Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Ordforklaringer

21.05.2013 19:37

Fra gammelt av ble det brukt en del ord og uttrykk som ikke lenger finnes. For nye brukere kan det også være vanskelig å forstå en del av rettsuttrykkene som ofte dukker opp. Derfor har vi bestemt oss for å utarbeide en liten ordbok, slik at man lettere kan forstå dokumentene.

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie