Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Åmot(rendalen) 1647.

1647: Åmot(rendalen),1647..pdf (43002)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Aamot prestebol og kirkens innkomster år 1664.

         Øffre Rindallens kirckis rente og innkomst år 1664.

1664: 1664 Aamot prestebol kirkes innkomst(øvre Rendal).pdf (53945)

         Fortegnelse over Wingel(vingelen)-Thyldalen-quægne(kvikne)-Innsett.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         1627: Rigtigh extract och summa offuer allt de geislies och kirkenis goedtz och indkopst offuer Opsloe och Hammers stifter.

1627: 1627 Innkomster geistelige og kirkegods.pdf (257072)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie