Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Ættefolket,se rullgardin.

 
Geistligheten og dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie.
 

1 Stand: De Geistelige,(Det Pommerske presteskap, og etterkommerne som bosatte Hovedgårdene)(senere betegnet som skyldfolket)

2 Stand: Adelen.

3 Stand: Arbeiderne,almuen.

Den offentlige stadfestelse,presteskapet fra Pommeren.

Psychosis and suicide in a rural community, kort versjon.pdf (489080)

Hele Norge i et slektstre (Forskning.no).pdf (1159168)   Universitetet i Tromsø.

A Historical Population Register of Norway.pdf (654540) Rendalen, UIT, Tromsø.

The Norwegian Historical Populationregister 1801 -1815 Rendalsdatabasen..pdf (1423284)

The farm - and genealogical "bygdebok" genre in Norway.(ættesoga) Starten var Lauritz Høye (swante).

 

Den Norske Legeforening: inngifte, mutasjoner,genfeil, -- Kreft kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495.

Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (8049073)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ataxia: Rendalsmutasjonene, nevrologiske sykdommer (fellesbeskrivelse på flere sykdommer)

Ataxia nevrologiske sykdommer Rendalsmutasjonene..pdf (289636)

Hereditær ataksi i Norge - Kliniske og genetiske trekk basert på en database fra 2002 - Edel Elle Staalesen.pdf (460039)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagartikkel:

1008_Fagartikkel.pdf (100537)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1914: Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, l.pdf (5594911)

         Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, ll.pdf (6351388)

         Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, lll.pdf (5863162)

 

         Gårdsoppsett, Lilleelvdalen.pdf (1010876)  Ættene stemmer med Oliver Myhre Finstad"s bok.

         Stamtavle 1550 - 1914.

         Gammelt skyldfolk i Østerdalen, Stamtavle 1550 - 1914.pdf (907924)

For Lille elvdal og Nord Østerdal ,se egen side i  rullgardin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gammelt skyldfolk i Rendalen,Norsetfolket,Haarset,Høye. (1).pdf (84652)

Skyldfolket i Rendalen..pdf (105179)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ættefolkets felles stamfar,sogneprest Jacob Lauritzen Swante(Rheinland Pfhalls,Pommern)

(Jens Bundisøn,slottskappelan på Akeshus,er også en stamfar fra presteskapet,via sin datter Maren som ble gift med Simon Pofvelson)

Da presteskapet bosatte seg etter reformasjonen,tok de med seg navn fra sine hjemsteder og satte på grendene i Rendalen(?).

Selv i dag finner man navn i Pommeren(swantes hjemsted),som samsvarer med våre.

I Pommeren i dag finner man.

Haugstadt-Haugseth.

Nordstadt-Norseth

Bergstadt-Bergset.

Rheinland,og Rendalen bør også tenkes i gjennom.

Jacob Lauritzen (sogneprest) Swante (2).pdf (105928)

Info: Simon Pofvelson(Pålssønn) har også i dag stor etterslekt i Idre i Sverige(barna som ble gift der),se Idre Bygdebok.

Simon Pofvelson var gift med Jens Bundisøn"sdatter Maren Jensdatter(Jens Bundisøn-slottkappelan Akehershus,senere kappelan til Aamot og Rendalen.

Roots from Høie in the 1500 scentury.pdf (41088) (Simon Pofvelson,Pål"S sønn).

Maren Jensdatter Hornemann (c_1645 - 1701) - Genealogy.pdf (46206)

1560 Paul Lauritzen Høye - Far til Hrr Simon (Pofvelson).pdf (473403)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Domprost Jens Rennord fra Nordseth i Rendalen.

Koblingen Rendalen -Nordseth-Bergen-Svanø birk-Birkesetter.

Domprost Jens Rennord(etternavnet sammenføyning av Ren-dalen-nor-set),født i Rendalen 5 mai 1702,død i Bergen 1775,stiftsprost i Domkirken i Bergen

Hans far var etter tradisjonen klokker i Rendalen.

Han var gift med Anne Christine Piper fra Christiania,død 3 sept 1797,89 år gammel.

Deres sønn Ludvig Rennord født 1742 var birkedommer over Svanø Birk,senere sorenskriver,og sogneprest til Indre Holmedal.

masteroppgaven Ludvig Rennord.pdf (4286938)

 

Se underliggende dokument fra Statsarkivet.

Geistligheten - Rendalen.pdf (20319)

Kirkene privateid..pdf (715235)

1627 Innkomster geistelige og kirkegods.pdf (257079) Aamot og Rendalen.

1664 Aamot prestebol kirkes innkomst(øvre Rendal).pdf (53958) Jens Bundisøn,Aamot og Rendalen.

16970000 Domprost Jens Rennord(rendalen nordset),og Kapelan S.pdf (1491236)

17010000 Oversikt skifte Maren Jensdatter- domprost E.O.pdf (1438059)

Jens Rennord- Fra Nordseth til Bergen.pdf (1495413)

Genealogi Jens Rennord..pdf (2956793)

Jens L. Rennord(1780-1846)..pdf (926574)

Birkedommaren på Sveen..pdf (1130503)

Slektsforum DIS Norge Jens Rennord..pdf (2929422)

Liste over ordførere i Gaular..pdf (490036)

Slektsforum DIS Norge Simon Pofvelson-Jens Bundisøn(bondesen).pdf (2929422)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skifte etter Kappelan Simon Pofvelson(heksebrenneren)/Maren Jensdatter(e.o werdahl-2 giftermål)

Skifte etter Simon Pofvelson-Maren Jensdatter del l.pdf (5414261)

Skifte etter Simon Pofvelson Maren Jensdatter del ll.pdf (5639502) Oversatt,ligger under.

Maren Jensdatter Hornemann (c_1645 - 1701) - Genealogy.pdf (46206)

1701 Skifte på Nordseth MarenJensdatter og Erik Olsen Werdahl.pdf (115140)  Oversatt.

Skifte Erik Olsen wærdahl og Anne Catrine Sommerschield..pdf (48287)    Oversatt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christiania 1625-1729 Jens Bondesen.pdf (54280)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[_10607] Jens Bondesen,slottskapellan ved Akershus ,før 1646 (2).pdf (104306)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[_75772] Hjelp med Jens Bondesen og Simon Pofvelsen - Rendal - Arkiv - Arkivverket (2).pdf (147192)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jens Bondesen (Hornemann) (c.1606 - c.pdf (205704)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maren Jensdatter Hornemann (c_1645 - 1701) - Genealogy (2).pdf (46206)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internettressurser for genealogiske studier av tyske aner NSF - Norsk Slektshistorisk Forening.pdf (68288)
Presentasjon av deltagere og deres forskningsområder NSF - Norsk Slektshistorisk Forening.pdf (33955)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slektord- ætt -ættling..htm (27742)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les også om skylden.

Ætten det eldste samfunnet..pdf (89272) 

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, l.pdf (5594907)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, ll.pdf (6351397)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, lll.pdf (5863172)

Gårdsoppsett, Lilleelvdalen.pdf (1010876)  Ættene stemmer med Oliver Myhres bok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verknaden av unionen med Danmark på det Norske bondestande.Prestættane..pdf (1662725)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rang, stand og stendersamfunn.pdf (23506)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykose og selvmord i Rendalen(inngifterelatert - Degenerasjonen)

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

A Historical Population Register of Norway.pdf (654540) Rendalen , Universitetet i Tromsø.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvanlige genfeil hos schizofrene _ forskning.pdf (178607)

Schizofreni er ekstremt arvelig _ forskning-1.pdf (367651)

Senter for sjeldne diagnoser og syndromer.

Diagnoser Frambu jobber med.pdf (75261)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innavlen i Norge er størst i hele verden.pdf (2368937)

Norsk barnevern slaktes i Litauen - Nyheter, tv og radio fra hele verden - NRK-1.pdf (3607239)

Aftenposten - Ikke reis til Norge, der tar de barna dine.pdf (572461)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inngifte.pdf (3976869)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn med nevrodegenerativ sykdom - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (56150)

Nevrodegenerative sykdommer - Generell veileder i pediatri.pdf (49652)

20150903 aftenposten_30 personer i samme familie fikk kreft.pdf (543363) Mutasjoner og genfeil.

2011 NTNU Degenerasjon Inngifte.pdf (573003)

Sansetap.pdf (29212)

sansetap.no » Lebers congenitte amaurose (LCA).htm (67704)

Norges Parkinsonforbund - CBD Basal Degeneration.htm (23647)

Norges Parkinsonforbund - CBD 2.pdf (26049)

Faglig standard - autismespekterforstyrrelse barn (mistanke om degenererte tilstander).pdf (386163)

thesis Universitetet i Tromsø aksonal degenerasjon..pdf (617966)

Degenerasjon - Store medisinske leksikon.pdf (20534)

Rasehygiene-Ordforklaringer - Wikikilden.pdf (88256)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jon Alfred Mjøen.

Klassekampen_Rasehygiene og menneskesyn-1.pdf (3092502)

Jon Alfred Mjøen - Norsk biografisk leksikon-1.pdf (135189)

Jon Alfred Mjøen - Wikipedia.pdf (373496)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 1 Innledning.pdf (46692)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 2 Rase.pdf (470230)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 3 Slekt.pdf (437919)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 4 Slekt.pdf (1230724)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 5 Slektens fall - degenerasjon.pdf (439936)

Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 6 Slektenes gjenreisning - Rasehygiene.pdf (1588807)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva forskerrapportene slår fast: Få slekter i Norge,utgangen Erik av Pommeren(Konge av Norge -- Sverige -- Dannmark).

Det Pommerske presteskapet som bosatte hovedgårdene -- slektene ut igjen fra disse(les om den første "The Pommerian") i rapporten,(Psychosis and suicide in a rural community)

Se rapport: Winderen institutt: Mjøen: Kina har ca 500 slekter,hvor mange er det i Norge.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovedfagsoppgave: Erik av Pommeren.

Hovedfagsoppgave Erik av Pommeren -_Arne_J _Misund, del l.pdf (619939)

Hovedfagsoppgave Erik av Pommeren -_Arne_J _Misund, del ll.pdf (5745849)

Hovedfagsoppgave Erik av Pommeren -_Arne_J _Misund, del lll.pdf (4237988)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sykdommene - mutasjonene - genfeilene fulgte Presteskapet fra Pommeren - Rendalen - Bergen - oppover kysten, via bosettingen på hovedgårdene, i blodslinjene gjennom Norge.

Som rapportene slår fast,søskenbarngiftet er ikke problemet,men derimot de muterte genene i blodet på grunn av inngifte i århundrer,som den enkelte drar med seg.

Alt for få grunnstammer i blodet.

Inngifte og innavl ble forbudt ved lov,men de muterte genene i blodet gikk videre med den enkelte person.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              For de viderekomne.

Hvorfor har Universitetet i Tromsø egen Rendalsdatabase.Databasen refererer som det står til Parish register.(svar: Syarten på bosettingen i Norge etter reformasjonen,- Kapelan Lauritz Swante)

Les: "The rise and fall,the case of Rendalen 1750 -1900".

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall..pdf (98200)

Parish Registers and Transcripts in the Norfolk Record Office.pdf (671015)

Haverhill, Massachusetts. West Parish Congregational Church records, 1734-1900.pdf (341053)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presteslekter og ætlinger i Norge:

Min norske arv - Simon Ellefsen Presteslekter i Norge..pdf (66250)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie