Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Hanestad - Store-Elvdal

1652: 16520623 Dyreveidekontrakt Hanestad-Rendalen.pdf (236440)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1708: 17080723 Bøxelbrev Hanestad og Rendalen.pdf (274626)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1720: 17201202 Skjøte Hanestad.pdf (54606)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1809: 18090404(del 1) Auksjonsforretning på gården Westgaard.pdf (6269731)

         18090404(del 2) Auksjonsforretning på gården Westgaard.pdf (5899694)

         18090404(del 3) Auksjonsforretning på gården Westgaard.pdf (3001868)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1809: 18090808(del 1), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard, Store-Elvdal.pdf (5830525)

         18090808(del 2), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard, Store-Elvdal.pdf (5362443)

         18090808(del 3), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard, Store-Elvdal.pdf (5243871)

         18090808(del 4), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard, Store-Elvdal.pdf (5266698)

         18090808(del 5), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard, Store-Elvdal.pdf (5607113)

         18090808(del 6), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard,Store-Elvdal.pdf (5832346)

         18090808(del 7), Skiftebrev mm. Gaarden Westgaard,Store-Elvdal.pdf (3871657)

         Europa til Østerdalen og Syndalen. (Med kongelig vannmrk i dok).pdf (6263087)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1821: 18200101 Hanestad-Grøtting, tinglyste dok.pdf (6038249)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1829: 18290701 Utskifting over Hanestad skogeiendom.pdf (2247914)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1795: 17950719 Fredlysning.pdf (1257986)

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie