Skyldfolket og Ættefolkets historie.

 

Velkommen til Rendalen Historie!

                                                                     Oppdatert  dok arkiv:   29.11.2020.
                                                                     Billed arkiv                  18.10.2020.
 
 
 
SKYLDFOLKET OG ÆTTEFOLKETS HISTORIE .
 
 
 
Rendalen Historie er et av Norges største private dokumentarkiv, og  tar for seg starten etter reformasjonen i Norge , 631 000 sidevisninger pr oktober 2020 .
Bruk av arkivet,kun etter avtale.
Kontaktinfo: Nederst på siden. 
 
 
 
 
REETABLERINGEN AV NORGE :
Dokumentarkivet tar også for seg de som overlevde svartedøden ( Brynjulf Birckesetter"s ætt og slekt ) , og reetableringen av Norge  etter " svartedøden ( The Plagues ) " , via kirken og presteskapet fra Tyskland   ( Swante , - Høye ) , Danmark ( Høye ) og England ( Sommerschield ) .
De store vitenskapelige undersøkelser gjennom 40 år :  , de Tyske(Pommeren) gener ( F 1 ) , de Danske gener ( F 2 ) og  de Engelske gener ( F 3 ) .
 
Ættebok:
 
 
 
SKYLDFOLKET: Høye - Nordset - Haarseth(Geistligheten - presteslektene).
 
 
 
 
ØVRE RENDAL GAMLE KIRKE, ST. SIMON.
 
 
 
 
 
 
 
BIRCKESETTER ( 1510 ): DET KATOLSKE PRESTEBOL OG  KIRKEGODS .
 
 
 
 
 
DET UNIKE DOKUMENT FRA HØYE (Birckesetter).
 
Skyldfolket var tidlig ute,forløperen til jaktloven i Norge,som kom over 110 år senere(1845).
 
 
 
 
 
 
Øvre Rendal : Forskernes Mekka - Landets mest gjennomforskede samfunn , se rapportene .
 
 
 
De oversatte skjøter, mm - digitalpensjonatet for Rendalen er oversatt av arkivregistrator Inger Karin Martinsen ( statsarkivet Hamar ) .
Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene -  Sorenskriveriene  og Fogderiene .
Hun er også ekspert på gotisk skrift .
Eiendomskart ,1700 tallet er utlevert av Riksarkivet .
Kongeskjøtene for store deler  av landet ligger også i arkivet .
 
   
Eiendomsregister og skjøter for det enkelte område,se arkiv.
 
 
Se arkiv for mer dokumenter og informasjon.
 
 
 
 
VEIEN TILBAKE TIL RØTTENE .
Det mektige platået " Birckesetter "( 1510 ) , ( Bergset i dag - 1667  ).
Det  katolske "prestebol", Birckesetter , ( Thingsted og handelssted - 1510 ) .
 
 
 
ÆTTESOGA : SKYLDFOLKET OG ÆTTEFOLKET .
 Birckesetter , Enevoldskongens etterkommere - De Geistelige stamfedre , og de katolske blodslinjer.  
Det gedigne " Birket " som styrte deler av innlandet og fjelddistriktene og en liten del av Sverige .
Birket hadde egen domsjurisdiksjon , birkeretten ble avskaffet i Norge 1821. 
De siste årene gikk "Birkeretten" paralelt med Sorenskriveriene .   
 
          
 
SKYLDFOLKET:
Presteskapet , ( den katolske Geistligheten ) .
Stamfedrene fra gravhaugene på Høye , ( om folket fra Hough/Høye nederst på siden ).
Enevoldskongens etterkommere.
F 1 kom fra Pommeren til Rendalen , se rapport " Psychosis and suicide in a rural community " , ( 1877 - 2005 ) .
Se de  store vitenskapelige undersøkelser på " Heksebrennerfamilien " fra Høye ( Hough ).
 
 
FOLKET FRA HOUGH ( HØYE ) .
4500 sider  om " folket fra Hough " Genealogirapportene " , ligger også i arkivet .
 
BIRCKESETTER(maktsentrum) .
Birckesetter var også arnestedet for de genetiske epidemier og tragedier etter reformasjonen .
De psykisk syke og selvmordene , genene som går i arv .
Degenerasjon  som utslettet store deler av familier og slekter gjennom århundrene .
Løvhaugfolket - Fonnåsfolket - Birckesetterfolket ( Bergset - Berger ),osv.
Mutasjonene og genfeilenes vandring : Geistlighet - Presteskap - Almuen .
 
 
 
LITEN GENETISK VARIASJON OG FELLES GENETISK OPPHAV:
Jacob B. Bull , og andre folklivsskildret i sin samtid  og en del lokale karikaturer med  " mindre bagasje " .
Pussjo - Mongolaus - Ola Johnsen Styggpåjord - Nukken fra Gammelstu , Lopp Ola -  Kaffebrennkari -  Ljugarmarja osv .
Disse vokste opp på små plasser i skogsliene .
Etterhvert ut på 1900 tallet kom bureisersamfunnene .
 
Dagens rendøler er etterkommere av disse , og etterkommerne er beskrevet i rapporten " Psychosis and suicide in a rural community ".
 
DE DOBBELT RECESSIVE :
Arkivet tar for seg " de dobbelt recessive " , sinnsykdommen - Kreften - selvmordene , de som har mutasjonene og genfeilene fra både mor og farsiden .
Dette på grunn av århundrer med inngifte ( innavl ) .
 
Jacob B. BULL .
Rendalens folkerace .
En stortyvstype og en vildmannstype som anser skog og vidder som sitt rettsmessige rike , og seg selv som herrer over alt .
 
 
 
DE STORE " NIFU " MERITERENDE VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER :
 
40 års forskning , les " Psychosis and suicide in a rural community " , 1877 - 2005 .
Gjelder dagens befolkning og de første blodprøvene ble samlet inn i 1978 .
Starten , hovedgårdene i Rendalen og de gentiske epidemiene .
 
 
 
HOSPITAL - TREATED " PSYCHOSIS AND SUICIDE " .
GENETIC FOUNDER EFFECTS :
 
OBJECTIVE :
To demonstrate the existence of genetic founder effects in Hospital - Treated cases of psychosis and self - harm in historical cohorts of a small rural poulation .
 
 
METHOD :
These cohorts consist of named persons born after 1845 .
The cumulative case registers were linked to the purported pedigrees of three presumed mentally ill  founders living in the community in the 17th and 18th centuries .
We compared the incidence of psychosis and self - harm in the gentically unexposed population and in three exposed founder population .
 
 
RESULTS :
We found a preponderance of organic mental disorders and schizoprenia in the twice - exposed founder population and of non - organic psychosis and self - harm in the thrice - exposed founder population .
 
 
CONCLUSION :
The genetic impact of the founders seems to have affected the incidense rates of severe  psyciatric disorders of their descendante in two ways .
A founder effect is detected in organic mental disorders and schizophrenia , and it seems to run independently of that detected in affective psycotic disorders and intentional self - harm .
 
 
SIGNIFICANT OUTCOMES :
1. Genetic founder effects of psycotic disorders and suicide have been found .
2. A genetic based dichotomy is found in psycotic disorders along cognitive and affeective lines .
3.  Some genetic constellstions appear to protect against certain severe mental disorders .
 
NIFU MERRITERED .
 
PART 1 .
 
PART 2 .
 
 
 
 
Landets mest gjennomforskede bygd .
 
 
 
BREAST AND OTHER CANCER :
3 TIL 5 GANGER SÅ STOR RISIKO FOR KREFT .
 
 
 
 
 
 
OVERSIKT : GENETIC EPEDEMIOLOGY :
 
THE NORWEGIAN RADIUMHOSPITAL :
Rendalen og kreft AT .
Discussion of results .
Cancer risk in ATM heterozygotes .
 
 
Pedigree analyses and mutation detection .
In the norwegian AT population a foudermutation is resposible for 47% of the disease causing alleles . found in 11 of 18 families .
A common attendant haplotype has been seen in all individuals carrying the mutation and five of the families are demonstrated decendants of a " COUPLE BORN IN THE 15 th CENTURY " .
Most likely there are more families attacthed to " The Rendal -- Pedigree in families as these , which a high degree of consanguinity and in the precence of a foundermutation.
It is essential that epedemiological studies and pedigree analyses , estimation  of carrier probability --- especially , background propability -- would be inacurate in these norwegian AT families , since they have a much greater risk of been carrier than the rest of the population .
Thus without molecular analysis it is imposible to reveala true correlation between carrier status and increased cancer risk .
 
 
 
 
 
THE HISTORICAL INLAND ROAD - FROM THE SOUTH EAST TO MID- NORWAY .
 
100 separate families carrying one of these foundermutations .
 
Familial breast - ovarian cancer has been demonstrated to be frequent but unevenly distributed in Norway.
This was assumed to be caused by the reduced poulation size created by the medieval Bubonic plagues 25 generations ago , and by the following rapid expansion .
We have previously reported that four mutations account for 68% of the BRCA 1 mutation carriers .
Subsequent analysis has resulted in a total of 100 separate families carrying one of these founder mutations .
 
The four mutations occurred of one specific BRCA 1 haplotype each . The 1675delA , 816delGT and 3347delAG families orginated from the south west coast of norway , with a few families in the north , while the tracable ancestors of the 1135insA families clustered along the historical inland road , from the south east to mid - Norway .
 
THE CARRIERS OF EACH OF THE FOUR MUTATIONS TODAY ARE DESCENDANTS OF ONE OR A FEW INDIVIDUALS SURVIVING THE PLAGUES .
 
We may identify the majority Of BRCA 1 mutation carriers in Norway by screening for local founder mutations .
 
 
 
 
 
 
OPPERERER BORT FRISKE BRYSTER FOR OG UNNGÅ KREFT:
 
 
 
 
SLEKTENS FALL OG SLEKTENES GJENREISING .
Rapportene om dette ligger i arkivet .
 
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET :
Se også " Dødsårsakregisteret " og de skremmende tallene for sørøst .
 
 
 
 
SE BOKA OM SKYLDFOLKET , ( Høye - Nordseth - Haarseth ).
" Gammelt skyldfolk i Østerdalene " ( 1914 ) av Oliver M. Finstad .
Stamfedrene fra gravhaugene som giftet seg inn i den Pommerske og Danske / Engelske  geistlighet .
 
Les om: Kongenavnene og de katolske helgennavnene i slektene som har fulgt ættene fra Hough gjennom 500 år , så også i dag ( Høye - Nordseth - Haarseth ).
 
 
 
ÆTTEFOLKET :
Ættene i Østerdalene som nedstammer fra skyldfolket.
Les også om Alvdalsslektene , Åmot og Storelvdalsslektene som nedstammer fra   de Pommerske og Danske - Engelske presteslekter .        
                 
 

FAMILIEHISTORIEN SOM BLE TIL " NORSK BEFOLKNINGSREGISTER ".

Norge i et slektstre , og stamfedrene Lauritz og Ingeborg Høye .

Jacob Lauritzen (sogneprest) Swante (2) (1).pdf (105933)

Genealogirapport Svein Arne Høye ..pdf (176936383)

 

De Royale og Geistelige sykdommene , mutasjonene og genfeilene i dagens befolkning,( Genetic epidemiology ) .

Sykdommene og de genetiske utgangene i Norge som spredte seg via presteskapet og hovedgårdene via  etterkommerne gjennom århundrene .

De store "NIFU" merriterende" vitenskapelige undersøkelser fra " Sykehuset Innlandet "  som bekrefter dette , -

" Psychosis and suicide in a rural Community " ( Hovedgårdene i Rendalen ) ,

1877 - 2005 , gjelder dagens befolkning .

Financially supported by : The University of Oslo - The Norwegian Research Council - EU "s biomed 1 and 2 program - Innlandet Hospital trust .

 

LES OGSÅ OM RENDALSMUTASJONENE .

Se tidsskrift for Norsk Legeforening : Kreften kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark  år 1495 .

Brain - Degenerativ disorder , summary - The common anchestor is identified , he was born in Rendalen in 1495 .

The British journal of cancer :

Breast and other cancer , the so - called Rendalen Mutation .

 

 

Dokumentarkivet tar også for seg bygdebøkene og stamtavlene som omtaler skyldfolket .

Ættebok: Gammelt skyldfolk i Østerdalene,( 1914 ), ( Ættene som nedstammer fra skyldfolket ) .

Ætten: Det eldste samfunnet og lovverket .

 

UNIVERSITETET I TROMSØ :

Ættesoge: " The Historical Populationsregister of Norway ".

Se også , UIT: The farm and the genealogical "bygdebok" genre of Norway .

Skiftebrevene og skjøtene etter skyldfolket å ættefolket og presteskapet ligger også i arkivet .

Se også matriklene og kongeskjøtene som viser at Høye er eier av fjellområdene gjennom århundrene .

 

 

OVERSATT PÅ OPPDRAG FRA STATSADVOKATEN :

FØRSTEGANGSOVERSETTELSE FOR STORE DELER AV DOKUMENTSAMLINGEN , ARKIVVERKET .

Med tidslinje / oversikt fra 1536 - 2017 .

20170312 Tidslinje - Oversikt-Eiendom.pdf (594246)

20170312 Utvidet tidslinje-næring-eiendom-industri-folketellinger -mm.pdf (615794)

Dokumentarkivet tar for seg Geisteligheten og stamfedrene , Erik av Pommeren , konge av Norge , Sverige , Dannmark ( kalmarunionen ) ,  kapelanenes og ættefolkets  historie ,( De norske stamfedre , ættesoga , Lauritz Høye / swante ) ( se stamtavle 1550 - 1914 )

 De Pommerske ( Swante ) og Danske ( Bundisøn , Pofvelson ) , Engelske ( Sommerschield ) presteslekter som etter reformasjonen bosatte hovedgårdene og ble Rendølenes og Østerdølenes stamfedre , ( "skyldfolket " ) . Geistligheten og dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie .

De offentlige rapportene om sykdommene og Ættene . 

Bosettingen pga jern og kobberutvinning ( kongens lommebok , se kart malmtektene , slaggtjern , osv ) - Slaktet av det prebende gods , Preben Von Anen , ( Private katolske kirkegodset / Mensalgodset ) , Servitutt og bruksrettinstituttet i Norge som ble opprettet pga manglende skjøter og hjemmel  .

Stendersamfunn - Inngifterelasjonene - Degenerering og sykdommene ( vitenskapelig publikasjon ) , mutasjonene og genskadene i befolkningen , de utdøde slekter. Den forsterkede inngifte og de recessive gener - Kreften i Rendalen .

- Broderdrap pga eiendom - Eiendomsvindelen og bygdebøkene som ikke er i henhold til de tinglyste dokumenter - Bruksrettene - De fiktive grunnbøkene - Nye grunnbøker for og fjerne servituttene og bruksrettene - Slaktet av helgårdene - Den ufulstendige gårddelingen - Leilendingsbrukene -  Fjellområdene - Kongeskjøter - Skjøter - Eiendom - Jordebøker og matrikkel - Dommer - Hekseprosessene - Fredriks gave - Bygsel - Skyldsetninger - Eldre kartverk og litteratur - Utflyttingen - Bilder - Veiding , samt historie rundt jakt  og fangst - Det matrikulerte fisket -  De fjernede gravhauger  - Kirkebøkene - De private innløsingsskjøtene på kirken -  Krigsoppgjøret -  Skyldfolket og ættefolket .

Sluttoppgjøret med det katolske , da Bergset brandt , gårdene som ble brent (1759 ) , og den nye kirke som kom i 1759 .

  Det Pommerske presteskapet og etterkommerne som bosatte hovedgårdene , eiendomstyveriet som utløste ns i de tyskættede bondesamfunnene ( slaktet av hovedgårdene ). Dokumentarkivet tar også for seg de gamle Norske bygder, Idre og Særna , slektskapet mellom Øvre Rendal og disse svenske  bygder.

Les om: Varsel fra Regjeringen, (egen link).

Les om dommene: Flere 10 talls selvmotsigende dommer bare i Øvre Rendal ( se arkiv ).

Nyheter : Kongen i statsråd har den 04.03.2016 oppnevnt Høgsterettdommar Karl Arne Utgård som leiar for lovutval .

Eit nytt utval skal gå igjennom lovverket for statsallmenningene .

 

 

BØXEL.

16970000 Bygselbevenes data -Bygsel Fjellområder.pdf (1682097)

Publiceret Bøxelsedler, seterhavn,Gildre og annen skogsbruk.pdf (21746)

Mer dokumenter om bøxel, se arkiv.

 

 

SAMARBEIDSPROSJEKT , RENDALEN :

Statsarkivet - Universitetet i Tromsø - Sykehuset innlandet .

Statsarkivet: direktelink til Rendalsdatabasen ( søkbar database ) .  

Tinglyste dokumenter i Rendalen 1730-1825.htm (134)

 

UNIVERSTETET I TROMSØ .

Les også: A Historical Population Register of Norway ( Rendalsdatabasen,Universitetet i Tromsø )

Les Også : The Farm - and genealogical " bygdebok " genre in Norway ( Ættesoga som startet på Høye i Rendalen ) .

Les også: The rise and fall , The case of Rendalen.

The basis for the analysis is " The Rendalen database ".

The foudation of the database is Parish Register from 1734 - 1900 that are linked together by a family reconstitution procedure .

Disse rapportene ble grunnlaget for " Norsk befolkningsregister ", ( for dette,se arkivet ) .

 

SYKEHUS INNLANDET :

Forundersøkelsene og intervjuene: Startet i 1978 , forskerne gikk fra dør til dør, mange blodprøver ble avgitt .

Rendalsundersøkelsen : Vitenskapelig publikasjon : NIFU meritterende :  " Psycohosis and Suicide in rural community 1877 - 2005 " , ( Slektenes fall - flere døde ut - degenerasjon - Havnet på Gaustad - Rotvoll - Sanderud ) , de Pommeske blodslinjer som bosatte østerdalene etter reformasjonen , innavl - mutasjoner - genfeil - sykdommene - dødsfallene , ( arvelig kreft - MS - osv,osv )( Hvis mutasjon er påvist fra begge sider,både mor og far,  meget stor sykdomsfare , eks Rendalen - sinnsykdom og arvelig kreft ) .

Les om genetiske utgangene: F 1 - F 2 - F 3 , Mistet 9 av 10 barn.

Les også: Tidsskrift for Norsk Legeforening: Kreften kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495 .

Les også: Ataxia: nevrolgiske sykdommer, Rendalsmutasjonene  , ( Østerdalenes svøpe ) .

Les også: Ataxia Telangiectasia . Mutasjon Database , 330 andre mutasjoner i ATM genet .

Les også: Om inngifte og de nevrodegenerative sykdommene . ( Etterkommerne - mutasjonene , genfeilene , Sykdommene - Meget stor dødelighet blandt barn og spebarn -) .

Kapelanslektene som bosatte Norge etter reformasjonen: Fra Rheinland Pfalls ( Pommern ) , tok med seg navneskikkene til Østerdalen , ( Rheinland - Rendalen ) - ( Bergstadt - Bergseth ) - ( Haugstadt - Haugseth ) - ( Nordstadt - Norseth ) , osv , disse navn brukes der nede den dag i dag .

Les også : Kapelanslektene fra Rendalen som bosatte hovedgårdene i Bergen ( bla , Osen Hovedgård ) , og hovedgårdene langs  kysten , sykdommene som fulgte blodslinjene i bosettingene gjennom  landet etter reformasjonen , ( sykdommene , mutasjonene og genskadene i befolkningen i dag ) .

Forskning.no - Hele Norge i et slekstre - Universitetet i Tromsø , ættesoga Rendalen.

Les også: Den eneste riktige bygdeboka om Østerdalene : Ættebok :  " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " Oliver Myhre Finstad, 1914 .

Rendalen Historie beskriver kampen om grunneiendomsretten og fjellområdene gjennom århundrene .

Se også: Fiskeriene , ingen grunneiendomsrett drar fisket , det matrikulerte fisket ,  særskilt skyldsatte fiskeretter som har gått på salg gjennom århundrene , egne rettsobjekter ( se protokollene ) .

Førstegangsoversettelse for store deler av dokumentsamlingen.

Du finner vår kontaktinformasjon her:  Kontakt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EIENDOMMENE :

Slaktingen av helgårdene , ( pr i dag over 50 bruk med Bnr 1 ) , fra blått til rødt .

Leilendingsbrukene som blir fremstilt som hovedgårder.

De private innløsingsskjøtene på kirken ( 1732 -1824 ) , ( ligger ute ) .

Avsløring og dokumentasjon av eiendomssvindelen i Rendalen:  Fra Helgårdene / hovedgårdene ( geistligheten ), til leilendingsbruk og bureiserbruk .

Les også om svindelen med " Fredriks gave " og salget av " Fredriks gave ".

Se også: Rettsaker og rettsutgreiing uten bruk av tinglyste dokumenter, ( skamplett i Norsk rettshistorie ) , se Statens paralelløp ved Sølensaken , nederst på tidslinjen .

Se også: Oversikten over de store fjelleiendommene i østfjellet , nederst på tidslinjen .

Se: Seniorrådgiver i Landbruksdepartementet : Saken om Rendalseiendommene oversendes Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Se: Kartverket: sak nr CAS-142809-GOD7S4 .

Økonomisk vinningskriminalitet - ulovelig utleie av jakt og fiske for millionbeløp hvert år i Rendalen .

Den lokale sedvanerett: Den Rendalske rettsoppfatning .

" De ankende parter har påberopt en lokal sedvanerett som gir dem rett til jakt og fiske på fremmed grunn , så langt en eventuell beiterett strekker seg ".

Se: Lagmannsrettens dom 1994: Den lokale sedvanerett ( den Rendalske rettsoppfatning ) , " Lagmannsretten finner ikke at det er ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet ".

Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett idet det ikke foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett .

Eidsivating Lagmannsrett"s dom 1997, Vestfjellsameiet gir samme konklusjon .

Les om de " Klausulerte grunnbøkene " på Rendalen ( De ekte-låst ) .

Årsak til kommunesammenslåingen: Ukulturen i eiendomsforholdene innenfor den enkelte kommune .

Matrikuleingen av eiendommene: Det offentlige ( kommunen ) har mistet all troverdighet .

Se også: Da Alvdalsordføreren spilte poker om fjellområdene mot Folldalsordføreren .

Sølensaken: De hjemmelsløses forsøk på og få eiendomsretten i fjellområdene via domstolene ,16 år med rettsaker uten bruk av dokumenter.  Her har ikke papirene blitt brukt og sannheten om gårddelingen kom aldri frem .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        The Plague -- Stendersamfunn -- Forsterket inngifte -- Genetic epidemiology .

                     Sannheten ble fortiet , og befolkningen ført bak lyset .

                         Inngifte -- Mutasjoner -- Genskader  -- Sykdom .

                                    Slektens fall , de utdøde slekter.

                                               Degenerasjon .

                                      Servitutter og bruksretter.

                               Rendalen og den offentlige svindelen .

                             Ære og omdømme , tapt for all fremtid .

                         Slaktet av det prebende gods og hovedgårdene .

                       Servitutter og bruksrett gir ingen grunneiendomsrett .

                  Eiendomssvindel ------- amatørskap --------- Slett handtverk .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         SKYLDFOLKET FRA HOUGH .

                          Lauritz og Ingeborg Høye( Olavsdatter ) , skyldfolkets ætteheim .

  Hough (Nordre Høye), lå ved siden av Øvre Rendal Kirke ( i sør ) , omgitt av gravhaugene .

Gården ble slaktet og husene fjernet , så også gravhaugene ( etter 1950 ) , kun 1 gravhaug er igjen .

Den gedigne familiegravhaugen og flere  andre ble fjernet , skyldfolket og stamfedrenes historie ble forsøkt slettet .

Sluttoppgjøret med det katolske , de 3 storgårdene som ble brent (1759 ) , og den nye kirke som ble reist ( 1759 ) .

Geistligheten ble avskaffet i Norge , men den genetiske arven lever videre i den enkelte .

Hva som skjedde med eiendommene til Geistligheten og skyldfolket ( fjelddistriktene ) , disse endte opp som servitutter og bruksretter.

Selv i 2016 er 23% av kongeriket " uten eiere " ( fjelddistriktene ) , se brev fra Landbruksdepartementet ( i arkivet ) .

Det må ryddes opp , kongeskjøtene må taes i bruk .

 

 

ØVRE RENDAL KIRKE .

Øvre Rendal Kirke står i dag på Hough"s grunn ( Nordre Høye ) .

Det katolske inventaret i Øvre Rendal kirke ble brent på bål i 1915 , noe ble dog solgt på auksjon .

St Simon Kirke lå også her i eldre tider, skyldfolket fra Høye har i slektsleddene bært navnet Simon i over 500 år , så også i dag .

St Simon Kirke lå på Høye..pdf (1631506)

1510 . Birckesetter - 1667 Berset. 1593 Hough -1604 Høye..pdf (2051943)

1560 Pål Lauritzen Høye - Far til Hrr Simon (Pofvelson).pdf (473403)

Navnet Høye henspeiler på topografisk nærhet til gravhauger(jfr NG 370 Haugr).pdf (1631506)

1 Gravhaug - Hough ( Høye ).pdf (811583)

2 Gravhaug Hough ( Høye ) -.pdf (21277)

Skyldfolket ( Høye/Haarseth ) har sine gravsteder på første rekke ved øvre Rendal kirke,slik det har vært tradisjon  gjennom århundrene .

Se også i arkivet: Høyefolkets private skjøter på Kirken .

Se også i arkivet: De store vitenskapelige undersøkelser, landets mest gjennomforskede familie , " Heksebrennerfamilien  "  fra Hough ( Høye ) .

Se også i arkivet : Matriklene som viser at Høye er eier av fjellområdene gjennom århundrene .

Se også i arkivet: Høyefolkets legater gjennnom århundrene ( den tids bankvirksomhet ).

Se også gravstenene med krone på .

Se også: " Det unike dokument ", som ble underskrevet på Høye ( Hough ) i Rendalen .

Se også i arkivet: Den gedigne gravhaugen på Undset , ( plyndret,utgravd fra toppen ) .

Bilde fra Ø. Rendalen - Udsigten.pdf (461454)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                             SKYLDFOLKET.

               Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet.  

 

                                Lat oss ikkje forfedrane gløyma ,

                                under alt som me vende og snu ,

                                for dei gav oss ein arv til å gøyma ,

                                han er større enn mange vil tru.   

 

Av Oliver M. Finstad ( 1914 ): utgiver av ætteboken. 

Vende og snu : Reformasjonen .

Arven : Genene og blodslinjene i det norske folk .

Skyldfolket: Presteslektene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stamtavle 1550 - 1914 .  

Gammelt skyldfolk i Østerdalen, Stamtavle 1550 - 1914.pdf (907924)   

 

For Lille Elvdal og Nord Østerdal , egen side - se link i rullgardin . 

Les også om : Alvdalsslektene som nedstammer fra Rendalen .                 

1762 Gårdsoppsett N. Østerdal av T Wessel.xlsx (126575)

Genealogirapport for Jacob Lauritzen Swante ligger i arkivet .

 

Se rullgardin : Geistligheten - Dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie .

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rendalen Historie er drevet  av Svein Arne Høye.

Med god hjelp fra statsarkivene og riksarkivene.

Takk til Sparebanken Hedmark for mange års samarbeid og utlån av de gamle matrikkelforskriftene , og for god hjelp med eiendomssakene.

Takk til sogneprestens kontor for utlån av de gamle kirkebøker.

Takk til hovedgårdene i Rendalen for utlån av dokumenter og foto.

Takk til arkivverkene.

Skjøtene og andre eldre dokumenter , digitalpensjonatet for Rendalen er oversatt av arkivregistrator Inger Karin Martinsen ved statsarkivet Hamar.

Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene ( sorenskriveriene ) og Fogderiene.

Hun er også ekspert i gotisk skrift.

Inger-Karin Martinsen - Arkivverket (1).pdf (73500)

Sponset av: Svein Arne Høye, m/fl.

 

Etter tilnærmet fri bruk av arkivet i 7 år, er det nå lagt strengere restriksjoner på bruken.

 

Kontaktinfo: 

Svein Arne Høye.

post@langmaritaasen.no

Tlf: 90 63 85 90

 

Fri nedlasting av 1000 vis av dokumenter,oversatt av arkivverket .

Eget fotoarkiv med hundrevis av eldre foto fra Rendalen og slektene.

 

Sponset av: Svein Arne Høye,m/fl.

 

 

Nyheter

01.12.2015 21:05

Ønsker velkommen

Vi har sett en økning i registreringer fra våre svenske naboer i øst og vil derfor benytte...
23.11.2014 21:46

Gotisk håndskrift

En liten gladnyhet til alle som liker å studere gamle papirer. Arkivverket har ganske nylig lansert...
31.08.2014 20:41

Utveksling av lenker

Gledelig å se igjen lenker til siden vår hos andre. Norsk Slekthistorisk Forening, online...

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie