Skyldfolket og Ættefolkets historie.

PRESTER NEVNT I VÅGÅ SOGN OG ÅMOT I PERIODEN  1340 TIL 1536.

DE FØRSTE KATOLSKE PRESTENE i ÅMOT OG RENDALEN  , 1537 - 1851(som fikk fortsette sin gjerning).

 

 

1 : Amund prest fra Vågå,nevnt i et skinnbrev fra 1340.

2: Nicolaus Eindidson,prest på Ullinsvin,nevnt 9/8 1354.

3: Bærgswein prest på Vågå , nevnes 26/1361.

4: Sira Sigurd,prest påå Vågå, nevnes 25/5 1369.

5: Sira Gudleik,prest på vågå, nevnes 20/2 1383.

6: Roland Gotskalkson,prest på Vågå,nevnes 1/4 1418.

7: Paal Erikson,soknaprest på Vågå,nevnes 23/11 1448.

8: Sigurd Niclason, prest i Åmot/Rendalen 1444.((St Peter kirke).

9: Laurens Andersson(sogneprest)og prest Niels Andersson nevnes 31/5 1491.

10: Peter Botolfson,sogneprest på Vågå,nevnes 1.2.1521.

 

Alle disse prestene er nevnt i tingseter og rettsmøter,hvor de deltok.

 

Prester fra 1340 til reformasjonen og etter reformasjonen. (2).pdf (220240)

20150000 Middelalderske kirkesteder_Hedmark - Riksantikvaren Øvre Rendal kirke St.Simon.pdf (183041)

20150000 Middelalderske kirkesteder_Hedmark - Riksantikvaren Hornset St Peter kirke Hornset.pdf (403055)

 

 

DE FØRSTE KATOLSKE PRESTENE I ÅMOT OG RENDALEN 1537 - 1851.

Geistligheten.

Genealogirapportene på "  folket fra Hough ( Høye ligger nederst på siden ) .

De første katolske prestene etter reformasjonen som fikk fortsette sin gjerning.

 

 

Geisteligheten.

1537 - 1550 :  Hrr Olle(Oluf Eriksen).

-------------------------------------------------

1550 - 1579 :  Peder Giordsøn.

------------------------------------------------

1580 - 1591 : Kjeld Jensen.

----------------------------------------------

1592 - 1622 : Jacob Lauritzen Swante F 1.

-----------------------------------------------

1624 - 1646 : Jacob Pedersen Riise.

1627 Åmot Hans Lauritzen - Riise..pdf (1448268)

----------------------------------------------

1646 - 1685 : Jens Bundisøn (tidligere slottskappelan på Akershus festning) Omtalt som heksebrenner.

Hornemann -- Bondesen.pdf (558062)

Åmot Ole Jensen Hornemann,sønn av slottskapelan Jens Bundisøn..pdf (1595268)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1685 - 1728 : Simon Pofvelson/Oluf Jenssøn Horneman , omtalt som heksebrenner.

1697 Kappelan Simon Pofvelson død..pdf (1495413)

Oluf Jenssøn Horneman, sogneprest til Åmot og Rendalen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erik Olsen wærdal - Residerende kappelan til Øvre og Nedre Rendalen,hans sønn Ole Eriksen wærdal,født i Rendalen ble også prest.

1733 - 1766 Skifte Erik Olsen wærdahl og Anne Catrine Sommerschield..pdf (48287)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1728 - 1740 : Knut Hals. (1738  - Christen Kier er res kappelan)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            CHRISTEN KIER.

CHRISTEN KIER , gift med Ellen Jensdatter.

1733 - 1741 Residerende Kappelan til Rendalen.

1741 - 1760 Sogneprest i Åmot .

1760 Prost i Østerdalen .

 

17351126 Skjøte Berger (2) (1) Nr 2087 .pdf (373835) Nr 2087 .

17351126 Skjøte Berger (5) Nr 2088 Res kap Christen Kier.pdf (419825) Nr 2088.

17351126 Skjøte Berger (4) (1) Nr 2089 Res Kap Christen Kier.pdf (93780) Nr 2089.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den første sogneprest.

1741 - 1750 : Christian Wilberg Schulz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1751 - 1766 : Bastian Engelhardt, sønnen Henning vokste opp i Rendalen og Drammen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1766 - 1773 : Sigvard Simonsøn.

----------------------------------------------------

1773 - 1786 : Johan Heinrich Reinhard.

----------------------------------------------------

1787 - 1826 : Samuel Mandal.

----------------------------------------------------

1826 - 1837 : Andreas Lie Bull.

--------------------------------------------

1838 - 1845 : Ole Johan Storm. Sønnen Johan vokste opp i Rendalen tremenning av Jacob B. Bull.

--------------------------------------------------------

1845 - 1850 : Anders Christian Andersen.

---------------------------------------------------------

1851 -          Mathias Bull.

-----------------------------------------------------

 

Geistligheten - Rendalen (4).pdf (20326)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Innkomster Ellfuedall annex og Nedre Rinndall og Øffre Rinndall Annex.

1627 Innkomster geistelige og kirkegods (5).pdf (257079)

1664 Aamot prestebol kirkes innkomst Øvre Rendal) (1).pdf (53958)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bergset det katolske kirkegods..pdf (585504)

 

St Simon Kirke i Øvre Rendal(S. 39 katolsk).pdf (2561167)

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

De geistelige skifter:

1701 Skifte på Nordseth MarenJensdatter og Erik Olsen Werdahl.pdf (115140)

1733 - 1766 Skifte Erik Olsen wærdahl og Anne Catrine Sommerschield..pdf (48287)

Sommerschield-1 (2).pdf (1329000)

16610724 Geistelig skifteprotokoll-Hedmark og Østerdalen..pdf (89615)

----------------------------------------------------------------------------------

Fra Riksantikvarens database.

1510 . Birckesetter - 1667 Berset. 1593 Hough -1604 Høye. (1).pdf (2051943)

Navnet Høye henspeiler på topografisk nærhet til gravhauger(jfr NG 370 Haugr).pdf (1631506)

St Simon Kirke i Øvre Rendal(S. 39 katolsk).pdf (2561167)

17280723 Det Unike dokument Søndre Høye (2) (1).pdf (1009770)

 

17260224 Det unike dokument (4).pdf (2467373)

 

Matrikkel 1723-1 Rendalen (3) Nordseth St Peders Kirke Bøxel..pdf (296824)

 

-------------------------------------------------------------------------

17310723 Sognepresten bøxelseddel.pdf (9165)

-----------------------------------------------------------------------

17310723 Øvre Rendal kirke. (2).pdf (9003)

--------------------------------------------------------------

17310723 Øvre Rendal Kirke..pdf (9165)

---------------------------------------------------------

17310723_Befalinger_angaaende_Tiendens_ydelse_Reendalens_Annex[1].pdf (95529)

-------------------------------------------------------------

17331130 Øvre Rendal Kirke..pdf (9568)

------------------------------------------------------

17440228 Øvre Rendal Kirke.pdf (9662)

--------------------------------------------------------

17520622 Øvre Rendal Kirke.pdf (9288)

-----------------------------------------------------------

17660722 Øvre Rendal Kirke..pdf (9601)

-------------------------------------------------------------

17561207 Øvre Rendal Kirke..pdf (9991)

----------------------------------------------------------

17690721 Øvre Rendal Kirke..pdf (9589)

---------------------------------------------------------

17721028 Øvre Rendal Kirke..pdf (13196)

----------------------------------------------------------

17770222 Øvre Rendal Kirke..pdf (9746)

-----------------------------------------------------------

17810221 Øvre Rendal Kirke..pdf (9519)

--------------------------------------------------------------

17960716 Øvre Rendal Kirke..pdf (9933)

---------------------------------------------------------------

17980212 Øvre Rendal Kirke..pdf (9516)

--------------------------------------------------------------------------

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer.pdf (253241)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

18040716 Øvre Rendal Kirke..pdf (10400)

-------------------------------------------------------------------

18080212 Øvre Rendal Kirke..pdf (8325)

-----------------------------------------------------------

18230212 Øvre Rendal Kirke..pdf (13193)

----------------------------------------------------------

18240213 Øvre Rendal Kirke..pdf (13311)

--------------------------------------------------------------------

19200000 Grunnboksblad Høye nordre (2) .pdf (6813028)

----------------------------------------------------------------------------------

19200415 Nordre Høye (1) manglende hjemmel..pdf (13427)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ble Øvre Rendal kirke glemt av Fredrik den 4..pdf (3666118)

-------------------------------------------------------------------------------------

Eierskap til kirkelige eiendommer..pdf (494222)

----------------------------------------------------------------------

Kirkene privateid..pdf (715235)

-----------------------------------------------

Legatene.pdf (1508372)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17590000 Øvre_Rendal_Kirke_250_år[3] (1).pdf (3776910)

-----------------------------------------------------------------------------------

Matriklene som viser at Høye er eier av fjellområdene.

Riksantikvarens database - Høye Nordre med Fjeld..pdf (2090416)

Matrikkel 1723-1 Rendalen (3) Høye med underliggende fjeld..pdf (296824)

Matrikkel 1723-2 Rendalen (2) Høye med underliggende fjeld..pdf (319108)

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer Høye med underliggende fjeld..pdf (253243)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Riksantikvarens database.

St simon kirke lå på Høye.

St Simons Kirke lå på Høye..pdf (1631506)

-------

Prester fra 1340 til reformasjonen og etter reformasjonen..pdf (220240)

-------

Koblingen i Presteskapet "fra Birckesetter til" - Nidaros - Bergen - Oslo.

Simon Pofvelson - Akershus (Maren Jensdatter)

Jens Rennord , Kappelan i Bergen Domkirke.

Kapelan Werdahl og Anne Catarine Sommerschield , Nidaros.

-----

1723 Matrikkel -St Simon kirke og St Peder Kirke råder bøxelen.pdf (22212)

 

1560 Pål Lauritzen Høye - Far til Hrr Simon (Pofvelson).pdf (473403)

------

Åmot Kirke Christian Juell ..pdf (5364772)

----

Øvre Rendal , St Simon kirke .

Ytre Rendal gamle , St Peter .

Koppang , St Mikael .

kirkesteder_Hedmark.pdf (11111653)

----

Folket fra Hough ( Høye ) .

Filen er meget stor , så man må beregne noen minutter på og åpne den .

Genealogirapport Svein Arne Høye ..pdf (176936383) 4500 sider .

 

---

KONGERIKET NORGES CIVILE ; GEISTELIGE OG JUDICIELLE INDDELING .

19020616 Kongeriget Norges civile, geistlige og judicelle indeling.pdf (6356606)

 

---

REFORMASJONSJUBILEET .

Jubileet staten ikke ville feire ..pdf (318006)

 

--

NORGE BLE KONTROLLERT FRA PREKESTOLEN .

Norge ble kontrollert fra prekestolen (2).pdf (2057954)

 

--

ALTERTAVLEN I ØVRE RENDAL KIRKE :

Ble malt i 1678 av maleren Peter Andersen Lillie .

1678 Maleren Peter Andersen Lillie malte altertavlen i Øvre Rendal kirke..pdf (1898406)

 

--

KIRKEBOK FOR ØVRE RENDAL 1661 - 1680 .

Ligger i arkivet, finnes også transkribert , henvendelse bibliotekene .

---

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene -Ættebok (1) Hrr Simon Poulssøn fra Høye som igjen var sønn til Pål Høye s.136.pdf (17798579)

---

ST SIMON KIRKE:

Rendalen ble eget prestegjeld i 1741 med sogneprest og hovedkirke på Høye(solum 1951-20) (1).pdf (1631506)

 

---

HRR SIMON.

I kirkebok for Åmot og Rendalen har Hrr Simon P skrevet - Den 28 juni døde bestemoder på Høye och bleff begraffuen den 10 juli 1666 (1).pdf (2929422)

----

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie