Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 9 .

 
 
THE FOUNDER MUTATION .
 
 
The founder mutation , which orginated in the Rendalen Valley in northern Hedmark .
The Common ancestor idientified for six of the Norwegian Ataxia telangiectasia families whit the foundermutation was born in 1495 in Rendalen.
 
THE NORWEGIAN RADIUMHOSPITAL .
Rendalen og kreft AT .
Disccussion  of results .
Cancer risk in ATM heterozygotes .
 
Pedigree analyses and mutation detection.
In the norwegian AT poulation  a foundermutation is resposible for 47% of the disease consing alleles : found in 11 of 18 families .
A common attendant haplotype has been seen in all individuals carrying the mutation , and five of the families are demonstrated descendants of a couple , born in the 15 th century .
Most likely there are more families attacthed to " The rendal -- pedigree " , in families as these which a high degree of consanguinity and in the precense of a foundermutation , it is essential that epidemiological studies and pedigree analyses , estimation of carrier probability --- especially background probability   -- would be incurate in these norwegian AT families , since they have a much greater risk of been carriers than the rest of the population .
Thus witout molecular analysis it is imposible to reveal a true correlation between carrier status and increased cancer risk .
 
 
 
OXFORD UNIVERSITY .
 
THE COMMON ANCESTOR IS IDENTIFIED .
 
Brain :
 
 
Cancer :
 
 
VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER , NIFU MERITERED .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELDRE MATERIALE FRA GAUSTAD SYKEHUS .
 
 
 
MAN BØR OGSÅ LESE " SISTE UTLAGTE " , DEL 3 , GENENE SOM GÅR I ARV .
 
GENEALOGIRAPPORTENE OG DNA TESTENE ,
 
Dette er en stor fil som det kan ta tid og åpne ,( ca 4500 sider ) .
 
DNA :
 
For de som leter etter " The Common anchestor " , les boka " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " ( i arkivet ) , les om Brynjulf Bircesetter .
Man finner også dette temaet i " siste utlagte " .
 
 
BIRCESETTER ( ØVRE RENDAL ) , LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN .
 
 
Se forøvrig egne sider om genfeilene og mutasjonene .
 
 
---
 
RENDALENS FOLKERACE :
 
 
 
 
 
---
 
11.04.2018 Nye bilder i arkivet .
 
---
 
 
OLAV ENGELBREKTSON .
 
 
Koblingen :
Birkebeinerne  og " Birckesetter "  -   Erkebisp Olav Engelbrektson eiendommer og jordebøker ( Erkebispegodset / kirkegodset ) er spennende materie for de viderekomne .
 
 
 
 
 
 
 
---
 
BRUKSRETTENE .
 
 
---
 
 
---
 
KONGESKJØTENE .
 
OM  REGISTRENE TIL KONGESKJØTER :
 
 
 
 
 
 
 
For og se det enkelte skjøte , se under kategorier " Kongeskjøter " .
 
 
---
 
PRIMSTAVEN .
 
 
---
 
 
NOREGS GRENSER - DET HISTORISKE MÅLEBORD -
 
 
 
---
 
DE FJERNEDE GRAVHAUGER PÅ HØYE (HOUGH ) .
 
 
 
 
1904 Birckesetter ( Hough ).pdf (227233)  Dra opp bilde og studer Hough .
 
Hvis man drar opp bildet nr 2 kan man se avtrykket etter en av haugene som er fjernet , litt lengre nord kan man også se konturer (spor ) etter dette i marken .
 
 
1904 : BILDE FRA ØVRE RENDAL I 1904 .
 
Det er også verdt og mrk seg all utplaneringen og fyllingene ( mot øst ) både nord og sør i bygda .
Restene av gravhaugene ble planert ut .
 
---
 
En samling bilder i pdf ( Øvre Rendal , gamle Birckesetter ) .
Se forøvrig fotoarkiv.
 
 
 
 
Se forøvrig billedarkiv .
 
Alt ble gjort for og fjerne Birckesetter"s tusenårige historie , et uttall gravhauger ble jevnet med jorden , gårder ble fjernet ( bla Nordre Høye ( Hough ) .
Forøvrig ble det bygget en kommunal bolig på tomten til Nordre Høye ( Hough ) .
Kongehauger og mindre gravhager ble fjernet , spor av disse finnes over hele platået.
Birckesetter var i tidligere tider et mektig høvdingsete som styrte fjelddistriktene og deler av Sverige , store deler av innlandet . 
 
Erik av Pommeren var konge av Norge - Sverige og Dannmark , man kan i genealogirapportene ( slektstre ) og DNA testene følge befolkningsutviklingen .
Dette ligger i arkivet .
 
I dag er det mange som påstår at Norge startet på nytt etter 1814 og 1905 , til dette er det og si , ikke i gener - eiendom og skjøter .
 
Bygdebøker med halvsannheter ble skrevet , enhver kommune på indre østlandet fikk etterhvert sine egne bygdebøker .
I stort sett alle er det hoppet over 150/200 år etter  reformasjonen .
 
Den gamle historie skulle bort , ny skulle skrives .
 
 
 
DOKUMENTENE VISER :
Befolkningen økte .
Det ble opprettet nye eiendommer / setre ut i fra intet .
For Rendalen ble det skrevet nye grunnbøker på eiendommene flere ganger etter 1800 .
Alle skulle med , og være såkalt " grunneiere " , dokumentene for Rendalen østfjell er et godt eksempel på dette .
 
Derfor kan de i dag i fjelddistriktene ikke bruke de gamle dokumenter , ingen lovlig hjemmelsovergang ( det ble tatt en snarvei ) .
 
 
For de nyere slekter ( etter 1800 ) , ble den forsterkede inngifte et stort problem ( genene gikk i arv ) .
 
Derfor har norge mange sykdommer ( les mutasjoner og genfeil ) , som nesten  ikke finnes i andre land .
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
                                                SKYLDFOLKET .
 
                 Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
                                 Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                 under alt som me vende og snu.
                                 For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                 han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfok i Østerdalene " .
Av Oliver Myhre Finstad , 1914 .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven            : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
Skyldfolket : Høye - Nordseth - Haarseth .
 
 
 
---
 
 
05.05.2018 : Nye bilder i arkivet -
 
EN AV DE FJERNEDE GRAVHAUGER : ( pdf )
Se forøvrig billedarkiv ,( jpg ) .
 
 
 
 
---
 
07.05.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
 
---
 
 
DE 3 ISMENE / ISTENE .
 
Kommunisme - Sosialisme - Nazisme .
 
Det er med hensikt at ikke " de 3 ismene / istene "  har vært omtalt mye i arkivets historie .
Det er meget viktig at man lærer seg den tidligste historie før man begynner på den nyere ,( etter 1870 ) .
Dette for og forstå sammenhengen både menneskelig og politisk .
 
Når det gjelder disse 3 Ismene har Rendalen en meget spennende historie , som vi etterhvert vil komme tilbake til .
 
Dette gjelder også frimurerne og deres historie , legger ved et bilde av de gamle glassene fra " Hough / Høye " , det er verdt og spinne litt tanker rundt disse og hvorfor akkurat disse slektene hadde disse glassene og hva de symboliserer .
 
Har med hensikt latt være og ta bilde av glassene med symbolene , men disse er i samlingen og kan fremvises på forespørsel .
 
FRIMURERGLASSENE .
 
 
 
-
 
Olav Engelbrektson"s våpenskiold , med de korslagte økser er også spennende for de viderekomne.
Likeså hans aner og genealogirapporter , ikke minst hans  hans Jordebøker .
 
 
 
Se forøvrig egen side : Jordebøker og matrikler " .
 
 
-
 
RENDALEN i DAG :
 
En uendelig rekke av genetiske tragedier , de nære relasjoner skapte mutasjoner og genfeil i nær sagt alle familier .
Det offentlige sviktet , ingen ble fortalt sannheten , sinnsykdom - Bipolaritet - Manisk depressiv - Arvelig kreft - Selvmord , osv .
Det at de fortsetter og gifte seg med hverandre ( ikke skjønner bedre ) , gjør at også barna får en meget dårlig start i livet .
De får mutasjonene fra begge sider , både mor og farsiden .
 
Det ble også galt for de som flyttet fra bygdene , alle hadde med seg sine gener , som ble spredt utover det ganske land .
 
Det gjør vondt og se seg rundt , sykdommene florerer blandt befolkningen , degenererte befolkninger sliter også med IQ .
 
Rapporter i hopetall og dødsårsakregisteret forteller også den samme historien.
 
Slektene (de enkelte grener ) i Østerdalene døde tidlig ut på grunn av mutasjoner og genfeil ( både gamle og nye ) , andelen kreft er enorm i dalstrøkene ( Les rapportene fra radiumhospitalet ) .
 
Alle som har vært i dalstrøkene og sett seg rundt , har vel gjort seg noen tanker .
 
De genetiske rapporter om befolkningen taler sitt eget språk , for min egen del kan jeg referere min familie.
 
Oldemor - Kreft .
Oldefar - MS.
Mormor - kreft .
Mor - kreft , blodpopper , osv.
Tant( er ) kreft .
 
I disse popalasjonene : Tilegg til kreften .
Rapporten " Psychosis and suicide in a rural community " bør så absolutt leses .
 
Det høye antallet selvmord i dalen bør også taes med .
 
Slike tilstander finner man i hver enkelt familie i Rendalen Og Østerdalene , dette er for meg det verste som kan ramme enkeltmennesker og familier  ," Degenerasjon "  i virkeligheten " .
 
Rapporten "psychosis and suicide in a rural community " , går fra 1877 - 2005 , dette gjelder dagens rendøler , foreldre og besteforeldre , man kjenner fra før de tette forbindelsene i Rendalen , det har nesten ikke kommet inn nytt blod i dalen på 150 år , dette måtte gå galt .
 
Opplysning må på plass , slik at man unngår " forsterket inngifteproblematikk " , ( les mutasjoner og genfeil fra både mor og farsiden )
 
Opplysning vil på sikt bedre genene til de kommende slekter , minske sykdomsfaren .
 
Rendalen kommune må på banen og opplyse folket .
 
 
----
 
---
 
 
Dokumentarkivet " Rendalen Historie " .
 
Det registreres en eksplosiv økning i antall brukeregistreringer fra land som Russland ( via , anticancer 24.ru ) - Latvia - England og USA .
Disse har foreløpig ikke fått tilgang .
Det har vært enormt mange hendvendelser på mail , osv 
 
Undertegnede har på ingen måte noen mulighet til og serve 100 vis av forespørseler på andre språk .
 
Det har i disse årene vært  sporadisk kontakt med både Norske og utenlandske universtitet / forskningsmiljø , ( dokumenter , osv ) .
 
Dokumentarkivet er bare en enkel hjemmeside , drevet av en mann .
Ressursene er begrenset , en enkel laptopp og noen gamle skrivere .
Og en god dose egenrådighet .
 
Det har vært mange turer sørover til Arkivverkene de siste 10 årene og det er brukt 1000 vis av timer i de gamle pantebøkene for og fremskaffe dokumenter .
All finansiering rundt oversettelse av dokumenter og drift av nettstedet har jeg båret selv .
 
 
 
Slitasjen har vært stor de siste årene , så det vil bli rolig på " siste utlagte " gjennom sommeren .
 
 
Det er en viss sjanse for at dokumentarkivet etterhvert vil bli nedlagt , det er for mye jobb for 1 mann , og det kreves for mye og drifte det .
 
Interessen er enorm , vi har hatt dager med nesten 2000 sidevisninger , snittet i dag ligger vel på en 500/700 sidevisninger pr dag .
 
 
Det vil etterhvert komme utskrift fra serverne på sidevisniger , osv , ( noe ligger også i arkivet , under " Kategorier " ) .
 
 
Svein Arne Høye .
 
 
---
 
14.05.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
 
---
 
 
BIRCKESETTER : Ø . Rendal i dag .
 
I gammel tid , det mektige katolske platået , og prestbolet .
Den tidlige bosettingen på grunn av jernmalmen .
 
LANDETS MEST GJENNOMFORSKA BYGD :
 
 
 
 
Se egne sider om Birckesetters 1000 årige historie , Genealogirapportene , DNA prøvene og de tinglyste dokumenter fra skyldfolket og Ættefolket gjennom århundrene .
 
DNA tester : Det er enkelt og finne ut hvor mye DNA ( serkret/spyttprøve ) den enkelte person deler med andre , både internt i enkeltbygder / byer og over landegrenser , dette jobbes det mye med innenfor genealogien .
Undertegnede har for sin del fått inn igjen enormt med match ( % ) fra både nær og fjern .
For Norge er dette ikke udelt positivt med tanke på sykdom og " de nære forbindelser " , fra få personer i tidligere tider til dagens befolkning .
 
Boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " bør absolutt leses , denne ble brukt som grunnlagsmateriale gjennom over 40 års forskning fra Rikshospitalet og sykehus innlandet ( Psychosis and suicide in a rural community ) .
 
Bygdebøkene for den enkelte kommune i Østerdalene er lite verdt i forskningsøyemed , da disse hoppet over 150 år etter reformasjonen , og er skrevet av de nyere slekter .
 
Alle spor etter " det katolske " , skulle fjernes .
 
 
 
Hvordan historien vil dømme , gjenstår og se . 
 
 
---
 
15.05.2018 : Nye bilder i arkivet , Handtegnet kart fra 1727 , Øvre Rendal .
 
 
Se forøvrig egen side " Kart " .
 
 
---
 
 
EN SKAMMENS HISTORIE :
 
DE FJERNEDE KATOLSKE KIRKER - ST SIMON KIRKE OG ST PEDER ( PETER ) KIRKE .
 
Litt mere gårds og kirkehistorie , ( se forøvrig egne sider om temaet ) .
 
 
Disse eventyrene som rendølene forfekter om disse kirkene på Nordset og Vangen og plasseringen av disse , avisoppslag og bruk av synske folk for og lokalisere beliggenheten , 
Alt dette må rendølene stå for selv , en skammens historie.
Alt ble gjort for og fjerne sannheten om de katolske kirkene og de katolske blodslinjer ( slektene ) .
Det mektige katolske platået " Birckesetters Historie " ble fjernet , kirkehistorien ble forsøkt omskrevet , gravhaugene ble jevnet med jorden , nye bruk ble etablert ut av intet , likeså med setre i fjellområdene . 
 
 
Det ble skrevet nye omskrevne ( falske ) grunnbøker på gårdene , disse er ikke i samsvar med grunnbøkene fra 1700 tallet og skjøtene .
 
Hvor kirkene sto , se kart :
 
 
KIRKEN OG GÅRDENE : 
Offentlige dokumenter fra 1700 og 1800 tallet : Oversatt av arkivverket .
 
 
 
 
For utfyllende : Se egne sider om " Rendalen Kirke " , ( under kategorier ) .
 
 
---
 
 
EN OMDØMMEMESSIG KATASTROFE :
 
Selv i 2018 er over 20 % av landet uten eiere i matrikkelen ( Fjelddistriktene ) .
Kampen om grunneiendomretten mellom rødnissene og blånissene ( metafor for de nye og gamle slekter ) , har fått pågå alt for lenge .
Kartverket tar alt som kommer fra kommunene for " god fisk " , rettsakene har pågått i årevis .
 
Kongeskjøter og skjøter har ikke vært brukt , det har blitt skrevet nye grunnbøker på gårdene flere ganger , dette er en rettsstat lite verdig .
 
 
---
 
 
DREVSJØEN : Egentlig Privat .
 
Solgt til private , skjøter fra selger og nye eiere .
 
 
Drevsjøen leies i dag ut fra Meiåvollen seterlag , dette er direkte ulovelig , skjøtene fra salget beviser dette .
Alle inntekter tilfaller fellesskapet .
Virkelig ille blir det når formannen i Meiåvollen seterlag også er kommunens matrikulør ( i flere år ) .
 
Disse dokumentene ble fremlagt på Årsmøtet til Meiåvollen seterlag for 2 år siden , resultat : De forlot møtet og ville ikke se dokumentene .
 
For de historisk interesserte : Viktig og mrk seg at skjøtet er underskrevet i 1786 , samme år som Commisionsdommen .
Mrk: Hvem som kjøpte - Skyldfolket /Hovedgårdene ( Haarseth/Hanestad ) , se tidslinje når gårdene på Bergset brandt  , bygdas oppgjør med kirke og presteskap , kongens fredlysing - Rettsakene , osv .
Fellesskapet og bygda tapte alt ved Commisionsdommen 1786 ,( egne sider om temaet og dokumentene ) .
 
-
 
Les også : HØIESTERETTSDOM .
RENDØLENES RETTIGHETER I SØLENSJØEN GRUNNER SEG PÅ OKKUPASON ELLER BYGSEL .
 
 
---

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie