Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Bergset(BirckesetE)

Et eget Jurisdiksjonsdistrikt.

Bergset(Birckesete),setegård.pdf (197529)

16470000 Skattematrikkelen Hedmark Fylke.pdf (1813992) (Se Berset,Chronen bygger),se forøvrig de andre matrikkelene og jordebøkene.

Se også Brunjul Birckeseter"s eiendommer(Berset) i jordebøkene og matrikklene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adel..pdf (4169793)

Norsk Adel,hadde vi det-Norsk slekthistorisk forening..pdf (1535109)

Setegård..pdf (1023750)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oliver Myhre Finstad"s bok: Ættefolket i Østerdalene.

Skyldfolket i Rendalen..pdf (105171)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gammelt skyldfolk i Rendalen,Norsetfolket,Haarset,Høye..pdf (84655)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se: Jens Simonssøn Høye var en ætling av Brynjulv Birckesetr.

19140101 Ættebok Skyldfolket i Østerdalen del 5.pdf (1473197)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forøvrig: Birckesetr,og Brynjulvs ætt,kan følges i jordebøkene,og Matriklene gjennom århundrene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oliver Myhre Finstad: Gammelt skyldfolk i Østerdalene.

19140101 Ættebok Skyldfolket i Østerdalen del 1.pdf (70502)

19140101 Ættebok Skyldfolket i Østerdalen del 2 (1).pdf (4113111)

19140101 Ættebok Skyldfolket i Østerdalen del 3.pdf (2422609)

19140101 Ættebok Skyldfolket i Østerdalen del 4.pdf (2441705)

19140101 Ættebok Skyldfolket i Østerdalen del 5.pdf (1473197)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie