg i dag.
De recessive gener går i arv til barna.
Nå må Norske myndigheter fortelle folket sannheten.
En endeløs rekke av tragedier.
Det enorme antallet mutasjoner og genfeil gjør at Norge har et stort genetisk problem , knyttet til arv.
Personvernet gjør det ikke lettere.
Heller ikke det at store deler av befolkningen er bærere av mutasjonene(uten diagnose) , og fører dette videre til sine barn.
Liten hjelp i at Nordmenn flyttet til byene , da genfeilene fulgte den enkelte.
 
 
Rendalen og indre Østland i dag: Enormt med kreft , mutasjoner og genfeil , enkeltfamilier som 1/2 får kreft i en eller annen form, degenerativ og nevrodegenerativ sykdom, alle ættefamilier er berørt.
For fremtidige generasjoner finnes det en vei utenom , med mye mindre risiko for sykdom.
Man må også ha med seg at genene herfra ble spredt til hele norges befolkning.
 
Verdt og merke seg :
Jacob B. Bull og andre skrev  en del om disse lokale karikaturene med "mindre bagasje" i sin samtid , Pussjo og Mongoleus  - Ola Johnsen styggpåjord  - Nukken fra gammelstu " - Lopp ola ,osv.
 
Nå må myndighetene på banen , opplys folket om denne genetiske epidemien.
Som rapportene viser ( Psychosis and suicide in a rural community , flere , kreft ) , etterkommerne sliter genetisk i dag .
Som legene sier " en enorm opphopning av sykdom ".

 

Les også, egen side:  Norrmannen mest innavlskadad i hele varlden, mere rundt dette , se egen side.

  Norge har et stort genetisk problem , knyttet til arv.

Norrmannen mest inavlade i hela verden - DN (2).pdf (1098712)

 

Innavlen i Norge er størst i hele verden (2).pdf (2368956)

 
 
 
Brain, degenerativ disorder:
 
Utdrag fra boka: Gammelt skyldfolk i Østerdalene:
 
 
The Rendalen Mutation:
 
 
Kreften kan spores tilbake til Rendalen år 1495:
 
 
-------
 
Den store vitenskapelige undersøkelsen som ble NIFU meritterende: Les om F 1 - F2 - F3.
 
Utgang: Houg (Høye) , gravhaugene  i Rendalen:
 
 
 
-------
 
AT Rendalsmutasjonen:
 
 
For mere rundt dette , se egne sider i rullgardin.
 
-----------------------------
Husk kongeskjøtene 1662:
 
 
Underskrevet av stænderne i Norge - Danmark og Island, side 1 -21 (totalt over 500 sider)
 
 
Norge skrev under.
 
Slik startet salget av landet og de enorme jordegodsene.
 
 
 
For senere kongeskjøter , se egen side.
 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 
Utdrag fra boken om Skyldfolket og Ættefolket.
Gammelt skyldfolk i Østerdalene.
Av Oliver Myhre Finstad (1914).
 
 
                        Skyldfolket: (Høye - Nordseth - Haarseth).
 
Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet.
 
          Lat oss ikkje forfedrane gløyma
          under alt som me vende og snu
          For dei gav oss ein arv til å gøyma
          han er større enn mange vil tru.
 
 
Arven: Genene og blodslinjene i det Norske folk - (genfeilene / sykdommene  og utgangene som ble forsøkt holdt skjult , de recessive genene)
 
Linje 2: Refererer til reformasjonen.
 
 Se de store vitenskapelige undersøkelsene om folket fra Haug/Høye , Les om F 1 - F 2 - F 3 , og etterkommerne.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Skyldfolket og navneskikkene som har gått i arv i over 500 år i Rendalen.
 
Skyldfolket:  Høye - Nordseth - Haarseth .
 
Erik - Nils - Jacob - Simon (st)- Olaus(nico)(st) - Jens - Lauritz , Pål (paul) osv.
 
Enevoldskongens etterkommere.
--------------------------------
 
Kongenavnene og de katolske helgennavnene har gått i arv i familiene i over 500 år.
 
Så også i dag , skyldfolket kan sin historie.
 
--------------------------------
 
Europas forskere har i snart 40 år forsket på ættene fra Birchesetter , de første blodprøvene ble samlet inn i 1978.
 
Folket fra Hough (Høye) ,(gravhaugene) , kapelanslektene og etterkommerne , landets mest gjennomforskede familie.
Les om de store vitenskapelige undersøkelsene , om F 1 - F 2 - F3.
F 1 kom fra Pommersk ætt til Rendalen , se rapport.
--------------------------------
 
Storverket "Magtens besegling" , underskrevet av stenderne i Norge - Danmark og Island.
 
 
Side 1 -21 (av over 500), mer kommer.
  21 - 50.pdf (2625008)  (05.01. 2017)
 
-----------------------
 
Takk til Europas forskere(kongehusrekken) og alle dere som har jobbet i årevis med genealogirapportene.
Et enormt arbeide gjennom flere 10 år.
 
Genealogirapport og slektstre med utgang Houg / Høye er nå klar.
Over 1500 sider gjennom over 1600 år,( forbeholdt sponsorer og forskere).
Fra Houg /Høye til Erik av Pommeren og kongehusrekken.
 
Den gedigne Genealogirapporten (slektstreet) fra Hough/Høye viser inngifte (innavl)  i over 500 år.
 
Et flott samarbeid .
 
Takk.
 
-------------

 

Kommer:

 

Østerdalskongen ,(Jacob Eriksen Haarseth ) eiendommene og skogene , hva skjedde med disse etter 1903.

Det som skjedde med skyldfolket og enevoldskongens etterkommere gjennom generasjoner er en meget stygg historie.

-----

Den store plagen (svartedøden) , så en Enevoldskonge ,(Norge - Sverige - Dannmark) , stendergifte --  søskenbarngifte frem til 1900 , en genetisk katastrofe.

-------------------

Bygdebøkene for indre østlandet : Det er hoppet over 150 år fra 1536 , preste og kirkehistorie etter reformasjonen).

Enkelte bygdebøker ble utgitt flere år etter forfatterens død (ferdig redigert av bygdefolket).

Bygdebøkene bør starte på 1500 tallet og ikke etter 1700 , også en måte og omgå sannheten på.

---------------------

 
 
 
---------------------
 
OVERHOFFSRETTEN OG RENDALSPROSESSENE , ( Overhoffsretten kom sammen en gang i året) .
 
Kampen om troen - kirken mot allmuen.
 
 
Hekseprosessen i Rendalen.
 
Husk heksbrennerne(familien) fra Rendalen Simon Pofvelson og hans svigerfar , slottskapelan på Akershus festning Jens Bundisøn.
Kirkens kamp mot bygda, gårdene som brandt noen år etter , osv.
Kapelan Simon Pofvelson bodde på Nordseth i Rendalen og døde på sin gård der.
Hovedheksene Raghild Nordseth og Marthe Berger hadde tette slektsband til kapelanen.
En formidabel kamp utspandt seg både internt i familien og mellom bygda og kirken(presteskapet).
Dette resulterte i hekseprosessene i Rendalen og Idre (der ble mange brent på bål).
 
 
 
--------------------
 
 
 
-------
Bilde fra Øvre Rendal i  1904. (se forøvrig billedarkiv)
 
Haugen ved Bersethaugen(fjernet i dag) og de enorme utgravingene og masseforflyttningene ved elven , nord for Bullmuseet er spennende.
 
 
 
 
-------------------
Handelsstedet Birckesetter.
 
 
--------------------
 
 
Runebommehammeren fra Nordseth.pdf (8542104) Runebommehammer eller ikke , debattinlegg side 46.
 
Funnet av Jacob Høye,født 1839 - død 1922 ...
 
 
 
 
 
 
 
------
 
Les også artikkelen "noe er grunnleggende galt" , i arkivet (se egen side om de genetiske epidemiene)
 
 
 
 
 
 
 
Se forøvrig egen side om temaet.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Med tanke på heksebrennerne Simon Pofvelson (Nordset Rendalen) og hans svigerfar slottskapelan på Akershus Jens Bundisøn .
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Øvre Rendal og den "Pill råtne" kirkehistorien.
 
Historien om St simon og hvor den lå.
Historien om St Simon kirke og hvor den lå ble forsøkt vekkskrevet.
 
Eventyret om en kirke på Nordset og bruk av synske folk , osv.
Kirke på Vangen som Rendølene påstår , det finnes ikke noen dokumentasjon på denne. 
Historien om Graven.
 
Sannheten er at St simon kirke lå på Birchesetter (Berg - Område Høye)
 
Gården Nordre Høye ble fjernet , det ble reist et kommunalt bygg på tomten .
Gravhaugene på Høye ble fjernet mellom 1950/60 , 1 stk igjen.
 
Se dokument fra Riksarkivarens database , St Simon kirke " skjøte på 3 huder" på Bergh(er) i 1570.
 
Rendølene gjorde alt for og fjerne historien om det katolske Birket  " Birckesetter" og Bergh og Hough .
Kapelanene med skjøtene , disse gikk inn på Berg(er) og Hough (matrikler og kongeskjøter ligger i arkivet).
Alt ble gjort på grunn av rettighetene i grunnen og fjellområdene.
Gravhauger ble fjernet , kirkehistorien ble omskrevet , etterkommerne etter presteskapet som satt med kongeskjøtene
ble meget stygt behandlet ,så også i dag.
En godt dokumentert " skammens historie".
 
 
1723 Matrikkel -St Simon kirke og St Peder Kirke råder bøxelen.pdf (22212) Grunneierretten og senere skjøtene som gikk videre ved arv.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fra Tingbokprosjektet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DE ÅPENBARE SAMMENHENGER:
 
Degenererte tilstander:  Mutasjoner -  Genfeil - lav IQ - kreft - Hjerneskade , osv.
 
 
Kognetive vansker , lettere psykisk utviklingshemming.
 
Norge sliter med  degenererte tilstander (innavl) arv og lav IQ .
 
FAKTA IQ :
 
1. IQ er en forkortelse for intligentkvotient .
2. To tredjedeler av befolkningen har en IQ på ca 100 .
3. EN IQ mellom 100 og 70 kalles kognetive vansker som betyr at man har lærevansker i større eller mindre grad.
4. Mellom 70 og 50 har man i følge medisinske begreper en lett psykisk utviklingshemning.
 
En tredjedel av Norges befolkning er et høyt antall .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Høyesterettsdom Sølensjøen.
 
Rendølenes rettigheter i Sølensjøen grunner seg på Okkupasjon eller bygsel.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Litt fra " Old Genealogi " , for viderekomne.
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Birckesetter: Bergset i dag .
 
I tidligere tider var utgangen  Bergh og Hough .
 
Skyldfolket fra Hough (Høye).
 
Norges mest gjennomforskede familiehistorie , heksebrennerfamilien fra Hough (Høye) , Rendalen og de Åmotske blodslinjer og ætter ( Bundisøn / Bondesen - slottskapelan  på Akershus festning , Simon Pofvelson"s svigerfar Jens Bundisøn / Bondesen , Åmot ).
 
Bøkene om skyldfolket , og ættene som nedstammer fra disse.
De store vitenskapelige undersøkelser om skyldfolket ( F 1 - F 2 - F 3 ).
 
De genetiske epidemier på grunn av inngifte , arven som gikk videre til barna.
De katolske blodslinjer , reformasjonen , hekseprosessene ,  St Simon kirke på Birkesetter og de fjernede gravhauger , slaktet av Nordre og Søndre Høye og Nordseth.
 
Historien om da gårdene på Birkesetter (Bergset) brandt , bygdas oppgjør med kirken og troen.
Slaktet av kirkegodset ( mensalgodset).
 
Se tidslinje for helheten.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sammendrag : Sammenhengen i  Eiendom (Geistligheten) og Gener .
 
Omdømmemessig for Norge er vel ord som katastrofe nærliggende.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spesielt for Rendalen : 80 % av bondehusholda hadde tjenere.
 
 
 
Stammefamiliene Rendalen 1599 - 1801.pdf (5309787)  Se forøvrig egen side om temaet.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rendalen kommune.
 
Hvor er skjøtene deres Rendøler ...
 
 
 
 
 
 
Og leke grunneier med servitutter og bruksretter holder ikke i lengden .
 
Berger 1723 6 huder 9 skind.pdf (22212)  se forøvrig "Digitalpensjonatet Rendalen ".
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De ekte skjøtene på Undset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgangen på Undset var "Hough" , den gedigne gravhaugen ligger der den dag i dag (med dyregravrekkene rett ved) , ved første deling ble Houg delt i to , Nordre og søndre Undseth.
Gravhaugen er dog plyndret , det er vel grunn til og spørre " hva med alle oldtidsfunnene fra Unset ".
 
Se forøvrig egne sider - Jordebokregister - skjøter - Matrikkeler .
 
 
 
Slekta til Sigrid Undseth ætter 5 dobbelt inn i det danske Kongehus ,se forøvrig arkiv .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Den våkne bruker har vel nå registrert gravhaugene på Høye (Hough) ,Birkesetter og den gedigne gravhaugen på Undset (Hough) , og koblingen opp mot ættene og slektene.
Hough på Birkesetter (Bergset i dag) og Hough på Undset.
 
 
SKYLDFOLKET.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litt slektshistorie.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendix.
 
The three founders ( F1 - F2 - F3 ) , their immediate descendants and the diagnotic hypotheses .
Side 32 , siste side .
 
 
 
Genealogirapport for :
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kongeskjøtene må taes i bruk.
 
 
Det er ingen grunneiendomsrett i servitutter og bruksretter.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Berger 1723 6 huder 9 skind.pdf (22212)  Se forøvrig "Digitalpensjonatet Rendalen ".
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalt sett :
 
Norge i en omdømmemessig krise.
 
Innavl - degenererte tilstander - enfold - grådighet - eiendomstyveri .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Som det står i rapportene " Ættefolkets organisering ble oppløst " , men genene slapp ingen unna .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Resyme :
 
Hva dokumentene forteller : Kampen om grunneiendomsretten.
 
Etter at gårdene ble innløst i Rendalen (etter 1700), og Rendølene tapte ved kommisjosdommen 1786 ,har det vært bare løgn og falske vitnemål ,
dokumentfalsk og eiendomssvindel , og manglende hjemmel .
 
Rendalen Kommune har mye og forklare...
 
På grunn av denne historien er det også noen dødsfall som det er all grunn til og se litt nærmere på ,( virker meget beleilige i sin sanntid ) bla på " Høye " , Bjøntegård , og Søndre Undseth.
Disse dødsfallene er linket direkte opp mot " skyldfolket " , (kapelanenes etterkommere) .
Dette vil senere bli omtalt på egen side i arkivet .
 
 
Tidslinjer:
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
St Simon Kirke.
Kirken som rådde grunneiendomsretten . skjøtene som gikk videre ved arv , osv
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Litt brukerstatestikk for Dokumentarkivet " Rendalen Historie ".
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fredriks gave og Allmenningene .
 
Se nådebrevet fra Prestene " ei bøygd der allerede synker til sin undergang ".
 
 
 
 
Medeierene havde ikke evne til at forsvare sin rettighet , og derved ble ble bøxlingen stående som riktig (side 2) .
 
Indlagd ved Commision over Reendahlens  Alminding på Siølie den 25 aug 1785 (underliggende dok).
 
 
 
 
 
Se mer fra " Fredriks gave " i arkivet.
 
Se også salget av " Fredriks Gave " , i arkivet.
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
DET MEKTIGE PLATÅET " BIRCKESETTER "  GJENNOM 1000 ÅR OG VERDIENE I GRUNNEN , SKYLDFOLKET OG ÆTTEFOLKETS HISTORIE I NORGE.
 
 
KONG SVERRE SIGURDSON " S JULEBORD  PÅ BIRCKSETTER I RENDALEN i 1173.
 
Kong Sverre : Kongen for Birkebeinerne på Birckesetter (Bergset i dag).
 
Hva spiste Kong Sverre med følge da han var på julebord på Birckesetter i Rendalen i 1173...
 
Se nederst på underliggende dokument..
 
 
 
 
 
Se skyldfolket"s slekstre :  Folket fra Hough på Birckesetter ( Høye), nedstammer direkte fra Kong Sverre Sigurdson.
 
Takk til  både Norske og utenlandske  forskere som har utarbeidet Genealogirapportene og slektstreene  på Ættene gjennom århundrene .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Birckesetter var arnestedet for de genetiske epidemier og tragedier etter reformasjonen.
 
Viktig og merke seg : ( mutasjoner og genfeil og genetiske avvik ).
 
Jacob Breda Bull og andre har skrevet mye fra sin samtid om disse lokale karikaturene (med mindre bagasje) , Pussjo(spillemann) og  Mongoleus og "nukken fra Gammelstu"( L. S.)  - Ola Johnsen Styggpåjord  og gutta , Lopp ola ,osv.
 
Med tanke på de genetiske rapportene , bla " Psychosis and suicide in a rural community ".
Det er også verdt og merke seg at denne rapporten ble " NIFU " meritterende , og gjelder hovedgårdene i Rendalen.
 
 
Se også : Jakob Breda Bull"s ry som forfatter er på ingen måte det samme i litteraturhistorien som blandt det lesende publikum.
 
Se også : Liste over utgivelser fra 1893 - 1977 , 83 stk .
 
Folkelivsskildringene ble for nære , det ble for kort vei til presteskap og kirke , inngifte (innavel),og mutasjoner og genfeil.
 
Dette i tilegg til at Oliver Myhre Finstad  i 1914  ga ut sin bok " Gammelt skyldfolk i Østerdalene ".
Denne boka tok for seg ættene og skyldfolket , i motsetning til bygdebøkene , disse hoppet over 150 år fra 1536 (etter ref) .
Prestehistorien og kirkehistorien ble utelatt.
 
Jacob Breda Bull og Østerdalskongen , Jacob Eriksen Haarseth  (av skyldfolket).
Jacob B. Bull skrev under som vitne på flere av skjøtene da Østerdalskongen kjøpte eiendommer i Rendalen , og disse var gode venner.
Østerdalskongen " Jacob Eriksen Haarseth " og hans kone Ingrid var faddere til Jacob Breda Bull .
 
På grunn av historien :
Østerdalskongen og etterkommerene , og Jacob B. Bull  ble " forsiktig sagt " slett behandlet...
 
Etterhvert flyttet  " Bullfigurer og Aukrustfigurer " fra landsbygda til byene (men ingen slapp unna genene , mindre risiko).
For de som ble igjen " vel ", større risiko.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se forøvrig egen side " Kart ".
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vågå.
 
Hr Olle (oluf Eriksen) og Jacob Lauritssøn , kjente prester også i Åmodt og Rendalen (se arkiv).
 
Se også Genealogirapport på Jacob Lauritzen , ( F - 1 ) i Rapporten " Psychosis and suicide in a rural community )
 
 
Hrr Simon og presteskiftene på Nordseth og Bjøntegård.
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BIRCKESETTER : Arnested for de genetiske epidemier og tragedier etter reformasjonen .
 
Det er vel på høy tid at Rendølene innser at Rendalen er landets mest gjennomforskede kommune .
 
Store vitenskapelige undersøkelser (sykehus innlandet gjennom 40 år)og Genealogirapporter  , og arkivverkets oversettelse av tinglyste skjøter gjennom 350 år lyver ikke.
Men derimot...
Hva mener Rendalen kommune...
 
Det er også over 100 år siden boken om skyldfolket ble skrevet , (utgitt 1914 ) .
 
Denne boka brukte forskerne når de  i over 40 år forsket på  " folket fra Houg (Birkesetter) , Bergset i dag .
 
Forskerne begynte og samle blodprøver fra folket i Rendalen  allerede i 1978 , og mange prøver ble avgitt.
Senere ble det kjørt gentester på store grupper innenfor den enkelte diagnose.
Undertegnede er selv en del av dette gjennom flere 10 år  , som resultatene sier , alle er i slekt , sporene til "dalene i øst " er tydelige.
 
For den enkelte sykdom vil jeg henvise til Rikshospitalet og Frambu  Kompetansesenter  ( senter for sjeldne diagnoser ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Se forøvrig egen side " jordebøker og Marikkel .
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------
 
Kongeskjøte 85 stk i perioden 1716-36.pdf (513912)  Se egen side i arkivet " kongeskjøter i Rendalen ".
 
----------------
 
 
-----------------
 
Gamle krystallglass med merke fra Høye ( Hough ).
 
Bu merke - Tømmermerke Høye..jpg (1479788) (Gml krystallglass fra Høye ( Hough ).
 
 
Stokkiste fra Høye ( Hough )..jpg (169340)  (Gammel stokkiste fra Høye ( Hough ).
 
Se forøvrig billedarkiv .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Olav Engelbrektsons jordebok , se arkiv.
 
 
 
 
 
 
 
------
 
Rendalen år 1495 .
 
 
 
 
Les om  " The three founders " F 1 - F 2 - F - 3 .
 
 
 
Se forøvrig egen side om "de genetiske epedemier "
 
-----
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SIGRID UNDSETH :
 
UNDSETHSLEKTEN : Ætter 5 dobbelt inn i den danske presteslekten fra Åmot og Rendalen .
 
Halvor Undseth , bestefar til Sigrid Undseth , født i Rendalen 1823 . 
 
Gården ligger rett nedenfor den gedigne gravhaugen (Hougen , rett ved dyregravrekka , se arkiv for mer info )
 
Halvor Undseth - lokalhistoriewiki (1).pdf (245445) ( Gården Bakken : senere Østerdalskongens føderådsgård ).
 
 
 
 
Presteslektene  fra Åmot og Rendalen med kongeskjøtene .
 
Rendalen : Undseth.
 
 
 
 
 
 
 
Rendalen : Berger.
 
 
 
 
Åmot:
 
 
 
For tidligere og senere skjøter , se arkiv .
 
 
Forløperen til Rollskjøtene på Unset i 1718 ( Borgermesteren i Christiania ).
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DIS NORGE - Slektsforum .
 
 
Med henvisning til  ovenforliggende " Folket fra Høye (Hough) " , landets mest gjennomforskede familie , les historien om F 1 - F 2 - F 3 .
Se også Genealogirapportene.
 
Øvre Rendal : Landets mest gjennomforskede bygd .
 
 
 
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om de genetiske epidemiene.
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Kirkebygsel og Høye med underliggende fjeld i matriklene gjennom århundrene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se førøvrig egen side på kirkebygsel.
Se og egen link i rulllgardin " Høye med underliggende fjeld " i matriklene gjennom århundrene.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Litt mer fra Hekseprosessene i Rendalen .
 
 
 
Med kommentarer om hekseprosessene i Rendalen , må leses .
 
Se forøvrig egen side om temaet.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Det er kongeskjøter på hver kvadratmeter av Norge .
Rydd opp i bruksrettinstituttet i fjellområdene , ikke alle kan være  " såkalt " grunneier .
Ta kongeskjøtene i bruk , ( gjelder 20 % av Norges grunnareal ) .
 
For Rendalen : Den ufulstendige gårddelingen / mangelende hjemmel , eiendomssvindelen og de fiktive grunnbøkene på gårdene .
Staten måtte bruke over 10 år på oversettelse av  skjøtene ,se " Digitalpensjonatet fra arkivverket på Rendalen "", Se under .
 
 
 
 
Inger Karin Marinsen har et særskilt ansvar for " Tingrettene - Sorenskriveriene - Fogderiene ".
Hun er også i tilegg ekspert på gotisk.
 
 
 
Forsøket på og gjøre " bruksretter " om til grunneiendomsrett i fjellområdene gjør at vi alle blir gjort til latter .
 
 
 
 
 
 
 
Beklager Rendøler , dere er veid og funnet for lette.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
YTRE RENDAL .
 
Thinglæst på Rendalen Thing den 12 februar 1825.
 
 
Fremlagt i Overhoffretten den 2 , 3 , 4 ,8 , 9 , 10 og 11 february 1790 .
Wesselkart.pdf (7415402)  Ytre/Øvre .
 
 
 
Se forøvrig egen side " Ytre Rendal ".
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nye bilder.
Oppdatert billedarkiv 06.04.2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dynastiet av prester i Jens Bundisøns (Bondesen ) familie , Rendalen og Åmot.
 
 
 
Kappelan Simon Paulssønn ble født i 1640 i Saltum , Hjørring , Danmark som sønn av Pål Høye .
 
Hrr Simon døde i 1697 , ca 57 år gammel på garden Nordset Øvre Rendal , Hedmark Norge .
 
 
Skiftene etter Hrr Simon og Werdahl ligger i arkivet , ( Oversatt av arkivverket ).
Se egne sider om temaet .
 
Kommer  : Genealogirapport (kongehusrekken)  på 53 ledd fra disse slektene ,( Over 1500 år) .
 
Vil for spesielt interesserte anbefale , " My Herritage " , Familie Tree Builder .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rendalen mest forgubbet.
 
133 arbeidsplasser borte på 5 år.
200 arbeidsplasser borte siden 2009.
 
Kun 608 arbeidsplasser igjen.
 
 
En kommune som er tuftet på falske grunnbøker , manglende hjemmler , uærlighet , løgn og fanteri , vil slite med  og overleve.
Man finner ingen grunneiendomsrett i " bruksretter og servitutter " .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HOUGEN : Den gedigne gravhaugen på Unset , hougen var Gnr 71 .
 
Svar fra Riksarkivar Tor Weidling.
 
 
 
Den første deling , Hougen ble delt i 2 , Nordre og Søndre Unset.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kontrakter:
 
Svenske  grøftegravere som kom til Norge på slutten av 1800 og først på 1900.
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Birckesetter : Erkebispens gods , størst  skyld .
 
 
Se forøvrig egen side " Jordebøker og Matrikler gjennom århundrene " .
 
 
 
Kierchestolen iche findes hos kierchen .
Aldri haffuer seet kiechestolen .
 
Underskrevet av heksebrenner Jens Bundisøn (Bondesen) , slottskappelan på Akershus og Sogneprest til Åmot og Rendalen.
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om presteskapet - Geistligheten og kirkene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Det er stadig nye brukere , vil anbefale og jobbe ut fra " Tidslinjen " , den er grei oversiktsmessig.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CHRISTEN KIER , ( gift med Ellen Jensdatter ) .
 
1733 - 1741 , Residerende Kappelan til Rendalen .
1741 - 1760 , Sognepret i Åmot.
1760 - Prost i Østerdalen.
 
Tinglyst samme dag , skjøte nr 2087 - 2088 - 2089 .
 
 
 
 
Se forøvrig egen side " presterekkefølgen " gjennom århundrene .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1570 , Skjøte på 3 huder i " ST SIMON KIrke på Bergh i ØFFRE Rindallen .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Åmot .
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De Rendalske og Østerdalske Sommerschield  etterkommere .
 
Anna Catarine Sommerschield ( side 70 , Langteigen Bjøntegård ) .
 
Alvdalsslektene som nedstammer fra Rendalen ( Bjøntegård ).
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
GUDEN SOM SVIKTET .
 
Einar Gerhardsen , glødende kommunist.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KLOSTERLASSE .
 
 
 
Far til Lauritz Nilssøn Var Niels Lauritzøn.
Se også  navnet på skjøtene på de store jordegodssalgene Norge i 1662, ( Familie navnet Lauritzøn ).
 
 
I 2013 ble den første Jesuitt valgt til Pave og han tok navnet Frans .
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oversikt : Arkivar Leif Midthaugs privatarkiv ( 1897 - !957 ) , statsarkivet Hamar .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
19011216_Overenskomst_Staten_RV[1] (2).pdf (1275013) Rendalen Nordre statsallmenning .
 
 
Se forøvrig egen side "Allmenningen " .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Se egen side : " Forskningsrapporter " .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kong Sverre Sigurdson, Kongen for Birkebeinerne ( Birckesetter ) .
 
Se forøvrig egen side om den blivende Kong Sverre og hans Julebordstur til Rendalen  i 1173 .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Heksenes vårfest .
 
Se egen side om " Hekseprosessene i Rendalen " .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FRA DET GAMLE " BIRCKESETTER " ( 1510 ) TIL ..
 
ØVRE RENDAL I DAG : Genene som går i arv ...
 
Degenerasjon , storparten av de gamle slekter døde ut på grunn av innavl , mutasjoner og genfeil , Fonnåsfolket - Løvhaugfolket - Birckesetterfolket (Berger - Bergset , osv .
En del av de som ble igjen ( med mindre bagasje ) ble folkelivsskildret av Jacob B. Bull , og andre  i sin samtid , Pussjo - Mongolaus - Nukken fra Gammelstu - Ljugarmarja - Kaffebrennkari - Lopp Ola , Ola Johnsen Styggpåjord , osv er deler av de som ble igjen .
Dagens Rendøler er etterkommere av disse ,  etterkommerne er igjen omtalt i rapportene fra Rikshospitalet og Radiumhospitalet , bla " Psychosis and suicide in a rural Community " , ( 1877 - 2005 )  .
Les historien om F 1 - F  2 og F 3 i Rapporten " Psychosis and suicide " , F 2 mistet 9 av 10 barn .
 
Disse recessive genene skapte mye  enfold - mistro - avvindssyke - grådighet og misunnelse i lokalsamfunnet gjennom 1900 tallet , og utviklingen i Øvre Rendal ble sterkt skadelidende.
 
 
Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen) (3) (2) (8).pdf (316847) Sinnslidelser og selvmord , ( 1877 - 2005 , gjelder dagens befolkning ) .
 
Psycosis and Suicide in a rural community (part 2) (1) (7).pdf (546983) Sinnslidelser og selvmord , ( 1877 -2005 , gjelder dagens befolkning ) .
 
AT Rendalsmutasjonen (3).pdf (301609) AT Rendalsmutasjonen .
 
 
 
 
 
 
The Norwegian Radiumhospital :
 
The Norwegian Radium Hospital - Forskningsoppgave. (4) AT Rendalsmutasjonen ..pdf (2273272)   Kreften , ( forskjellige typer ). Risk of cancer , the Rendalen Mutation side 66 .
 
 
 
Se forøvrig egne sider om temaet .
-----------------------------------------------------
 
ALVDALSSLEKTENE SOM NEDSTAMMER FRA RENDALEN .
Mutasjonenes og genfeilenes vandring ( følger presteskapet - Geistligheten) .
AlVDAL : Stamfaren fra Rendalen ( Sommerschield  - Bjøntegård )  ble betegnet som  " tilbakestående og mindreverdig "  men fikk barn , side 80 .
Anna Catharine Sommerschield , side 70 .
 
 
Sommerschield - Bjøntegård :  Anna Catarina Heinrichsdatter Sommerschield F. 1676 - D. 22 juli 1766 på Bjøntegård i Øvre Rendal , døde i en brann antent av sin mindreverdige sønn Christian der også omkom .
 
 
 
Domprost  i Bergen (1701) , sønn av Hrr Simon fra Nordset , Jens Rennord slet også med genfeil , og sluttet i stillingen , hans sønn Ludwig Rennord ble også prest, se egen side om temaet .
 
 
Åmot og Storelvdal samfunnene nedstammer også fra disse slekter , via Jens Bundisøn ( Bondesen ) , se arkiv .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HØIESTERETTSDOM SØLENSJØEN :
 
Rendølenes rettigheter i Sølensjøen grunner seg på OKKUPASJON , eller bygsel .
 
 
STATEN :
 
 
Se egne sider : " Dommer "
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie