Skyldfolket og Ættefolkets historie.

SISTE UTLAGTE , DEL 6 :

 

Øvre Rendal kirke .

 
Kirke på Nordset og Vangen er ikke noe " Rendalen Historie " på noen måte vil forsvare .
 
Dette eventyret må stå fullt og helt for Rendølenes egen regning .
Avisartikler og bruk av synske folk for å påvise hvor kirken på Nordset lå , osv er etter undertegnedes syn bare sprøyt .
 
Dette er bare et forsøk på og omskrive historien.
 
 
 
KIRKEN OG NORDRE HØYE :
 
Les spørmålet : Glemte virkelig Fredrik den 4 og selge Øvre Rendal kirke ( ? ) , eller var kirkegodset innløst før .
 
Fikk ( ? ) menigheten i Øvre Rendal som landets eneste virkelig noen formue ( les Øvre Rendal kirke gjennom 200 år ) .
Mrk : Nordre Høye , eneste gård i Rendalen med " underliggende fjeld i matrikkelen gjennom århundrene " .
 
 
--
 
 
De privateide kirker,kirkstolen forfefindes ikke i kirken(regnskapsbøkene)
 
 
--
 
 
--
 
 
--
 
NORDRE HØYE MED UNDERLIGGENDE FJELD .
 
Matrikkelene som viser " Nordre Høye med underliggende fjeld " gjennom århundrene .
 
 
--
 
DET UNIKE DOKUMENT FRA HØYE ( HOUGH ) :
 
 
--
 
GEISTLIGHETEN , ÅMOT OG RENDALEN .
 
 
--
 
PRESTESLEKTER : ORG DOK .
 
A - D.
 
E - H .
 
I - R .
 
S - Å .
 
--
 
GENENE ETTER GEISTLIGHETEN :
 
Landets mest gjennomforskede samfunn , De Tyske gener ( F 1 , Swante ) - De Danske gener ( F 2 , Høye ) - De Engelske gener ( F 3 , Sommerschield ) + .
Folket fra Hough ( Høye ) .
 
 
 
 
Det må påregnes noen minutter på og åpne filen , da den er meget stor , ca 4500 sider .
 
Se forøvrig egne sider om : Mutasjonene , Genfeilene , og Sykdommene .
 
--
 
DE KATOLSKE KIRKENE SOM BLE BORTE :
 
De fleste har vel fått lest seg opp om da Bergset brandt , 20 juni 1759 .
De 3 storgårdene på Bergset ( Birckesetter ) brandt samme dag .
 
Dette var bygdas oppgjør med Geistligheten og presteskapet med kongeskjøtene  , og heksebrennerne .
Jens Bundisøn  Bondesen , ( Åmot ) og hans svigersønn Simon Pofvelson ( Rendalen )  var heksebrennerne.
( De sto bak de store kjedeprosessene i Rendalen ) .
Ny kirke ble reist på Bergset samme år ( 1759 ) , den katolske kirke St Simon ble fjernet .
Siste rest av det katolske innventaret ble brent på bål i 1915 , noe ble dog solgt på auksjon .
 
St Peter kirke på Hornset vet man lite om , men ny kirke ble reist på Otnes 1757 .
Den katolske kirken , St Peter ble fjernet .
 
Så fredlyste kongen ( 1776 , se fredlysningsinstrumentet )
og 10 år senere kom rettsaken hvor Rendølene tapte , Commisionsdomen 1786 .
 
Så kom  " Fredriks Gave " ( 1798 ) , denne gjorde de til en gedigen svindel ( dokumentene ligger i arkivet ) .
( Fredriks Gave ble innført  i grunnnbøkene på over 300 eiendommer i Rendalen Kommune ) .
 
Dermed var alle spor etter de katolske kirker borte , når det gjelder gravhaugene ble først kongehaugene fjernet , så de mindre .
 
Så kom slaktet av gårdene , den ufulstendige gårddelingen , ( kun bruk med bruksretter ) .
 
De falske grunnbøkene på eiendommene som ( K. E . ) i sin tid skrev er også en del av denne historien .
Rendalen Kommune har mye og forklare . 
 
Hvordan bygda behandlet etterkommerne av folket fra Hough ( Høye ) gjennom 18 og 1900 tallet er en historie for seg selv .
 
Alle de som døde bitre på grunn av denne historien , fortjener også en stemme .
 
Gårdene på Bergset ( Birkesetter ) ble brent .
St Simon kirke ble fjernet .
St Peter Kirke ble fjernet .
 
Ny kirke ble reist på Bergset ( Birckesetter )  1759  , samme år som de 3 storgårdene brandt , 20 juni 1759 .
 
---
 
BYGDEBØKENE :
 
Bygdebøkene for indre østlandet som ble skrevet på 1900 tallet hoppet helt bevisst over ca 150/200 år etter reformasjonen .
Kunnskapen var der , men ønsket om og holde det katolske og kirken og historien om forfedrene unna hadde fått fotfeste.
Enhver kan sjekke bygdebøkene for disse nyere bosettingene .
 
---
 
KONGESKJØTER PÅ HVER KVADRATMETER AV NORGE .
 
Det er kongeskjøte på hver kvadratmeter av Norge .
Det er ingen grunneiendomsrett i bruksretter .
 
Eiendomsregister kongeskjøter :
 
Kjøperregister kongeskjøter :
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tidslinje ( på en fil ) , greie og bruke når man jobber med dokumentene .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
SKYLDFOLKET --- ÆTTEFOLKET .
 
GENEALOGIRAPPORT :  FOLKET FRA HOUGH ( HØYE ) .
 
 
Man må påregne litt tid på og åpne filen , da den er meget stor ca 4500 sider .
 
 
 
                                            SKYLDFOLKET .
 
               Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
                                Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                Under alt som me vende og snu
                                For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                Han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene .
Av Oliver Myhre Finstad ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
--
 
Ættebok :
 
 
 
--
 
SKYLDFOLKETS GRAVSTEDER :
 
Skyldfolkets gravsteder , på første rekke ved Øvre Rendal kirke , slik det har vært tradisjon gjennom århundrene .
Her sto også St Simon kirke i sin tid , og navnet Simon har fulgt folket fra Høye ( Hough ) i slektsleddene i over 500 år , så også i dag .
 
 
 
 
Kommer : Gentest på avstamning ( ca 10 nov ) .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SKYLDFOLKET :
 
Landets mest gjennomforskede slekt .
 
Les om genene etter F 1 (Swante , gift Høye : Pommeren ) - F2 ( Høye , Dannmark ) - F3 ( Sommerschield , England ) som bosatte Birckesetter ( Bergset ) etter reformasjonen .
 
 
De store vitenskapelige undersøkelser.
40 års forskning , de første blodprøvene ble samlet inn i 1978 .
 
 
Rapportene går fra 1877 - 2005 , gjelder dagens befolkning og bakover til 1877 .
 
Genene som går i arv .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SKYLDFOLKET : Høye - Nordseth - Haarseth .
 
Ættene fra Houg ( Høye ) , Bergh ( er/set ) og Birckesetter som var ett i blodslinjene .
 
Uttdrag fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene .
Jens Simonsøn Høye , nevnt i 1615 , var en ættling av Brynjulv Birckesetter .
Ætt betyr 8 , 4 ledd bakover på farssiden ( sverdsiden ) og 4 ledd bakover på morssiden ( spinnesiden ) .
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SYKDOMMENE : Genfeilene og Mutasjonene .
 
Jacob breda Bull og andre ( Bjøntegård ) skrev mye i sin samtid om disse merkverdige figurene , Puss Jo , Nukken på Gammelstu , Mongoleus , Ola Johnsen Styggpåjord , Ljugarmarja , Kaffebrennkari , osv .
Disse vokste opp på små plasser i skogsliene på Østsiden og vestsiden i Øvre Rendal .
40% av kvinnene forble ugift , men de fikk mange barn .
Senere ut på 1900 tallet kom bureisersamfunnene .
 
40 års forskning , de første blodprøvene ble samlet inn i 1978 .
 
Forskerne begynte med og undersøke risikoen for at barna fikk Schizofreni , hadde ingen av foreldrene sykdommen var risikoen under 1 prosent .
Var den ene forelderen syk , steg risikoen til 7 prosent .
Men var begge foreldrene Schizofrene eksploderte det til 27 prosent .
 
Så undersøkte de risikoen for at barna fikk en hvilken som helst psykiatrisk lidelse , for eksempel en depresjon eller en Bipolar lidelse ( tidligere manisk depresiv sykdom ) , nå steg tallet til 67,5 prosent .
 
Resultatene er offentliggjort i Archives of General Psychiatry .
 
 
 
 
Se de skremmende tallene for sørøst .
 
 
 
 
 
 
For helheten : Se egne sider om de genetiske epidemiene .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DEGENERASJONEN :
 
Mutasjonene og Genfeilene i Fjeldisrtriktene .
 
 
Jacob breda Bull og andre ( Bjøntegård ) karikerte i sin samtid disse merkverdige figurene de observerte i bygda , de fortalte på sin måte historien om " de degenererte " .
Puss Jo - Ola Johnsen Styggpåjord - Nukken på Gammelstu - Mongoleus - Ljugarmarja - Kaffebrennkari , osv .
Disse vokste opp på små plasser i skogsliene på Øst og vestsiden i Øvre Rendal.
Etterhvert utpå 1900 tallet kom bureisersamfunnene .
 
Man må også merke seg at rapporten " Psychosis and suicide går fra 1877 - 2005 " , dette gjelder dagens befolkning og deres besteforeldre og oldeforeldre .
 
Som før bskrevet : Genene som går i arv .
De enorme forekomstene av kreft - degenerative lidelser - mutasjoner og genfeil , osv .
 
Kirkehistorien og gravhaugshistorien og eiendomshistorien måtte bli som den ble , da formannskap og kommunestyre gjennom de siste 100 år ble valgt ut fra disse populasjonene .
Staten bør komme på banen og rydde opp , man må huske på at ikke alle er en del av denne gedigne eiendomssvindelen .
Fiktive og falske grunnbøker på eiendommene , og den vanvittige matrikuleringen som Rendalen kommune bedriver .
 
BULL :
Jacob Breda Bull fortalte historien på sin egen måte . dette måtte han desverre betale dyrt for .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ET SÆRSKILT ANSVAR FOR TINGRETTENE - FOGDERIENE - SORENSKRIVERIENE .
 
Rendalen Historie vil rette en stor takk for et godt samarbeid gjennom mange år , til Inger Karin Martinsen ved statsarkivet på Hamar .
Hun har gjort en fantastisk jobb med oversettelse av " de tinglyste dokumenter " for Rendalen " og " Digitalpensjonatet for Rendalen ".
 
Hun har et særskilt ansvar for tingrettene - foderiene og sorenskriveriene .
Hun er i tilegg ekspert på gotisk .
 
 
Digitalpensjonatet for Rendalen .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DEN NORSKE STAT :
 
Samarbeidsprosjekt Rendalen :
 
 
RIKSHOSPITALET OG SYKEHUS INNLANDET .
Rikshospitalet og Sykehus innlandet tok for seg genene , " de store vitenskapelige undersøkelser " , rapporten " Psychosis and suicide in a rural community " , denne var Norges del av " Acta Psychiatrika Scandinavia " .
 
 
UNIVERSITETET I TROMSØ :
Universitetet i Tromsø tok seg av: " The historical populationsregister of Norway "og " The farm and the genealogcal " bygdebok " genre of Norway " og " The Ættesoge ".
 
 
PROFFESOR HANS HENRIK BULL :
Proffesor Hans henrik Bull tok for seg " Ættefolkets siste skanse " , og befolkningsregisteret , og mye mer , se egen side .
 
 
ARKIVVERKET :
Inger Karin Martinsen ( Arkivverket ) og Hans Henrik Bull  tok for seg eiendommene .
Dette resulterte i " Digitalpensjonatet for Rendalen " 0g 1000 vis av oversatte skjøter , dokumenter og dommer .
 
Dermed er historien om " Skyldfolket " fra Birckesetter satt sammen båe i liv og levnad , gener og eiendom .
 
---
 
Det er som forskerne sier " Landets mest gjennomforskede samfunn " .
 
 
---
 
 
SKYLDFOLKET . Høye - Nordseth - Haarseth .
 
Boka om Skyldfolket ble skrevet for over 100 år siden ( 1914 ) .
 
 
Man må påregne noen minutter på og åpne filen , da den er meget stor , ca 4500 sider .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.10.2017 : Nye bilder i arkivet .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SPESIELT FOR RENDALEN .
 
Spesielt for Rendalen : 80 prosent av bondehusholdene hadde tjenere .
 
 
 
Mer om temaet , under kategorier : Hans Henrik Bull .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ERIK AV POMMEREN , KONGE AV NORGE , SVERIGE OG DANNMARK ( KALMARUNIONEN ) .
 
SKYLDFOLKET FRA HOUGH ( HØYE ) OG DEN NORDGERMANSKE ARVEN .
 
Genealogirapporter og gentest ( DNA ) , avstamning .
 
Skyldfolket fra Birckesetter er landets mest gjennomforskede slekter .
 
Det katolske presteskapet fra Hough ( Høye ) , geistligheten .
 
Genealogirapportene på skyldfolket er klare , Dna ( gentest ) er også snart klar .
 
GENEALOGIRAPPORT : Folket fra Hough ( HØYE ) .
Genealogirapport Svein Arne Høye ..pdf (176936383) ( tar noen minutter og åpne , pga meget stor fil , ca 4500 sider ) .
 
 
DNA på avstamning : Svein Arne Høye ( ikke klar , men kommer : er klar se rullgardin ) .
DNA på avstamning , datter av Svein Arne Høye er klar .
 
Stine Hagen Høye.jpg (46747) ( felles nordgermansk arv ) .
 
 
 
Dermed skulle det være avklart hvorfor Birckesetter ( Øvre Rendal i dag ) er landets mest gjennomforskede samfunn .
 
Erik av Pommerens etterkommere og skyldfolket fra Hough og Bergh .
 
Geistligheten og Presteskapet .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
---------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie