Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Nordre Høye,med underliggende fjeld.

 

Slaktet av Nordre Høye.

Nordre Høye: Eneste gård med underliggende fjeld i matrikkelen gjennom århundrene.

1723 pdf Matrikkel Ã.mot-Rendalen.pdf (2367726) Åmot-Rendalen.

17230000 Matrikkel l, Rendalen (1).pdf (264181)

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer.pdf (253255)

17860000 Wesselkart[1] (1).pdf (7415402)

17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487623)

Geistligheten - Rendalen.pdf (20326)

Se også: Øvre Rendal kirke.

Kirken og Nordre Høye.

Glemte virkelig Fredrik den 4 og selge Øvre Rendal kirke,som landets eneste ?,eller var kirkegodset innløst før.

Fikk menigheten i Øvre Rendal som landets eneste virkelig noen formue(les om dette i "Øvre Rendal kirke gjennom 200 år").

Mrk: Nordre Høye,eneste gård i Rendalen med underliggende fjeld i matrikkelen gjrnnom århundrene.

Ble Øvre Rendal kirke glemt av Fredrik den 4..pdf (3666118)

Øvre Rendal kirke 200 år, s. - 13.pdf (5993046)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.14 - 25.pdf (6086019)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.26 - 37.pdf (5089480)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.38 - 49.pdf (5538370)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.50 - 61.pdf (5020392)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.62 - 75.pdf (6289066)

Kirkene privateid..pdf (715235)

Klokkergården skog stadfestelse av kirkelige eiendommer Halv fiskelott i Sølensjøen..pdf (21032)

Forespørsel fra kirkevergen i Rendalen..pdf (248079)

Halv fiskelott i Sølensjøen.pdf (140468)

Brev til Stiftsdirektionen..pdf (2362045)

Møtebok formannskap 23.08.1973..pdf (680122)

Salg av fiskerett til kommunen(bruksrett)..pdf (645045)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursside for Historie Grunnfag.

1 Søk i Kvasie, Ressursside for historie grunnfag (1).pdf (115880)

2 Ressursside for historie grunnfag, oversikt Kjelder, Litteratur, Diagram og Kart.pdf (1543146)

3 Liste over Norges monarker.pdf (830468)

4 Oslos historie.pdf (764143)

5 Margrete Valdemarsdatter 1353-1412.pdf (244589)

6 Hyllingsbrev for kong Erik av Pommern, fra det norske riksråd i 1389 .pdf (99065)

7 Erik av Pommern 1382-1459 Nordens Konge.pdf (409305)

8 Kristoffer av Bayern 1416-1448.pdf (133705)

9 Preben von Ahnen.pdf (119024)

10 Liste over setegarder i Norge.pdf (576302)

11 Kaupanger, se liste over setegarder i Norge.pdf (102407)

12 Almenning, se Christian 4 norske lov (1577-1648).pdf (248002)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie