Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Lagmannsrett:Den lokale sedvanerett(den Rendalske rettsoppfatning).

Jvf-Eidsivating Lagmannsrett"s dommer,bare tull.

De ankende parter har påberopt en lokal sedvanerett som gir dem rett til jakt og fiske på fremmed grunn,,så langt en eventuell beiterett strekker seg.

"Lagmannsretten finner ikke at det er ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet.(se underliggende dok)".

Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895  gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett idet det ikke foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett.

 

Lagmannsrett.Den lokale sedvanerett(Den Rendalske rettsoppfatning).pdf (500886) (tatt ut av underliggende sak)

20000124 Juridisk betenkning Jakt Unset.pdf (389356)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Eidsivating Lagmannsrett:  Den lokale sedvanerett(den Rendalske rettsoppfatning)

Eisivating Lagmannsret Dom:Vestfjellsameiet.

Det ble ført 2 vitner fra Øvre Rendal,de påsto at havneretten dro grunneiendomsretten(de tapte).

19930611 Dom Hanestad.pdf (1446199)

19971117 Eidsivatin Lagmannsrett Vestfjellsameie.pdf (772423)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les: Havneretten drar ikke noe, -- Alder tids bruk gjelder ikke.

20160308 Sør-ØsterdalTingrett, Tvist om rett til småviltjakt Møyåvollen Seterlag Sa mot Skjellåvollen Seterlag (1).pdf (2613036)

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie