Skyldfolket og Ættefolkets historie.

 

Del 21. Bjarkøyretten ( Birkeretten ).

 
Bjarkøyretten ( gammelnorsk biarkeyiarrettr ), fornsvensk "bjærkøa rætter" var et lovverk som regulerte liv og virksomhet på handelsplasser ( BIRK ) og byer i Norden i tidlig middelalder.
 
De eldste kjente Bjarkøylovene i Norden er fra de to norske byene Nidaros ( Trondheim) og Bergen, disse er fra 1100 og 1200 tallet.
 
Fremveksten av oldtidens handelsplasser bidro til å avskaffe gamle rangsforskjeller.
I kaupanger, på fiskeplasser og overnattingssteder gjaldt Bjarkøyretten ( Birkeretten )  som bestemte, at alle frie menn var omfattet av samme rett , hauldsretten.
 
I HJEMBYGDEN gjaldt nok ÆTTESAMFUNNET, men på handelsplassene måtte det vike,(ref: wiki).
 
 
 
DANNMARK:  Birkeretten ble avskaffet i 1848.
 
SVERIGE:   Øya BIRKA ( Svensk kaupang / handelsby i vikingtiden ), lå på Bjørkøn i Uppland ( Veneren ), ble opprettet på midten av 700 tallet, og besto frem til rundt år 1000.
Byen var et viktig knutepunkt for handelen i Norden med resten av Europa.
 
NORGE:  BJARKØY i Norge er ei arkeologisk fredet, historisk øy som er nevnt i Snorres Kongesagaer, dette var hjemstedet til Tore Hund og hans søster Sigrid  Toresdatter.
             Birkeretten i Norge ble avskaffet i 1821, Rosendal var egen jurisdiksjon frem til 1853/ 1857, likeså Lysekloster gods.
 
 
 
 
 
 
BIRKEDOMMEREN MED RØTTER FRA BIRCKESETTER:
Rettigheter til og utnevne Birkedommer ( eget Jurisdiksjonsdistrikt ) var tidligere kjøpt av Danskekongen.
 
Ludwig Rennord var etterkommer av SIMON POFVELSON ( Ætten kommer fra Høye og Negard Nordset i Rendalen ).
 
LES OM KLOKKERSØNNEN OG ETTERSLEKTENE FRA RENDALEN ( NEGARD NORDSET ) SOM BLE DOMPROST - BIRKEDOMMER OG SORENSKRIVER I SVANØ BIRK.
 
Jens Rennord, Ludwig Rennord osv, stor etterslekt gjennom århundrene.
 
 
LUDWIG RENNORD ( Etterkommer av Simon Pofvelson (Pauli ), ble Birkedommer over SVANØ BIRK og Svanøygodset"s herligheter.
Rettigheter til og utnevne Birkedommer var  tidligere kjøpt av Danskekongen.
 
Navnet Rennord: Ref: arkiverket, se vedlegg: Skal være Rendal, eller kombinasjonen av Ren - dal og Nordset.
 
 
 
OSEN GÅRD:
FUTEN VERT EIGAR AV OSEN GÅRD: ( Ref, Fylkesleksikon ).
 
 
 I 1740 åra får den mektige futen på Svanøy, Hans Thiis Nagel hand om Osen med tilliggjande gardar.
Han driv Osen med Paktar dei første åra, men skøytar  i 1750 Osen med 12 tihøyrande gardar over til svigersonen Kaptein Fried Von Storm.
 
Von Storm var gift  med ei av døtrene til Svanøyfuten som ellers skaffa " godt gifte" til dei to andre døtrene sine i den rike kjøpmannsslekta Tonning i Stryn( sjå Tonning handelsstad) og med sorenskriver Hans Arentz i Dale.
 
 
STORM TEK OVER PÅ NY:
 
Eigendomen vart i 1759 delt i 3, men vart etter nokre år samla i Storm familien.
Sonen Ulrich Von Storm  tok over Osen og eide den fram til den vart prestegard i 1821.
 
DET SKJEDDE DA PRESTEN JENS RENNORD FIKK TESTAMENTERT OSEN FRÅ ONKELEN STORM, og fekk ettter søknad  flytte ned fra Sande til Osen.
 
Stormslekta fekk ordna med privat gravplass på garden.
Den kan fremdeles  sjåast like ved riksvegen mot Dale.
 
 
Oversatt av statsarkivet.
 
 
---
 
 
 
FOLKUNGEÆTTEN:
Svenske kongehusætter.
 
YNGLINGEÆTTEN:
Svensk / Norske kongehusætter.
 
 
 
 
SVERIGE:  BJARKØY: Birka (Veneren) Handelsted.
NORGE :  BJARKØY, Fredet handelssted fra Vikingetid.
BIRCKESETTER: Et tingsted og handelssted fra Vikingetid.
 
 
 
LES OM ÆTTENE FRA BIRCKESETTER I ARKIVET.
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------
 
 
 
MAGNUS LAGABØTERS LANDSLOV :
 
Er ei tidligere lovbok for Noreg, ho tredde i kraft i 1274, under Kong Magnus Lagabøter.
 
Landslova avløyste dei 4 landskapslovane,( Frostatingsloven - Eidsivatingslova - Gulatingslova - Borgartingslova ).
Dimed fekk landet for første gong ei felles lovbok.
Lovboka vart og nytta  på Orknøyane - Shetland - Færøyane, medan  Island fekk ei eiga lovbok, "Jonsbok".
Landslova vart nytta i over 400 år .
 
 
---
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
JERNUTVINNING I OMRÅDET MALMTEKTENE - GAMMELVOLLÅSEN, ( IRON ORE ).
 
 
MALMÅRE: IRON ORE:
 
Det er gravd ca 1.5 meter dypt.
 
 
BLÅTT VANN , I OMRÅDET MALMTEKTENE:
 
 
--
 
 
KULLMILER: 
UBRENT KULLMILE:
 
 
Diameter ca 15 meter, det finnes og flere på ca 10 meter i  diameter i området:
 
 
FORSKNING.NO: I NORGE HAR FOLK FREMSTILT JERN I OVER  2300 ÅR.
 
 
Se forøvrig under "Kategorier" Kullmiler og Malm.
  

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie