Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Lagrettsdom - Skifte - Jordet Berger - eier av Fjellområdene

Viktig for helheten: Tinglysingsdato på det enkelte skjøte,og for fjellområdene forandringen som kom etter Commisjonsdommen og Overhoffrettens dom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1734: 17341125 Skjøte Wernskiold Berger.pdf (55051)

.................................................................................................................................................................................................

1734: 17341129 Skjøte Berger Niels Wernschiold Kongelig Ridder 1910.pdf (354143)

1734: 17341129 Skjøte Berger Niels Wernschiold Kongelig Ridder 1911.pdf (350873)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1755: 17551206 Lagrettsdom - skifte, Jordet Berger - eier av fjellområdene.pdf (1322501)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1786: 17860000 Wesselkart.pdf (7415403) Eier av fjellområdene, kirken og 1 gård, (Nordre Høye).

1783: 17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487613)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1723:17230000 Matrikkel l - Rendalen.pdf (264184) Kun 1 gård i Rendalen med underliggende fjeld, (Nordre Høye, se matrikkel).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1723: 1723 Matrikkel Åmot - Rendalen.pdf (2367726) Kun 1 gård i Rendalen med underliggende fjeld, (Nordre Høye, se matrikkel).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1802: 18021001 Oppebørselregister - vedrørende skatt på matr. eiendommer.pdf (253254) Kun 1 gård med underliggende fjeld (se matrikkel).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Okkupasjon av fjellområder - Statens Kartverk.pdf (76957)

 

Før 1800 hadde de geistelige og kirken egne jordebøker, (hvor fjellområdene inngikk), etter 1800 ble det vel litt mye frihet angående  matrikuleringen, og da formansskapsdistriktene ble etablert i 1837.

Vil anbefale å lese om svindelen med kirkegodset: Les Øvre Rendal kirke 200 år.

Glemte virkelig Fredrik den 4, å selge Øvre Rendal kirke og Nordre Høye, eller var kirkegodset innløst før? Fikk menigheten i Øvre Rendal, som landets eneste, virkelig noen formue?

Rettsgrunnlaget for Rendalen er commisjonsdommen 1786 og Overhoffsdommen 1790.

Les dokumentene: Havnekontraktene(utskiftingene) og Fredriks gave, ingen grunneiendomsrett.

Bruksretter gir ingen grunneiendomsrett.

Rendalen historie må gi statens Kartverk rett. Ufullstendig gårddeling, ingen egen matrikkelenhet, okkupasjon av fjellområder.

Se underliggende dokumenter.

Kirkene privateid.pdf (710761)

 

Ufullstendig gårddeling - okkupasjon av fjellområder.pdf (76952)

20131209 Store utmarksområder mangler eiere.pdf (138753) Landbruksdepartementet.

Rapport1412 arealstatistikk - eiendommer og utmark.pdf (6024429) SSB Rapport, ang eiendommene.

 

 

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie