Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Fra riksarkivaren.

 

20131209 Store utmarksområder mangler eiere..pdf (138747)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20131209 Nyheter fra Landbruks- og matdepartementet.pdf (15284)

Rapport_14_12_arealstatistikk_eiendommer_og_utmark.pdf (6024427)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra riksarkivaren Fjell og vidde,seterbruket under lupen..pdf (3774469)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riksarkivaren,Norges dokumentarv(del1)1600-tallet..pdf (2996014)

Riksarkivaren,Norges dokumentarv_2_2012, s.1-21.pdf (4279427)

Riksarkivaren,Norges dokumentarv_2_2012, s. 22-44.pdf (3684649)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preste og prostearkivet s. 1 - 71 (1).pdf (7112150)

Preste og prostearkivet s. 72 - 135.pdf (6449508)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie