Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Kirke og Stat(se forøvrig rullgarin), se kirken og Nordre Høye.

1 Stand: De geistlige(Det Pommerske presteskap,Hovedgårdene)

2 Stand: Adelen.

3 Stand: Arbeidere/Almuen.

Finnes hjemmelen blandt etterkommerne av de første prestene i Østerdalen ?

Ufulstendig gårrddeling,okkupasjon av fjellområder..pdf (76952)

Forskjellen på Hjemmel kontra Grunnbokshjemmel..pdf (571443)

1741 Sogneprestene i Rendalen 1741-1851..pdf (20316) Også Øvre Rendalen kirke og Ytre Rendalen Kirke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjemmelen til kirkene på private hender.(se kirken og Nordre Høye).

Øvre Rendal kirke De katolske prestene..pdf (395710)

Eierskap til kirkelige eiendommer..pdf (494222)

17310723 Øvre Rendal Kirke..pdf (9165)

17331130 Øvre Rendal Kirke..pdf (9568)

17440228 Øvre Rendal Kirke.pdf (9662)

17520622 Øvre Rendal Kirke.pdf (9288)

17540722 Øvre Rendal Kirke..pdf (12184)

17561207 Øvre Rendal Kirke..pdf (9991)

17660722 Øvre Rendal Kirke..pdf (9601)

17690721 Øvre Rendal Kirke..pdf (9589)

17721028 Øvre Rendal Kirke..pdf (13196)

17770222 Øvre Rendal Kirke..pdf (9746)

17810221 Øvre Rendal Kirke..pdf (9519)

17960716 Øvre Rendal Kirke..pdf (9933)

17980212 Øvre Rendal Kirke..pdf (9516)

18040716 Øvre Rendal Kirke..pdf (10400)

18080212 Øvre Rendal Kirke..pdf (8325)

18230212 Øvre Rendal Kirke..pdf (13193)

18240213 Øvre Rendal Kirke..pdf (13311)

Øvre Rendal kirke De katolske prestene..pdf (395710)

Øvre Rendal kirke.pdf (395710)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Føydalisme eller lensvesen kan i hovedsak defineres på to måter.pdf (54110)

Kirkegods.pdf (37936)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alt ligger på tinglyningsdato,se "Kirken og Nordre Høye i rullgardin".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presteskiftene_

1701 Skifte på Nordseth MarenJensdatter og Erik Olsen Werdahl.pdf (115140)

Skifte Erik Olsen wærdahl og Anne Catrine Sommerschield..pdf (48287)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Riksantikvarens database: St Simon kirke lå ikke på Nordseth men på Berg.

kirkesteder_Hedmark.pdf (22223306)

 

St Simon på Berg.

Øffre Rindal - S. Simons kircke i Øffre Rinddalen (2).pdf (186973)

St Simon Kirke i Øvre Rendal(S. 39 katolsk).pdf (2561167)

Fra Riksantikvaren.

Vangen og graven kun gravplass..pdf (189415)

-------------------------------------------------------------------------------

 

1723 Matrikkel -St Simon kirke og St Peder Kirke råder bøxelen.pdf (22212)

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie