Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 13 .

 
DEN ELDRE STEINALDERSHISTORIE .
 
 
Rendalsnytt, nr 2/2018 :  Ordføreren har ordet .
 
Jeg anbefaler og ta en titt på rapporten fra arkeologiske registreringer i forbindelse med planarbeidet ved Bull museet .
Der henvises det til utrolig mange dateringer som er av stor interesse , ja, faktisk finnes det et stolpehull hvor kull fra dette hullet er blitt datert til 7580 - 7480 f. Kr , det vil si eldre steinalder .
Dette er utrolig spennende , bodde det virkelig folk her da ? . eller hva er det som ble funnet .
Dette må Rendalen  ta videre og få mer dokumentasjon ut av .
 
VI SNAKKER ALTSÅ OM EN SLAGS BOSETTING SOM ER CA 9500 ÅR GAMMEL .
 
Ut fra dette kan man stille mange spørsmål .
 
HVA MED DEN ETABLERTE NORGESHISTORIEN , MÅ DEN SKRIVES OM ? .
 
Dette vil interessen , engasjementet og det videre arbeidet rundt og ved " Rendalstunet " kunne gi svar på sammen med mange andre ting som blir spennende og utvikle .
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsøket på og skrive vekk Birckesetters historie er en virkelig pinlig og skamfull affære, vi har før beskrevet hvordan Rendølene plyndret og fjernet et utall gravhauger,oldtidsminner ble fjernet , hvordan ( og hvem ( hvilken gård ) som støpte spiseskjeer av sølvet som ble funnet i haugene ( både på Unset og Bergset ).
Forsøket på og skrive vekk historien om " St Simon kirke "  på Birckesetter er også godt dokumentert i arkivet, likeså St Peter ( Peder ) kirkes historie på Hornseth .
De falske grunnbøkene og slaktet av gårdene er også godt dokumentert .
 
 
Birckesetters historie er meget godt dokumentert i utallige dokumenter, kommunen bruker i dag navn som  " Bygdemuseet " - " Bullmuseet" - " Rendalstunet " - " gravhaugene på Høye ( Hough ) " .
 
ALT DETTE ER BIRCKESETTERS HISTORIE .
 
Kommunen vil ikke bruke disse gamle katolske navnene, " Birckesetter " og birkenes historie skal skrives vekk .
I arkivet er det også beskrevet litt om kong Sverre Sigurdson og ættene , Birkebeinerne fra Birckesetter  genealogirapporter, osv  .
Det er også beskrevet litt om da kong Sverre med følge i 1173 besøkte ætta, og var på julebord på Birckesetter .
 
Øvre Rendal ( Birckesetter ), " forskernes mekka og landets mest gjennomforskede samfunn " er også meget godt dokumentert i arkivet .
 
 
TROVERDIGHET .
Tinglyste dokumenter, oversatt av arkivverkene kan man stole på , likeså " store vitenskapelige undersøkelser " som er gjort i fellesskap med forskere fra flere nasjoner.
 
Når man kommer ned på kommunenivå blir det hele mer tvilsomt .
Bruk av synske personer for å påvise kirker, osv .
 
--
 
 
OVERLEVDE SVARTEDØDEN.
 
Brynjulf Birckesetter" s ætt overlevde svartedøden , dette er godt dokumentert .
 
" THE CARRIER"S OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE DESCENDANTS OF ONE OR A FEW INDIVIDUALS  SURVIVING THE PLAGUES ".
 
Hvor mange andre ætter på østlandet overlevde , som man kan dokumentere via gener ??? .
 
Det er viktig og huske på reetableringen ( døde ut - nyere bosettinger ), ut fra Birckesetter .
 
Reetableringen ut fra Bircesetter til indre østlandet er godt beskrevet i arkivet , likeså reetableringen ut fra presteskapet ( kirken ) til Bergen , Oslo og Trondheim ( presteslektene ).
 
 
 
 
 
 
                                                   SKYLDFOLKET .
 
 
                     Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
                                      Lat oss ikkje forfedrane gløyma,
                                      under alt som me vende og snu .
                                      For dei gav oss ein arv til å gøyma,
                                      han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Av Oliver M. Finstad ( 1914 ) utgiver av ætteboken .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven : Genene og blodslinjene i det norske folk .
 
 
 
---
 
 
SKYLDFOLKET FRA HOUGH ( HØYE ) OG BERGH ( er / set ) .
 
 
Folket fra Høye hadde gravhaugene på tunet, så også i dag . Kirken lå også som en del av dette , så også i dag , tidligere var  det ST. Simon kirke.
Mange grener av skyldfolket har brukt Simon som navn, så også i dag .
Min oldefar Simon Høye vokste opp på Hough ( Høye ), flyttet senere til Bergh ( er ),  over veien .
Min Onkel het Simon Høye .
Navnet Simon ( etter St Simon ) har vært brukt i over 500 år i min slekt og ætt .
 
Skyldfolket fra Hough ( Høye ) og Haarseth har sine gravsteder på første rekke ved kirken , slik har det vært i uminnelige tider.
 
Andre grener av familien har brukt navnet jens, ( etter Jens Bundisøn / Bondesen / Bundi ) , presteslektenes overgang til bønder .
Jens Bundisøn /Åmot - Hrr Simon"s svigerfar .
 
Berger og Bergset er flertallsform av Bergh , gitemålene mellom slektene fra Hough ( Høye ) og Bergh ( er/set ) er godt beskrevet i Ætteboken " Gammelt skyldfolk fra Østerdalene" .
 
 
 
 
 
 
 
 
PÅL LAURITZEN HØYE  - Far til Hrr Simon .
 
Simon Pofvelson ( Rendalen ) var svigersønn til Jens Bundisøn ( Åmot , tidligere slottskapelan på Akershus ) , en del av geistligheten i Norge .
 
Disse to er også omtalt som " Heksebrennerne " i de store kjedeprosessene .
 
 
Se forøvrig egne sider i arkivet: Dna - Genealogirapporter - slektstre - stamtavler .
 
 
---
 
 
NORGESPROSJEKTET: DNA .
 
 
 
---
 
 
30.12.2018.
 
BIRKEBEINERKONGEN :
 
SAGAKONGEN SVERRE SIGURDSON OG ÆTTENE / SLEKTENE PÅ BIRCKESETTER .
 
Vi har nå fulgt kongssønnene og presteslektene i genealogirapportene .
Det gamle etablerte Norge før svartedøden og reetableringen etter reformasjonen fra Tyskland ( Pommeren, Swante, gift Høye ) -- Dannmark ( Høye ) -- England ( Sommerschield / Bjøntegård ).
Reformasjonen, fra katolsk til protestant, er også greit dokumentert .
Kirke og gravhaugshistorikk er vel dokumentert , både fra undertegnede og det offentlige .
Birkenes historie i Norge ( birkeretten / sete ) er også omtalt .
 
Alle bør nå ha skjønt hvorfor " Øvre Rendal " er landets mest gjennomforskede samfunn, " som forskerne skriver " .
 
Store vitenskapelige undersøkelser gjennom flere 10 år har vi bak oss, forskning på gener / mutasjoner, sykdommer, osv.
Sinnsykdommen og kreften som er sporet tilbake til Rendalen .
The common anchestor is identified, was born in Rendalen 1495 .
Brynjulf Birckesetter"s  ætt og slekt er vel dokumentert .
 
Det jobbes nå mye med Dna, både fra Norge og internasjonalt .
 
 
STOR INTERESSE FOR ARKIVET:
Når det gjelder dokumentarkivet " Rendalen Historie " så har vi kommet til et punkt hvor vi faktisk har flere utenlandske brukere enn Norske .
 
 
Vil ønske mine brukere fra både inn og utland, et riktig godt nytt år .
 
 
---
 
 
                                               SKYLDFOLKET :
 
Skyldfolkets ( Høye - Nordseth - Haarseth ) historie er presteskapets historie ( Geistligheten ) , man kan fra tidlige tider følge disse presteslektene fra Åmot/Rendalen til Bergen - Trondheim - Oslo , osv .
Kirkenes eldre historie i Rendalen er greit beskrevet i arkivet ( St. Simon på Høye ) og ( St. Peter /Peder på Hornseth ) .
 
 
I tilegg har vi kirkebøkene , Rendalens eldste kirkebok er fra 1661 og ligger scannet i arkivet .
Her finner man mye spennende fra Hrr. Simon"s tid .
 
 
 
Resten av kirkebøkene oppbevares på arkivet på BAS .
 
 
 
 
                                                  SKYLDFOLKET .
 
 
                    Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
 
                                     Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                     under alt som me vende og snu.
                                     For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                     han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det norske folk .
 
 
Hyldningsdikt : Av Oliver M. Finstad , utgiver av ætteboken ( 1914 ).
 
 
 
---
 
 
BIRCKESETTER -- HØYE -- SAMME ÆTT.
 
Jens Simonsen Høye ( 1615 ) var en ættling av Brynjulf Birckesetter .
Ætt betyr 8 , 4 ledd bakover på hver side , sverdsiden ( far ) og spinnesiden ( mor ) .
 
 
 
 
 
---
 
 
LITT SYNSING :
 
Birkene`s historie .
Historien om " klosterlasse " er vil jeg tro, mye omskrevet og vekkskrevet , vi gikk fra det katolske til det protestantiske .
Den nye protestantiske kirke skulle skrive sin egen historie , ættenes og blodslinjenes historie før reformasjonen måtte kuttes , og den nye historie skulle skrives av protestanter . 
Vi har før beskrevet hvordan de katolske kirkene og gravhaugene ble fjernet , inventaret i kirken som ble brent på kirkebakken , osv .
 
Hvem var disse to, hvor kom de fra og hvilket slektsskap var det mellom de .
 
1 : Laurentius Nicolai Norwegus ( Lauritz Nilsen ) også kalt " Klosterlasse " , broren var biskop i Oslo ( Niels Lauridsen ) .
2 : Lauritz  Høye , også kalt " Lasse " i rendalen bygdebok ", sønn avJacob Lauritzen Swante .
 
 
 
Begge het Lauritz, begge  ble kalt " Lasse ", begge levde på samme tid -- klosterlasses onkel " Halvarson / Steen" slekt kan føres tilbake til Hougen ( Gravhaugen ) på Unset .
Steen Hougen er et kjent familienavn fra disse slekter , disse ættet forøvrig 5 dobbelt inn i det dansk - norske kongehus .
 
Sigrid Unset nedstammer også fra disse ætter .
Denne gedigne gravhaugen på Unset og dyregravrekkene ned fra fjellet og tvers over dalen er greit beskrevet i arkivet .
 
Som riksarkivar Tor Weidling uttalte i en tlf samtale da jeg skulle ha ut dokumentasjon , dette var Unset" første deling , " Hougen " ble delt i 2 , Nordre og Søndre Unset.
 
Birckesetter"s historie er godt beskrevet i arkivet , de geistelige stamfedre og de katolske blodslinjer .
Det gedigne " birket"  styrte deler av innlandet " fjeldistriktene " og en liten del av Sverige .
Birket hadde egen domsjurisdiksjon ,
Birkeretten ble avskaffet i Norge i 1821, de siste årene gikk " Birkeretten " paralelt med sorenskriveriene .
 
 
Følger man presteskapet ( geistligheten ) , via kirkene og hovedgårdene ( i skjøtene ) følger man også reetableringen etter svartedøden .
 
Dynastiet av prester i Jens Bundisøns  familie er greit beskrevet i arkivet .
 
Innlandet .
Jens Bundisøn ( Bundi - Bonde - Bondesen ) Åmot .
Simon Pofvelson ( Pauli ) , Rendalen --- Engerdal , mm ,  kommuner ( eks, nyere tid : Folldal 1914 - Engerdal 1911, osv ).
 
 
Far til Pål Lauritzen Høye var Lauritz Høye .
Bestefar til Pål Høye var Jacob Lauritzen Swante .
 
 
 
 
 
---
 
 
Skjøtene som fulgte etterkommerne av geistligheten .
 
 
 
 
 
Kongeskjøter og skjøter: Se egne sider i arkivet, under " kategorier ".
 
 
---
 
 
DØDE UT AV INNAVL OG INNGIFTEPROBLEMATIKK : GENENE SOM GÅR I ARV .
 
Jacob B. Bull beskrev i sin tid disse merkverdige figurene han møtte i dalen , Pussjo - Kaffebrennkari - Ola Johnsen Styggpåjord - Mogoleus , osv .
 
Han skrev også historier om Fonnåsfolket - Løvhaugfolket , Berger og Bergset osv.
Hvor ble det av disse slektene , og hvor mange har sitt etternavn fra disse slekter i dag .
 
Svaret vet vi alle , meget få .
 
67 % av bygdefolket i dag har en eller  annen skade ( brain disorder ) , kreften herjer , 3 til 5 ganger så høy risiko for kreft ( alle typer ) , i tilegg ett utall syndromer og sykdommer .
 
Kjære Rendøler , våkne opp , det gjelder oss alle , både barn og voksne .
 
 
Det er viktig og ta inn over seg at Øvre Rendal er " Landets mest gjennomforskede samfunn ", vi er alle i samme bås , det gjelder oss alle .
 
 
---
---
 
SKYLDFOLKET ( PRESTESLEKTENE ) .
Høye - Nordseth - Haarseth .
 
Ordførere i Rendalen .
 
Rendalen som nu danner 2 kommuner var i 1837 samlet , formandskapsmøtene holdtes i Øvre bygd , og formandskapets ordfører var en øverbygding.
I de første år, presten Storm, siden øverbygdens kirkesanger Jens Simensen Høye(gammelklokkaren) , efter han har følgende vært ordførere for begge bygder, Kirkesanger Simen Jensen Høye ( fra 1854 - 1857 ) , Jacob Eriksen Haarseth , Østerdalskongen ( 1858 - 1859 ), Ola Johnsen Høye (1860 - 1861) , Simen Jensen Høye ( 1862 - 1869 ), Johan Jensen Høye (1870 - 1871), Ola Johnsen Høye ( 1872 - 1879 ), Erik olsen Haukset (1880 - 1881) , Erik Simensen Høye ( 1882 - 1885 )
Erik Nilsen Haarseth ( 1886 - 1889 ), Erik Simensen Høye (1890 - 1893 ) , Ola Eriksen Undseth Nordistu ( 1894 - 1897 ),David Kvile 1898 - 1904 ).
 
 
 
 
Presten Storm .
Jens Simensen Høye, gammelklokkaren . 
Simen Jensen Høye ( 1854/1857).
Jacob E. Haarset, østerdalskongen(1858/1859).
Ola Johnsen Høye(1860/1861).
Simen Jensen Høye(1862/1869).
Johan Jensen Høye(1870/1871).
Ola Johnsen Høye(1872/1879).
Erik Olsen Haukset(1880/1881).
Erik Simensen Høye(1882/1885).
Erik Nilsen Haarseth(1886/1889).
Erik Simensen Høye(1890/1893).
Ola Eriksen Undset nordistu (1894/1897).
David Kvile(1898/1904).
 
Ytre Rendal:
Ola Svensen Balstad(1880/82).
Knut Mortensen Kværnes(1883/91).
Melchior Kværnes(1891/1893).
Simon Sjølie(1893/1897).
Seming Hole(1897/1898).
Karl Akre(1899/1904).
H.Grindal(1905/1907).
 
 
 
---
---
 
 
-
 
 
-
 
 
2 av Simon Pofvelson"s( Pauli ) døtre giftet seg i Sverige ( Idre ) og Hrr. Simon var i sin tid også prest i Særna ( Idre lå under Særna ).
 
---
 
 
 
TRAGISKE HENDELSER (22 stk).
 
Enkelte linker under "kategorier" er kun til eget bruk, eller etter avtale .
 
-
 
 
 
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie