Skyldfolket og Ættefolkets historie.

1664 Aamot prestebol og kirkes innkomst.

       Jens Bondesen(sogneprest) År 1664.

       Aamot prestebol og kirkes innkomst.

       Øffre Rindallenens kirckis rente og innkomst..

1664: 1664 Aamot prestebol kirkes innkomst(øvre Rendal).pdf (53945)(oversatt)

         Fortegnelse over: wingel(Vingelen)-Thyldalen(Tylldalen)-quægne(kvikne)-Innsætt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Ar 1627: Rigtigh extract och summa offuer allt de geislies och kirkenis goedtz och indkompst offuer Opsloe och Hammers stifter.

        Herunder: Østerdalen-Øvre Rendal-Ytre Rendal-Tynset-Tylldalen-Kvikne,mm.

1627: 1627 Innkomster geistelige og kirkegods.pdf (257072)

1740: Geistligheten - Rendalen.pdf (20313)Øvre Rendal kirke-Ytre Rendal kirke-Prestene-1740-1860.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Tienden(kampen om tilværelsen,(barkebrødtiden).

1731: 17310723_Befalinger_angaaende_Tiendens_ydelse_Reedalens_Annex[1].pdf (95533)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Kirke og prestebordsg Hedm -Østerdalen, del l.pdf (7461275)

         Kirke og prestebordsg Hedm -Østerdalen, del ll.pdf (7725428)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1723 Matrikkel -St Simon kirke og St Peder Kirke råder bøxelen.pdf (22212)

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie