Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Sykdommene -- Mutasjonene - Genfeilene, (Genetic epidemiology)

 
 
RAPPORTENE - MUTASJONENE - GENFEILENE.
 
The plague -- stendersamunn -- Forsterket inngifte -- Genetic Epidemiology.
Presteskapet  -- Hovedgårdene -- Hele Norge.
 
 
SURVIVING THE PLAGUES .
 
Familial breast -ovarian cancer has been demonstrated to be frequent but unevenly distributed in Norway . 
This was asumed to be caused by the redused population size created by the medieval Bubonic plagues 25 generations ago , and by the  following rapid expansion.
We have previously reported that four mutations account for 68 % of the BRCA 1 mutation carriers .
Subsequent analysis has resulted in a total of 100 separate families carrying one of these founder mutations .
The four mutations occurred on one spesific BRCA 1 haplotype each .
The 1675delA , 816delGT , and 3347delAG families orginated from the South- west coast of Norway , with a few families in the north  while the traceable ancestors of the 1135insA families clustered along " THE HISTORICAL INLAND ROAD FROM THE SOUTH EAST TO MID - NORWAY ".
 
THE CARRIERS OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE DESCENDANTS OF ONE OR A FEW INDIVIDUALS SURVIVING THE PLAGUES .
 
We may identify the majority of BRCA 1 mutations carriers in Norway by screening for local foundermutations .
 
 
 
Oppererer bort friske bryst for og unngå kreft:
 
 
 
-
 
 
Starten etter reformasjonen: Skyldfolket og Ættefolket som ble til Norsk befolkningsregister.
Vitenskapelig undersøkelse av sykehus innlandet , NIFU meritterende.
 
Utgangen var kappelanene(Kappelan Lauritz Høye/swante) , og hovedgårdene i Rendalen ( les om F 1 - F 2 - F - 3 , side 32 - 9 av 10 barn døde , siste side).
 
Rapporten er NIFU merriterende.
Financially supported by The University of Oslo - The Norwegian research council - EU" Biomed 1 and 2 programme - Innlandet Hospital trust - Donations from Stiftelser and legat.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ØVRE RENDAL ( BIRCKESETTER ) , LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN .
 
 
 
GENENE ETTER DET TYSKE  - DANSKE - ENGELSKE PRESTESKAP .
F 1 er Tysk ( Swante , gift Høye ) -- F 2 er Dansk ( Høye ) -- F 3 er Engelsk ( Sommerschield ) .
 
The authors have jointly traced the records of people in the community in the archives of the three mental hospitals ( Gaustad , Rotvold and Sanderud ) and in the archive of the psychiatric out patient clinic at Tynset .
The oldest patient record included is dated 1877 and the last one is dated 2005 .
 
 
Part 1:
 
 
Part 2:
 
 
 
Les også : Slektens fall , og slektenes gjenreising ( nederst på siden ) .
 
HER BODDE IDIOTENE I NORGE:
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET :
 
Dødsårsakregisteret : Se de skremmende tallene for " sørøst " .
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
Forundersøkelsene startet i 1978 , forskerne gikk fra dør til dør i bygda og intervjuet folk , dette gjalt særlig hovedgårdene , det ble avgitt mange blodprøver.
 
 
Stamtavle 1550 - 1914.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
GENETIC EPIDEMIOLOGY :
 
FELLES GENTISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON .
 
Les: Kreften kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495.
 
Genanalyse:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOLLON Knytter 100 nye gener til Schizofreni og bipolar lidelse ..pdf (2352026) Jvf Rapporten  Psychosis and suicide in a rural community .
 
 
 
FELLES GENETISK OPPHAV : LITE GENETISK VARIASJON .
 
 
LES : NOE ER GRUNNLEGGENDE GALT :
 
 
 
Verdt og merke seg : Jacob B. Bull skrev jo mye i sin tid om  lokale karikaturene , Pussjo og gutta.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DE SOM IKKE DØDE AV SVARTEDAUDEN :
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ARVELIGE ATAXIER :
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
GENERELL UTREDNING OM ATAXI :
.............................................................
 
LOUIS - BAR SYNDROM AT BARNA .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
RENDALSMUTASJONEN :
 
----------------------------------------------------------------------
 
INNSIKT :
 
--------------------------------------------------------------------
 
FAMILIEANAMNESE :
 
------------------------------------------------------------------
 
BARNELEGE:
 
------------------------------------------------------------------
 
DØDSÅRSAKER :
 
------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SCHIZOFRENI .
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NEVRODEGENERATIVE SYKDOMMER :
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
HJERNECELLER - GRADVIS DØD - ENDRING AV FUNKSJON :
Nevrodegenerative lidelser - INM - NTNU.pdf (42,9 kB)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MUTASJONER OG GENFEIL :
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                 BØNN TIL MYNDIGHETENE :
 
        Bryt tabuene om de gamle genfeil og inngifteskadene i den Norske befolkning.
 
Nå må folket få vite sannheten , etter proffessor Mjøens rapporter ( genforskningsavdelingen winderen instituttet 40 tallet ) la myndighetene lokk på læren om genetikk og arv ( ligger i arkivet ) .
 
Den forsterkede inngifte i lokalsamfunnene gjennom århundrene og de reccesive gener som forårsaket mutasjoner / genfeil og sykdom .
 
Dette var tabu og skammen var stor , allmuen ble holdt uvitende og sannheten ble forbeholdt de lærde .
 
Kunnskapen om de få felles stamfedrene og de felles genene i blodslinjene i den Norske befolkningg ( meget få grunnstammer i blodslinjene ) .
De første katolske prestene etter reformasjonen ble stamfedrene til Norges befolkning .
Dette var meget uheldig for de som levde i dalførene i Norge og giftet seg med sine sambygdinger og fikk barn .
Disse slektene førte mutasjonene og genfeilene videre til sine barn, osv , osv..
 
Noen var genetisk heldige og fikk genfeilene bare fra en side (mor eller far), mye mindre risiko for sykdom , men storparten fikk  mutasjonene fra begge foreldre.
 
Med derpå mye større sjanse for sykdom ( Rendalen i dag ) .
 
Degenereringen er for de som lever i   dalførene i dag et faktum , dette viser rapportene , de må leve og kanskje dø tidlig av sine arvelige sykdommer.
Hvis myndighetene hadde fortalt sannheten hadde enkeltpersoner funnet seg en livspartner langt utenfor dalførene og risikoen for sykdom hadde vært mye mye mindre .
 
Da ville barna til disse få mutasjonene bare fra en side , og sykdomsrisikoen ville blitt betraktelig mindre ( for den enkelte sykdom ) .
I stedet ble det et voldsomt inngifte og sykdomsrisikoen ble meget forsterket .
Dette kjære Østerdøler står om våre barn og barnebarn og deres rett til å få oppdatert informasjon .
 
Det hjalp lite at folk flyttet til byene , ingen slapp unna sine egne gener , genskadene fulgte den enkelte ( blodslinjene ) .
I følge rapportene har den enkelte 5 til 6 mutasjoner og genfeil - hele landet sett under ett.
I restene etter de nesten utdøde slektene som stammer fra hovedgårdene er det opphopning av sykdom , mutasjonene og genfeilene er formidable .
 
Jo nærmere presteskapet i blodslinjene , desto mer sykdom finner man , de som dro ut fra dalene fikk tynnet ut sykdomsrisikoen , dvs mindre risiko for sykdom ,men fortsatt bærere.
Ingen slipper unna sin arv og sine gener , derfor har Norge i dag et utall av sykdommer og syndromer.
 
Se sykdomshistorien til hovedgårdene i Rendalen gjennom århundrene ( rapportene ) .
 
Håper og tror at myndighetene i fremtiden vil bli flinkere til og opplyse allmuen.
Taperne her er den enkelte familie som er en del av dette , uten og vite noe om det som blir rammet av sykdom plutselig død , osv .
 
Sykdommene ble spredt i Norge via Kappelanene og hovedgårdene , senere via bureisersamfunnene .
 
De gamle genfeil ble spredt i hele Norge via blodslinjene(presteskapet fra Pommeren og Dannmark), Rendalen og Innlandet til Bergen - Kysten - Nidaros - Idre og Særna , osv.
Et eks: Fra Rendalen domprost Jens Rennord - etternavn sammenføyning av Ren - dalen og Nord - seth , Rendalen Nordset .
Han var født i Rendalen 5 mai 1702 , død i Bergen 1775 - Stiftsprost i Domkirken i Bergen .
Hans sønn Ludvig Rennord var født 1742 , Birkedommer over svanø Birk , sorenskriver og sogneprest til Indre Holmedal .
Følger man presteskapet så følger man sykdommenes spredning i Norge , til bureisersamfunnene  derfra videre ( genene som går i arv ) .
 
På  flere av  hovedgårdene i Rendalen finnes det selv i dag rom med jerngitter og lenker som blir kalt "fengselet", disse rom ble brukt til oppbevaring
av de som var genskadet.
Familiene tok vare på sine.
 
Det er dannet lag og foreninger for den enkelte sykdom, enkeltdiagnoser er gentestet , slektskapet innenfor den enkelte sykdom er bekreftet via gentestene,
referansene til dalene i Øst er tydelige - alle i slekt.
 
Slektsskapet til Idre og Særna (de gamle Norske bygder:
Simon Pofvelson var før han ble Kappelan til Åmot og Rendalen kappelan i Særna (Idre har gått ut fra Særna)
2 av Simon Pofvelsons døtre ble gift til Idre, Martha og Margaretha.
Simon var gift med datter av slottskappelan på Akhershus Jens Bundisøn.
Disse 2 var sterkt innvolvert i Hekseprosessene.
Rendølene ble reddet i siste øyeblikk i Idre og Særna gikk det meget galt.
 
 
Simon Pofvelson(Pauli i Sverige) døde på sin gård Nordseth i Rendalen , se arkivet for skift osv.
 
 
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET :  Dødsårsakregisteret .
 
Se de skremmende tallene for " sørøst ".
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OPPSLAG FRA AFTENPOSTEN OG ANDRE MEDIER :
 
 
 
Les over: Norge har en tradisjon for innavl: få felles stamfedre i blodet etter reformasjonen, det genetiske utgangspunktet var i utgangen dårlig , dette måtte resultere i dagens situasjon, 1000 vis av mutasjoner og genfeil og uventede dødsfall.
 
På bygdene i tidligere tider ble dette ytterligere forsterket ved stendergifte - inngifte , lite hjelp i at nordmennflyttet til byene - fellesskapet i genene slapp ingen unna.
 
Kunnskapen om de felles stamfedre og fellesskapet i genene i Norges befolkning er formidabel men desverre forsøkt tilbakeholdt.
 
Se rapportene: Massevis av syndromer og sykdommer der årsaken er mutasjoner og genfeil.
 
Totalt sett et enormt antall.
 
Norge har et seriøst problem.
 
Undertegnede og driver av nettstedet "Rendalen Historie" har selv gentestet seg (med et beklagelig resultat), mor fikk kreft - bestemor fikk kreft - Oldemor fikk kreft - oldefar Ms, osv.
  
Rendalen i dag: Enormt mye kreft , mutasjoner og genfeil , nevrodegenerativ sykdom .
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Lauritz Swante også kalt  lasse i Rendalen Bygdebok.
Mutasjonene og genfeilene/sykdommene kan spores tilbake til de gamle Rendalsslektene.
 
Starten: Det Pommerske - Danske presteskap  Lauritz Høye(født swante) , se arkivet Erik av Pommeren konge av Norge - Sverige - Dannmark(kalmarunionen).
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katolsk:(klosterlasse) Niels Lauridsøn(1498 - 1580) forsøkte og få Norge og Sverige tilbake til moderkirken.
Kalmarunionen, se også kongeskjøtene på  jordegodsene i Norge da Niels Lauritzen selger jordegodsene.
 
Salget av jordegodsene krongodset/ christer Jenssøn --  Kirkegodset (prebengodset) Niels Lauridssønn ( se arkivet)
Laurentius Nicolay Norwegus også kalt klosterlasse, - Det er skrevet flere bøker om han.
 
 
 
Mrk: forståelsen av de katolske navneskikkene er viktig ( i min familie har de het Simon i over 400 år, så også i dag).
        St Simon kirke lå på Birchesetter(Bergset i dag).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SLAKTET AV KIRKEGODSET :
 
Slaktet av det prebende gods (kirkegodset - Preben von Anen) og den ufulstendige gårddelingen i Østnorge og Rendalen hvor alt startet ,likeså de katolske genskadene i den Norske befolkning er totalt sett en pinlig affære for kongeriket.
 
Alt startet på grunn av verdiene i grunnen malm -Jern  - Kobber - sølv.
 
Genfeilene og sykdommene som spredte seg i den Norske befolkning er godt kjent innenfor fagmiljøene , likeså de få felles stamfedrene.
 
Hva de vitenskapelige undersøkelser og genanalyser forteller , samt de tinglyste dokumenter gjennom 450 år.
Det katolske presteskapet og prestene som fikk fortsette sin gjerning etter reformasjonen.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STAMFEDRENE , DE KATOLSKE BLODSLINJER :
 
Geisteligheten og Adelen ble avskaffet  i Norge.
 
Men sykdommene til stamfedrene gikk videre  i kongeriket.
 
The Plague --- stendersamfunn --- Forsterket inngifte -- Genetic epidemi
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PRESTESLEKTER OG ÆTLINGER I NORGE :
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FRA DET GAMLE BIRCKESETTER ( 1510 ) TIL ØVRE RENDAL I DAG : Genene som går i arv ..
 
Degenerasjon : Storparten av de gamle slekter døde ut på grunn av innavl - mutasjoner , og genfeil .
Fonnåsfolket - Løvhaugfolket - Birckesetterfolket ( Berger - Bergset , osv) .
 
En del av de som ble igjen " med mindre bagasje " ble folkelivsskildret av Jacob B. Bull og andre i sin samtid .
Pussjo - Mongolaus - Nukken fra Gammelstu - Ljugarmarja - Kaffebrennkari - Ola Johnsen Styggpåjord - Lopp Ola , osv .
 
Dagens rendøler er etterkommere av disse , etterkommerne er igjen omtalt i rapporten ( NIFU MERRITERENDE ) , " Psychosis and suicide in a rural Community ( 1877 - 2005 ) .
Les også historien om starten : F 1 - F 2 - F 3 , F 2 mistet 9 av 10 barn .


Disse recessive gener har skapt mye enfold , mistro , avvindsyke , grådighet og misundelse i lokalsamfunnet gjennom 1900 tallet og utviklingen i Øvre Rendal ble sterkt skadelidende .
De nevrodegenerative sykdommer er et stort underliggende problem .
Mutasjonene fulgte genene til Geistligheten og presteskapet , så almuen ( Bureisersamfunnene ) .
 
 
NIFU Merriterende vitenskapelig publkasjon .
 
 
 
BRAIN : Neurodegenerativ disorder .
 
 
 
 
 
 
THE NORWEGIAN RADIUMHOSPITAL .
Kreften ( forskjellige typer ) risk of cancer " The Rendalen mutation " side 66 .
 
 
 
 
----------------------
 
ALVDALSSLEKTENE SOM NEDSTAMMER FRA RENDALEN .
 
Mutasjonene og genfeilenes vandring følger Geistlighet , presteskap , så almuen .
ALVDAL : Stamfaren fra Rendalen ( Sommerschield - Bjøntegård ) , ble betegnet som tilbakestående og mindreverdig , men fikk barn , side 80 .
 
Sommerschield - Bjøntegård , side 70 .
Anna Catarina Heiriksdatter Sommerschield født 1676 - død 22 juli 1766 på Bjøntegård i Øvre Rendal , døde i en brann antent av sin " mindreverdige sønn ", der også omkom .
 
 
Domprost i Bergen , sønn av " Hrr Simon " fra Nordseth Jens Rennord slet også med genfeil og sluttet i stillingen , hans sønn Ludwig Rennord ble også prest , se egne sider om temaet .
 
 
ÅMOT OG STORELVDAL .
 
Åmot og Storelvdalsamfunnene nedstammer også fra disse Danske og Pommerske presteslekter , via kappelan " Jens Bundisøn " , svigerfar til " Hrr Simon " fra Nordseth .
Far til Hrr simon Var Pål Høye ,hans far igjen var Jacob Swante ( Pommersk ætt ).
 
 
Mutasjonene og genfeilene  fulgte Geisligheten - Presteslektene - så almuen .
 
PRESTESLEKTER : org dok .
 
A - D .
 
 
 
 
 
E - H .
 
 
 
I - R .
 
 
 
 
 
 
 
S - Å .
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
SLEKTENS FALL OG SLEKTENES GJENREISING .
 
 
Innledning :
 
Rase :
 
Slekt :
 
Slekt :
 
Slektens fall ,degenerasjon :
 
Slektenes gjenreisning :
 
---
 
50% større medisinbruk i Hedmark , sett i forhold til Oslo .
 
 
 
---
--
 
---
 
HISTORISK DATABASE - ARV OG LIDELSER.
 
---
 
THE GENETIC STRUCTURE OF NORWAY.
 
--

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie