Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Gårder i Rendalen  ----  se rullgardin.

For fjellområdene:Se underliggende dok:

17900716 Til Kongen.pdf (1,5 MB) Byseltagerne vant fjellområdene"medeierne havde ikke evne til at forsvare sin rettighet",Bygda tapte,kun noen få ble eiere av fjellområdene(bygseltagerne)-

Rendølene tapte ved Commisjonsdommen(1786),først områdene i øst til Sverige(del av Engerdal i dag),så tapte de Fjellområdene i Rendalen,"De bygslede bruk vant i fjellområdene,medeierne havde ikke evne til at forsvare sin rettighet".

Se bygselprotokoll for fjellområdene.

Noen få vant mot bygda,det ble helsvart.

Siden har de prøvd og bevise sin grunneiendomsrett ved hjelp av havnekontraktene,og Fredriks gave(noe dokumentene tilbakeviser).

Tinglyste dokumenter kunne de ikke bruke,da dommene gikk i mot.

 

                                     DETTE VAR STARTEN PÅ UKULTUREN.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okupasjon av fjellområder-ufulstendig gårddeling..pdf (76952) (se rullgardin)

Viktig for helheten: Tinglysningsdato for det enkelte skjøte,og for fjellområdene, forandringen som kom etter commisjonsdommen (1786),og Overhoffrettens dom

(1790).

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie