Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Fjellområdene matrikulert.

Allmenningen ikke matrikulert,men 4 tilstøtende områder er matrikulert.

1.Overhoffsrettens voteringsprotokoll (1790),siste side.(se oså wesselkart med grensebeskrivelse).

2.Overhoffsrettens domsprotokoll(1790)

3.Wesselkart.

4.Beskrivelse av wesselkart.

 

1790: 17900210 Voteringsprotokoll Overhoffretten (1).pdf (38047)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1790: 17900211 Domsprotokoll Overhoffsretten Lars Gjermundsen m flere.pdf (388277)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Wessels kart, kopiert på A4 side.pdf (575934)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1783: 17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487621)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1786: 17860000 Wesselkart[1].pdf (7415403)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie